Venturia effusa albino
Taxonomy ID : 50376
Lineage: cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; saccharomyceta; Pezizomycotina; leotiomyceta; dothideomyceta; Dothideomycetes; Pleosporomycetidae; Venturiales; Venturiaceae; Venturia


Glycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
FKW77_010717AA1 QDS68351.1
FKW77_010455AA1 QDS68174.1
FKW77_009111AA1 QDS70373.1
FKW77_004286 (fragment) AA1 QDS76429.1
FKW77_008886AA1 QDS68968.1
FKW77_000023AA1 QDS77480.1
FKW77_006493AA1 QDS68826.1
FKW77_003488AA1 QDS70754.1
FKW77_004127AA1 QDS72137.1
FKW77_005840AA1 QDS68790.1
FKW77_007202AA1 QDS75104.1
FKW77_008905AA1 QDS69625.1
FKW77_003999AA1 QDS75973.1
FKW77_007954AA11 QDS74558.1
FKW77_010454AA11 QDS70561.1
FKW77_002254AA11 QDS73639.1
FKW77_010383AA11 QDS69131.1
FKW77_009150AA12 QDS70378.1
FKW77_004727AA12 QDS74351.1
FKW77_003249AA16 QDS73218.1
FKW77_001197AA16,CBM1 QDS75289.1
FKW77_010636AA2 QDS68272.1
FKW77_007905AA2 QDS72918.1
FKW77_003621AA2 QDS77259.1
FKW77_000610AA2 QDS75246.1
FKW77_006863AA2 QDS75635.1
FKW77_009602AA2 QDS69023.1
FKW77_004717AA2 QDS75494.1
FKW77_002627AA2 QDS77202.1
FKW77_002224AA2 QDS74803.1
FKW77_002449AA3 QDS69953.1
FKW77_007519AA3 QDS74529.1
FKW77_005121AA3 QDS74375.1
FKW77_001825AA3 QDS77171.1
FKW77_001422AA3 QDS68623.1
FKW77_004259AA3 QDS73255.1
FKW77_008120AA3 QDS75720.1
FKW77_007045AA3 QDS73883.1
FKW77_008946AA3 QDS72994.1
FKW77_009740 (Aox1_1)AA3 QDS71826.1
FKW77_001781AA3 QDS75323.1
FKW77_005067AA3 QDS75516.1
FKW77_000088AA3 QDS74129.1
FKW77_002236AA3 QDS72033.1
FKW77_001981AA3 QDS77604.1
FKW77_008583AA5 QDS72388.1
FKW77_010733AA5 QDS68366.1
FKW77_010785AA6 QDS68418.1
FKW77_001086AA8 QDS75284.1
FKW77_003452AA8,AA3 QDS72710.1
FKW77_000014AA9 QDS67420.1
FKW77_005758 (fragment) AA9 QDS75016.1
FKW77_006222 (fragment) AA9 QDS77831.1
FKW77_008371AA9 QDS73418.1
FKW77_001265 (fragment) AA9 QDS73579.1
FKW77_002553 (fragment) AA9 QDS77628.1
FKW77_008123AA9 QDS68914.1
FKW77_003429AA9 QDS76861.1
FKW77_002664AA9 QDS74230.1
FKW77_006543AA9 QDS73331.1
FKW77_010037 (fragment)CBM1,GH45 QDS72490.1
FKW77_006845CBM12 QDS74481.1
FKW77_002938CBM18,CE4 QDS74246.1
FKW77_010152CBM18,GH16 QDS70497.1
FKW77_002105CBM21 QDS74794.1
FKW77_001152CBM21,GH15 QDS68606.1
FKW77_009925CBM48 QDS70458.1
FKW77_000107 (fragment) CBM48 QDS70593.1
FKW77_003049CBM48,GH13 QDS76835.1
FKW77_006374CBM50,CBM50,CBM50 QDS73324.1
FKW77_010348CBM52 QDS69783.1
FKW77_000694CBM63 QDS73102.1
FKW77_008344CBM67,GH78 QDS72372.1
FKW77_004178CBM87,CE18 QDS72757.1
FKW77_000823CBM87,CE18 QDS77911.1
FKW77_005623CBM87,CE18 QDS77798.1
FKW77_003666CBM87,CE18 QDS70761.1
FKW77_001789CE1 QDS75324.1
FKW77_001566CE1 QDS74769.1
FKW77_003605 (fragment) CE12 QDS73720.1
FKW77_001690 (fragment)CE12 QDS73604.1
FKW77_005649CE12 QDS69453.1
FKW77_000749CE12 QDS77907.1
FKW77_010752CE16 QDS68385.1
FKW77_004491CE16 QDS70071.1
FKW77_009558 (fragment) CE16 QDS69671.1
FKW77_001848CE4 QDS71316.1
FKW77_009301CE4 QDS70394.1
FKW77_009712 (fragment) CE5 QDS68046.1
FKW77_010136CE5 QDS70494.1
FKW77_000475CE5 QDS77505.1
FKW77_007602 (fragment) CE5 QDS69533.1
FKW77_006720 (fragment) CE5 QDS77849.1
FKW77_001944CE5 QDS77178.1
FKW77_008324CE5 QDS72370.1
FKW77_002377CE5 QDS69282.1
FKW77_010218 (fragment) CE5 QDS69763.1
FKW77_009495CE5 QDS73520.1
FKW77_002665CE5 QDS76332.1
FKW77_006414 (fragment) CE5 QDS74449.1
FKW77_001236CE5 QDS77557.1
FKW77_001513CE5 QDS77950.1
FKW77_003179CE5 QDS78045.1
FKW77_008947CE5 QDS73463.1
FKW77_006479CE5 QDS70915.1
FKW77_009429CE5 QDS71796.1
FKW77_009148CE5 QDS73483.1
FKW77_009550 (fragment) CE5 QDS69670.1
FKW77_008370CE5 QDS72374.1
FKW77_003109CE5 QDS78038.1
FKW77_001605 (fragment) CE5 QDS72607.1
FKW77_000671CE5 QDS70627.1
FKW77_010856 (fragment) CE5 QDS68489.1
FKW77_009838CE5 QDS71838.1
FKW77_003019CE8 QDS74253.1
FKW77_005820 (fragment) CE8 QDS75564.1
FKW77_005411CE9 QDS73778.1
FKW77_007829CEnc QDS70277.1
FKW77_004873GH1 QDS68757.1
FKW77_003663GH1 QDS77687.1
FKW77_001442 (fragment) GH10 QDS75308.1
FKW77_010288GH10 QDS71205.1
FKW77_005740GH105 QDS76062.1
FKW77_008377GH105 QDS73972.1
FKW77_001519GH105 QDS76750.1
FKW77_009423GH11 QDS71795.1
FKW77_005952 (fragment)GH114 QDS68797.1
FKW77_003656 (fragment) GH114 QDS70760.1
FKW77_000852GH114 QDS77912.1
FKW77_010172 (fragment)GH114 QDS69095.1
FKW77_004155GH114 QDS72756.1
FKW77_008986GH114 QDS72999.1
FKW77_010471GH114 QDS69147.1
FKW77_004990GH115 QDS74967.1
FKW77_005447GH12 QDS67696.1
FKW77_001943GH125 QDS73151.1
FKW77_000559GH125 QDS69206.1
FKW77_004676GH128 QDS72173.1
FKW77_005056GH128 QDS78158.1
FKW77_010142GH128 QDS69752.1
FKW77_001892GH128 QDS71318.1
FKW77_008023GH128 QDS71676.1
FKW77_009617GH13 QDS72458.1
FKW77_006830GH13 QDS73863.1
FKW77_002987GH13 QDS67548.1
FKW77_004852GH13 QDS77754.1
FKW77_006028 (fragment) GH13 QDS74424.1
FKW77_000355GH13 QDS74690.1
FKW77_005469GH13 QDS72221.1
FKW77_004112GH13,GH133 QDS67612.1
FKW77_009995GH13,GT5 QDS69075.1
FKW77_008195GH13,GT5 QDS68915.1
FKW77_002461GH13,GT5 QDS69285.1
FKW77_002307GH131 QDS75362.1
FKW77_010158GH132 QDS69754.1
FKW77_003360GH132 QDS75954.1
FKW77_004551GH135 QDS69384.1
FKW77_002518GH135 QDS78008.1
FKW77_002509GH135 QDS78007.1
FKW77_003642GH135 QDS70759.1
FKW77_009400GH15 QDS73511.1
FKW77_009650GH152 QDS74096.1
FKW77_003879GH152 QDS77702.1
FKW77_007099GH16 QDS74504.1
FKW77_003258GH16 QDS73219.1
FKW77_005245 (fragment) GH16 QDS76036.1
FKW77_006451GH16 QDS67775.1
FKW77_007613GH16 QDS71653.1
FKW77_009177GH16 QDS70381.1
FKW77_001444GH16 QDS73126.1
FKW77_009785GH16 QDS72463.1
FKW77_009771GH16 QDS68056.1
FKW77_008619GH16 QDS75758.1
FKW77_001668GH16 QDS77584.1
FKW77_000601GH16 QDS70621.1
FKW77_003266GH16 QDS77245.1
FKW77_001807GH16 QDS73613.1
FKW77_003231GH17 QDS71410.1
FKW77_006201 (fragment) GH17 QDS76091.1
FKW77_001872GH17 QDS77173.1
FKW77_009188 (fragment) GH17 QDS69647.1
FKW77_003206GH17 QDS74265.1
FKW77_010658GH17 QDS68294.1
FKW77_010592 (fragment) GH18 QDS68229.1
FKW77_004810GH18 QDS71507.1
FKW77_008730GH18 QDS72976.1
FKW77_003860 (fragment) GH18 QDS72125.1
FKW77_009381GH18 QDS73509.1
FKW77_006620GH18,CBM18 QDS73846.1
FKW77_005818GH2 QDS77809.1
FKW77_007744GH20 QDS71662.1
FKW77_006119GH24 QDS76536.1
FKW77_004936GH27 QDS72189.1
FKW77_002637GH27 QDS77633.1
FKW77_008431GH27 QDS73423.1
FKW77_000775GH27,CBM13 QDS74720.1
FKW77_004773GH27,CBM35 QDS73740.1
FKW77_010190 (fragment) GH28 QDS68113.1
FKW77_010065GH28 QDS68091.1
FKW77_003892GH28 QDS68714.1
FKW77_000528 (fragment) GH28 QDS77093.1
FKW77_002575 (Pgg1)GH28 QDS74224.1
FKW77_005968GH28 QDS77817.1
FKW77_008185GH28 QDS71687.1
FKW77_001696GH28 QDS71995.1
FKW77_009618GH28 QDS73533.1
FKW77_001704GH28 QDS76272.1
FKW77_010101 (Pgx1)GH28 QDS70489.1
FKW77_004449GH28 QDS76924.1
FKW77_010635GH29 QDS68271.1
FKW77_002008GH3 QDS68661.1
FKW77_009202GH3 QDS69648.1
FKW77_006532GH3 QDS67779.1
FKW77_009091GH3 QDS70370.1
FKW77_008868 (fragment) GH3 QDS68965.1
FKW77_010160GH3 QDS71883.1
FKW77_009224GH3 QDS74050.1
FKW77_003611GH3 QDS75422.1
FKW77_007013GH3 QDS75093.1
FKW77_007107GH3 QDS73887.1
FKW77_003000GH3 QDS77227.1
FKW77_010686GH3 QDS68320.1
FKW77_004531GH30 QDS72161.1
FKW77_007806GH31 QDS75141.1
FKW77_008653GH31 QDS71057.1
FKW77_004166GH31 QDS77717.1
FKW77_008479GH31 QDS75180.1
FKW77_010537GH31 QDS69164.1
FKW77_003232GH32 QDS74267.1
FKW77_001280GH35 QDS73580.1
FKW77_010438GH35 QDS68173.1
FKW77_003497GH35 QDS74282.1
FKW77_010501GH36 QDS69155.1
FKW77_005446GH37 QDS72220.1
FKW77_010089GH38 QDS68095.1
FKW77_007979GH42 QDS76178.1
FKW77_008933GH43 QDS71740.1
FKW77_000253GH43 QDS72529.1
FKW77_005208 (fragment) GH43 QDS73293.1
FKW77_001373GH43 QDS71976.1
FKW77_003146GH43 QDS78042.1
FKW77_006674GH43 QDS75065.1
FKW77_004311GH43 QDS72761.1
FKW77_001730GH43 QDS71309.1
FKW77_008906GH43 QDS73458.1
FKW77_006706GH43 QDS75620.1
FKW77_010261GH43 QDS70516.1
FKW77_002808GH43,CBM35 QDS74835.1
FKW77_005091GH43,CBM35 QDS69413.1
FKW77_000327GH45 QDS75814.1
FKW77_003744GH47 QDS71450.1
FKW77_010468GH47 QDS69807.1
FKW77_008465GH47 QDS76213.1
FKW77_004147GH47 QDS74916.1
FKW77_004462 (fragment) GH47 QDS78129.1
FKW77_000025GH47 QDS72501.1
FKW77_008255 (fragment) GH47 QDS68919.1
FKW77_008799 (fragment) GH47 QDS73448.1
FKW77_007310GH47 QDS72860.1
FKW77_006491GH5 QDS72802.1
FKW77_009066GH5 QDS74033.1
FKW77_001658GH5 QDS75863.1
FKW77_005230GH5 QDS70109.1
FKW77_002635GH5 QDS71373.1
FKW77_005858GH5 QDS72248.1
FKW77_001058GH5 QDS69220.1
FKW77_001249GH5 QDS73578.1
FKW77_009783GH5 QDS71125.1
FKW77_005508GH5 QDS77358.1
FKW77_010191GH5 QDS68114.1
FKW77_007268GH5 QDS70242.1
FKW77_001598 (fragment) GH51 QDS77580.1
FKW77_007706GH51 QDS73923.1
FKW77_006400GH53 QDS74448.1
FKW77_000507GH55 QDS77507.1
FKW77_004115GH6,GH131 QDS78106.1
FKW77_000160GH63 QDS76668.1
FKW77_002221GH63 QDS72032.1
FKW77_006730GH64 QDS73855.1
FKW77_005596GH64 QDS70128.1
FKW77_007138GH64 QDS74507.1
FKW77_003301GH64 QDS74270.1
FKW77_002523GH65 QDS75376.1
FKW77_000767GH7 QDS76700.1
FKW77_000280GH7 QDS73092.1
FKW77_006819GH71 QDS76562.1
FKW77_010081GH71 QDS72497.1
FKW77_009193GH72 QDS72429.1
FKW77_000728GH72 QDS71935.1
FKW77_005063GH72 QDS73282.1
FKW77_002004 (Gel1)GH72 QDS75880.1
FKW77_002337GH72 QDS69948.1
FKW77_001745GH72,CBM43 QDS77965.1
FKW77_004591GH76 QDS72166.1
FKW77_009861GH76 QDS74119.1
FKW77_007255GH76 QDS71621.1
FKW77_002708GH76 QDS72058.1
FKW77_007491GH76 QDS76159.1
FKW77_004680GH76 QDS74953.1
FKW77_005917GH76 QDS70153.1
FKW77_005889GH76 QDS76071.1
FKW77_006365GH78 QDS72270.1
FKW77_004697GH79 QDS74350.1
FKW77_005506GH81 QDS71549.1
FKW77_003840GH81 QDS74901.1
FKW77_004248GH81 QDS75982.1
FKW77_004772GH85,GH85 QDS76933.1
FKW77_006852 (fragment) GH92 QDS75634.1
FKW77_005545GH92 QDS77795.1
FKW77_001551GH92 QDS71300.1
FKW77_005899GH93 QDS75565.1
FKW77_009491GH95 QDS69007.1
FKW77_003240GHnc QDS76365.1
FKW77_010196GHnc QDS71890.1
FKW77_005085GHnc QDS73283.1
FKW77_004091 (fragment) GHnc QDS72751.1
FKW77_006557GHnc QDS67780.1
FKW77_008685GHnc QDS73997.1
FKW77_007047GHnc QDS70222.1
FKW77_000758GHnc QDS71939.1
FKW77_008874GHnc QDS75203.1
FKW77_008483GHnc QDS75746.1
FKW77_004681 (fragment) GHnc QDS70074.1
FKW77_008062GT1 QDS67885.1
FKW77_009183GT1 QDS71101.1
FKW77_006803GT1 QDS76560.1
FKW77_010548GT1 QDS68200.1
FKW77_010779GT1 QDS68412.1
FKW77_005732GT1 QDS71559.1
FKW77_006925GT1 QDS77053.1
FKW77_007301GT15 QDS73377.1
FKW77_001445GT15 QDS75850.1
FKW77_007311GT15 QDS68856.1
FKW77_004623GT2 QDS70805.1
FKW77_001999GT2 QDS74788.1
FKW77_010531GT2 QDS68194.1
FKW77_001172GT2 QDS70668.1
FKW77_006966GT2 QDS69504.1
FKW77_004929 (Dpm1)GT2 QDS75506.1
FKW77_005459GT2 QDS67697.1
FKW77_001066GT2 QDS71957.1
FKW77_005571GT2 QDS68780.1
FKW77_001205GT2 QDS70669.1
FKW77_004497GT2 QDS74940.1
FKW77_007321GT2 QDS67832.1
FKW77_007167GT2 QDS70957.1
FKW77_006705 (Chs4)GT2 QDS67793.1
FKW77_005455GT20 QDS78182.1
FKW77_002871GT20 QDS72670.1
FKW77_010206GT20 QDS71892.1
FKW77_004656GT21 QDS68745.1
FKW77_009586GT22 QDS71809.1
FKW77_004345GT22 QDS70063.1
FKW77_007146 (fragment) GT22 QDS76582.1
FKW77_009286GT22 QDS67991.1
FKW77_009373GT24 QDS71787.1
FKW77_010876GT25 QDS68509.1
FKW77_005398GT25 QDS70123.1
FKW77_002426GT25 QDS69952.1
FKW77_007120GT25 QDS68839.1
FKW77_004538GT25 QDS68738.1
FKW77_000707 (fragment) GT25 QDS73103.1
FKW77_002063 (fragment) GT25 QDS76295.1
FKW77_010302 (Gsy1)GT3 QDS69117.1
FKW77_005955GT31 QDS70880.1
FKW77_006034GT32 QDS70160.1
FKW77_001039GT32 QDS69219.1
FKW77_005804GT33 QDS71563.1
FKW77_009426GT34 QDS70406.1
FKW77_003084GT34 QDS75934.1
FKW77_004119GT34 QDS73247.1
FKW77_006437GT34 QDS73831.1
FKW77_010399 (fragment) GT34 QDS68167.1
FKW77_006797 (Gph1)GT35 QDS70936.1
FKW77_006356GT39 QDS67765.1
FKW77_000888GT39 QDS76708.1
FKW77_010800GT39 QDS68433.1
FKW77_004222GT4 QDS72759.1
FKW77_003938GT4 QDS73235.1
FKW77_002761 (Gpi3)GT4 QDS77641.1
FKW77_005561GT4 QDS77796.1
FKW77_003199GT4 QDS69987.1
FKW77_003684GT4 QDS70762.1
FKW77_010216GT4 QDS69102.1
FKW77_002068 (Alg11)GT4 QDS76296.1
FKW77_003746GT41 QDS70763.1
FKW77_001771GT48 QDS77966.1
FKW77_009502 (Gpi14)GT50 QDS69008.1
FKW77_003091 (Alg8)GT57 QDS74851.1
FKW77_010826GT57 QDS68459.1
FKW77_000570GT58 QDS73095.1
FKW77_008093GT59 QDS76643.1
FKW77_009071 (fragment) GT61 QDS73478.1
FKW77_000687GT62 QDS76239.1
FKW77_000248 (Anp1)GT62 QDS73089.1
FKW77_005396GT62 QDS76045.1
FKW77_010749 (Stt3)GT66 QDS68382.1
FKW77_007139GT69 QDS73889.1
FKW77_005909GT69 QDS68793.1
FKW77_001292 (fragment) GT71 QDS77562.1
FKW77_007505GT76 QDS75123.1
FKW77_000122GT8 QDS71243.1
FKW77_009178GT8 QDS73023.1
FKW77_005753GT8 QDS76063.1
FKW77_005777GT8 QDS76515.1
FKW77_000723GT8 QDS73104.1
FKW77_001914GT8 QDS73620.1
FKW77_005190 (fragment) GT8 QDS70842.1
FKW77_006073 (fragment) GT8 QDS71582.1
FKW77_008304GT8 QDS71694.1
FKW77_004128GT8 QDS76417.1
FKW77_008320GT90 QDS69583.1
FKW77_009614GT90 QDS74092.1
FKW77_009240GTnc QDS67986.1
FKW77_000569GTnc QDS70620.1
FKW77_009162GTnc QDS70380.1
FKW77_005699GTnc QDS75010.1
FKW77_000328GTnc QDS71905.1
FKW77_001924GTnc QDS72013.1
FKW77_007925GTnc QDS72340.1
FKW77_007171PL1 QDS76584.1
FKW77_004998PL1 QDS67669.1
FKW77_000699PL1 QDS74715.1
FKW77_003377PL1 QDS72093.1
FKW77_001723PL1 QDS77588.1
FKW77_001480 (fragment) PL26 QDS74154.1
FKW77_008521PL3 QDS76217.1
FKW77_000300 (fragment) PL4 QDS67432.1
FKW77_006790PL4 QDS76559.1
FKW77_001840PL4 QDS74173.1
FKW77_008307PL4 QDS73413.1
FKW77_010159PL4 QDS70498.1
 Last update: 2024-05-29 © Copyright 1998-2024
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille