Lysinibacillus sphaericus KellenQ
Taxonomy ID : 1421
Lineage: cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Bacillota; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Lysinibacillus


Glycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
INQ53_12690AA10,CBM5 QPA56696.1
INQ53_02805CBM13,CBM13,CBM13,CBM13 QPA54989.1
INQ53_16120CBM50 QPA53358.1
INQ53_10150CBM50 QPA56315.1
INQ53_01595CBM50 QPA54768.1
INQ53_22765CBM50 QPA54497.1
INQ53_19745CBM50 QPA53966.1
INQ53_06850CBM50 QPA55724.1
INQ53_07265 (SafA)CBM50 QPA55801.1
INQ53_22695CBM50,CBM50 QPA54484.1
INQ53_22550CBM50,CBM50 QPA54460.1
INQ53_03060CBM50,CBM50 QPA55037.1
INQ53_16790CBM50,CBM50,CBM50,GH18 QPA53479.1
INQ53_20300CBM50,CBM50,GH18 QPA56824.1
INQ53_19560CE4 QPA53933.1
INQ53_21360CE4 QPA54243.1
INQ53_18335CE4 QPA56793.1
INQ53_10855CE4 QPA56436.1
INQ53_15560CE4 QPA53261.1
INQ53_01795CE4 QPA54807.1
INQ53_13025CE4 QPA52823.1
INQ53_03710 (NagA)CE9 QPA55156.1
INQ53_08780 (NagA)CE9 QPA56066.1
INQ53_15950 (NagA)CE9 QPA56766.1
INQ53_15180GH126 QPA53194.1
INQ53_03480GH13 QPA55115.1
INQ53_15910GH170 QPA53321.1
INQ53_18320GH18 QPA56792.1
INQ53_03565GH23 QPA56551.1
INQ53_09265 (NagZ)GH3 QPA56154.1
INQ53_06405 (fragment) GH5 QPA55645.1
INQ53_03025GH73 QPA55030.1
INQ53_11320GH73 QPA52532.1
INQ53_02695GH73 QPA54972.1
INQ53_08525GH73,CBM50 QPA56021.1
INQ53_13770GHnc QPA52949.1
INQ53_11110GT1 QPA56483.1
INQ53_20670GT119 QPA54116.1
INQ53_04560 (FtsW)GT119 QPA55311.1
INQ53_04360GT119 QPA55274.1
INQ53_02100GT119 QPA54862.1
INQ53_02950GT119 QPA55015.1
INQ53_03230GT2 QPA55070.1
INQ53_00655GT2 QPA54612.1
INQ53_01935GT2 QPA54834.1
INQ53_18330GT2 QPA53726.1
INQ53_14035GT2 QPA52997.1
INQ53_03245GT2 QPA55073.1
INQ53_03215GT2 QPA55067.1
INQ53_12260GT2 QPA52696.1
INQ53_15165GT2 QPA56750.1
INQ53_03250GT2 QPA55074.1
INQ53_03240GT2 QPA55072.1
INQ53_18965GT2 QPA53840.1
INQ53_05520GT2 QPA56585.1
INQ53_02685GT26 QPA56543.1
INQ53_10900GT28 QPA56444.1
INQ53_05505GT4 QPA55484.1
INQ53_14030GT4 QPA52996.1
INQ53_05510GT4 QPA55485.1
INQ53_07085 (BshA)GT4 QPA55769.1
INQ53_18430GT4 QPA53742.1
INQ53_02280GT51 QPA54894.1
INQ53_07525GT51 QPA55847.1
INQ53_18025GT51 QPA53671.1
INQ53_17220GT51 QPA53560.1
INQ53_01910GTnc QPA54829.1
INQ53_03285 (PseG)GTnc QPA55081.1
INQ53_13585PL9 QPA52915.1
 Last update: 2024-04-25 © Copyright 1998-2024
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille