Serratia ureilytica FDAARGOS_1089
Taxonomy ID : 300181
Lineage: cellular organisms; Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacterales; Yersiniaceae; SerratiaGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
I6I46_00380 (AmiB)CBM50,CBM50QQU63298.1
I6I46_00925 (TreC)GH13QQU63399.1
I6I46_00945GH20QQU63403.1
I6I46_01095GH1QQU63428.1
I6I46_01170 (fragment) GT20QQU63441.1
I6I46_01680 (SltY)GH23QQU65558.1
I6I46_01835GT1QQU65560.1
I6I46_02095 (MurG)GT28QQU63612.1
I6I46_02125 (LpxC)CE11QQU63618.1
I6I46_02415 (NlpD)CBM50QQU63675.1
I6I46_02470GH1QQU63684.1
I6I46_02675GH24QQU63718.1
I6I46_02810 (MltD)GH23,CBM50,CBM50QQU63738.1
I6I46_03470 (MalZ)CBM34,GH13QQU63862.1
I6I46_03820 (GbpA)AA10,CBM73QQU63929.1
I6I46_04345GH24QQU64027.1
I6I46_04510 (RfaQ)GT9QQU64057.1
I6I46_04535 (PuuE)CE4QQU64062.1
I6I46_04805GH18,CBM12QQU64109.1
I6I46_04820 (NagA)CE9QQU64112.1
I6I46_04850GH20QQU64118.1
I6I46_05005GT51QQU64149.1
I6I46_05640 (BglX)GH3QQU64261.1
I6I46_05770 (AmyA)GH13QQU64286.1
I6I46_06770GT4QQU64470.1
I6I46_06790GT4QQU64474.1
I6I46_06795GT4QQU64475.1
I6I46_06855GT2QQU64486.1
I6I46_06860GTncQQU64487.1
I6I46_06870GT4QQU64489.1
I6I46_06875GT4,GT4QQU64490.1
I6I46_08095 (MdoH)GT2QQU64717.1
I6I46_08395 (NagZ)GH3QQU64774.1
I6I46_09210GH32QQU64922.1
I6I46_09485GH23QQU65628.1
I6I46_09600 (ArnC)GT2QQU64989.1
I6I46_09615 (ArnT)GT83QQU64991.1
I6I46_10175GH3QQU65095.1
I6I46_10705GT2QQU65190.1
I6I46_10710GT4QQU65191.1
I6I46_11245GH1QQU65287.1
I6I46_12455GH18QQU65512.1
I6I46_12590GH103QQU65664.1
I6I46_12685 (MepM)CBM50QQU60997.1
I6I46_12885GT2QQU61032.1
I6I46_13040 (LysM)CBM50QQU61062.1
I6I46_13205GT2QQU61093.1
I6I46_13210GT2QQU61094.1
I6I46_13220GT2QQU61096.1
I6I46_13225GT4QQU61097.1
I6I46_13230GT2QQU61098.1
I6I46_13555 (FlgJ)GH73QQU61162.1
I6I46_14015GHncQQU61248.1
I6I46_14690GT2QQU61371.1
I6I46_14780GH2QQU61387.1
I6I46_16195 (MltB)GH103QQU61644.1
I6I46_16600GH18,CBM5QQU61713.1
I6I46_16610AA10QQU61715.1
I6I46_17240GH31QQU61835.1
I6I46_17490 (MltF)GH23QQU65717.1
I6I46_18090 (LpxB)GT19QQU61992.1
I6I46_18190 (PbpC)GT51QQU62011.1
I6I46_18265 (MltA)GH102QQU62026.1
I6I46_18635CBM50QQU62094.1
I6I46_19150 (MrcB)GT51QQU62188.1
I6I46_19430 (MltC)GH23QQU62242.1
I6I46_19760GH23QQU62297.1
I6I46_19970GH32QQU65744.1
I6I46_20025GH23QQU62345.1
I6I46_20345GH24QQU62406.1
I6I46_20680 (MtgA)GT51QQU62470.1
I6I46_21355 (fragment) GH13QQU62598.1
I6I46_21920GH4QQU62703.1
I6I46_22015 (MrcA)GT51QQU62722.1
I6I46_22130 (MalQ)GH77QQU62745.1
I6I46_22135 (MalP)GT35QQU62746.1
I6I46_22165 (GlgP)GT35QQU62752.1
I6I46_22170 (GlgA)GT5QQU62753.1
I6I46_22180 (GlgX)CBM48,GH13QQU62755.1
I6I46_22185 (GlgB)CBM48,GH13QQU62756.1
I6I46_22990 (RfaF)GT9QQU62901.1
I6I46_22995 (RfaC)GT9QQU62902.1
I6I46_23000GT4QQU62903.1
I6I46_23010GT2QQU62905.1
I6I46_23015GT9QQU62906.1
I6I46_23025 (RfaQ)GT9QQU62908.1
I6I46_23030GT4QQU62909.1
I6I46_23035GT4QQU62910.1
I6I46_23040GT9QQU62911.1
I6I46_23045 (WaaA)GT30QQU62912.1
I6I46_23050GT2QQU62913.1
I6I46_23935 (AscB)GH1QQU63077.1
I6I46_23990GH18QQU63085.1
I6I46_24045 (BcsA)GT2QQU63096.1
I6I46_24055 (BcsZ)GH8QQU65770.1
I6I46_24155GT56QQU63116.1
I6I46_24165 (RffM)GT26QQU63118.1
 Last update: 2021-03-26 © Copyright 1998-2021
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille