Ralstonia solanacearum FJAT15340.F6
Taxonomy ID : 305
Lineage: cellular organisms; Bacteria; Pseudomonadota; Betaproteobacteria; Burkholderiales; Burkholderiaceae; Ralstonia; species complex; Ralstonia solanacearum


Glycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
HI812_18235CBM32 QKL63625.1
HI812_18035 (GlgB)CBM48,GH13 QKL63591.1
HI812_18025 (TreZ)CBM48,GH13 QKL63589.1
HI812_18030 (GlgX)CBM48,GH13 QKL63590.1
HI812_16730CBM50 QKL63159.1
HI812_06400 (LysM)CBM50 QKL61325.1
HI812_11450CBM50 QKL62218.1
HI812_10720CBM50 QKL62094.1
HI812_12845CBM63 QKL62459.1
HI812_03010CE11 QKL60702.1
HI812_06530 (PuuE)CE4 QKL61346.1
HI812_18270 (PgaB)CE4,GH153 QKL64831.1
HI812_17530CE8 QKL64813.1
HI812_02795GH102 QKL60667.1
HI812_12180 (MltB)GH103 QKL62352.1
HI812_23290GH103 QKL64484.1
HI812_18015 (TreY)GH13 QKL63587.1
HI812_18040 (TreS)GH13 QKL63592.1
HI812_17195GH135 QKL63451.1
HI812_09380GH15 QKL61854.1
HI812_05560GH166 QKL61171.1
HI812_01380GH166 QKL60418.1
HI812_18215GH18,CBM5 QKL63621.1
HI812_01770GH186 QKL60484.1
HI812_02630GH186 QKL60635.1
HI812_18150GH186 QKL63612.1
HI812_16630GH23 QKL63424.1
HI812_21335GH23 QKL64153.1
HI812_02690GH23 QKL60647.1
HI812_05485GH23 QKL61158.1
HI812_13390GH23 QKL63389.1
HI812_03275GH23 QKL60749.1
HI812_11960GH23 QKL62312.1
HI812_07620GH23,CBM50 QKL61540.1
HI812_01160GH24 QKL60385.1
HI812_12400GH24 QKL62387.1
HI812_08620GH28 QKL61719.1
HI812_21535GH28 QKL64189.1
HI812_21295GH28 QKL64147.1
HI812_11495 (NagZ)GH3 QKL62223.1
HI812_11410GH31 QKL62210.1
HI812_23505GH32 QKL64523.1
HI812_18225 (TreA)GH37 QKL63623.1
HI812_17625GH5 QKL63523.1
HI812_19920GH6,CBM2 QKL64861.1
HI812_18565 (FlgJ)GH73 QKL63684.1
HI812_18020 (MalQ)GH77 QKL63588.1
HI812_05715GHnc QKL61201.1
HI812_23430GHnc QKL64511.1
HI812_18045GHnc,GH13 QKL63593.1
HI812_11485 (EarP)GT104 QKL62222.1
HI812_02970 (FtsW)GT119 QKL60694.1
HI812_16760 (RodA)GT119 QKL63165.1
HI812_05910GT121 QKL61237.1
HI812_14045GT121 QKL62670.1
HI812_13505GT122 QKL63391.1
HI812_09650 (LpxB)GT19 QKL61899.1
HI812_02625 (MdoH)GT2 QKL60634.1
HI812_18750GT2 QKL63718.1
HI812_18275 (PgaC)GT2 QKL63630.1
HI812_05920GT2 QKL61239.1
HI812_13500GT2 QKL62577.1
HI812_18645GT2 QKL64835.1
HI812_14695GT2 QKL62789.1
HI812_13510GT2 QKL63392.1
HI812_05925GT2 QKL61240.1
HI812_05915GT2 QKL61238.1
HI812_10135GT2 QKL61990.1
HI812_22605 (OtsA)GT20 QKL64361.1
HI812_20785 (OtsA)GT20 QKL64054.1
HI812_02975 (MurG)GT28 QKL60695.1
HI812_13475GT30 QKL62572.1
HI812_18755GT32 QKL63719.1
HI812_20200GT4 QKL64870.1
HI812_05585 (PelF)GT4 QKL61176.1
HI812_06710GT4 QKL63312.1
HI812_22120GT4 QKL64282.1
HI812_22100GT4 QKL64278.1
HI812_18050 (GlgA)GT5 QKL63594.1
HI812_03465 (MtgA)GT51 QKL60783.1
HI812_02220GT51 QKL60561.1
HI812_23070GT83 QKL64918.1
HI812_10120GT83 QKL61987.1
HI812_14015 (WaaF)GT9 QKL62665.1
HI812_13480 (WaaC)GT9 QKL62573.1
HI812_20195 (WaaC)GT9 QKL64869.1
HI812_03470PL3 QKL60784.1
HI812_22105PLnc QKL64279.1
 Last update: 2024-03-18 © Copyright 1998-2024
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille