Serratia marcescens FZSF02
Taxonomy ID : 615
Lineage: cellular organisms; Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacterales; Yersiniaceae; SerratiaGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
HMI62_00075GH13QJU37840.1
HMI62_00380 (RfaQ)GT9QJU37891.1
HMI62_00450 (AscB)GH1QJU37904.1
HMI62_00500GH18QJU37912.1
HMI62_00555 (BcsA)GT2QJU37923.1
HMI62_00565 (BcsZ)GH8QJU37925.1
HMI62_00665GT56QJU37943.1
HMI62_00675 (RffM)GT26QJU37945.1
HMI62_01775 (AmiB)CBM50,CBM50QJU38131.1
HMI62_02325 (TreC)GH13QJU38233.1
HMI62_02345GH20QJU38237.1
HMI62_02595GH1QJU38281.1
HMI62_02620GTncQJU38286.1
HMI62_02655 (fragment) GT20QJU38293.1
HMI62_03215 (SltY)GH23QJU38399.1
HMI62_03375GT1QJU42584.1
HMI62_03635 (MurG)GT28QJU38479.1
HMI62_03665 (LpxC)CE11QJU38485.1
HMI62_03950 (NlpD)CBM50QJU38538.1
HMI62_04085GH1QJU38562.1
HMI62_04220GH24QJU38582.1
HMI62_04325 (MltD)GH23,CBM50,CBM50QJU38597.1
HMI62_04545 (fragment) GH94QJU38636.1
HMI62_04985 (MalZ)CBM34,GH13QJU38719.1
HMI62_05690 (fragment) GT44QJU38853.1
HMI62_05695GT2QJU38854.1
HMI62_05985GH18,CBM12QJU38905.1
HMI62_06000 (NagA)CE9QJU38908.1
HMI62_06030GH20QJU38914.1
HMI62_07125 (BglX)GH3QJU39105.1
HMI62_07220 (AmyA)GH13QJU39123.1
HMI62_08215GT4QJU39304.1
HMI62_08225GT4QJU39306.1
HMI62_08230GT4QJU39307.1
HMI62_08240GT4QJU39309.1
HMI62_08255GH39QJU39312.1
HMI62_08320GT4,GT4,GT4QJU39325.1
HMI62_08325GT4QJU39326.1
HMI62_08330GT4QJU39327.1
HMI62_09510 (MdoH)GT2QJU39540.1
HMI62_09785 (NagZ)GH3QJU39593.1
HMI62_10210GH104QJU39667.1
HMI62_10365 (YgjK)GH63QJU42647.1
HMI62_10380 (EbgA)GH2QJU39698.1
HMI62_10565GH4QJU39734.1
HMI62_10920GH32QJU39799.1
HMI62_11210GH23QJU39852.1
HMI62_11315 (ArnC)GT2QJU39872.1
HMI62_11330 (ArnT)GT83QJU39874.1
HMI62_11900GH3QJU39982.1
HMI62_12090 (fragment) GT44QJU40017.1
HMI62_12515GT2QJU40092.1
HMI62_12520GT4QJU40093.1
HMI62_12610GT35QJU40108.1
HMI62_12645GH2QJU40113.1
HMI62_12675GT2QJU40119.1
HMI62_12990GH1QJU40175.1
HMI62_13310GHncQJU40234.1
HMI62_14230GH18QJU40403.1
HMI62_14365GH103QJU40429.1
HMI62_14460 (MepM)CBM50QJU40446.1
HMI62_14655GT2QJU40482.1
HMI62_14815 (LysM)CBM50QJU40514.1
HMI62_14985GT2QJU40545.1
HMI62_14990GT4QJU40546.1
HMI62_14995GT2QJU40547.1
HMI62_15335 (FlgJ)GH73QJU40614.1
HMI62_15785GHncQJU40692.1
HMI62_16600GH2QJU40843.1
HMI62_16860GT2QJU40890.1
HMI62_18295 (MltB)GH103QJU41152.1
HMI62_18705GH18,CBM5QJU41221.1
HMI62_18715AA10QJU41223.1
HMI62_19245GH24QJU42742.1
HMI62_19535GH31QJU41374.1
HMI62_19780 (MltF)GH23QJU42747.1
HMI62_20505 (LpxB)GT19QJU41556.1
HMI62_20620 (PbpC)GT51QJU41578.1
HMI62_20695 (MltA)GH102QJU41592.1
HMI62_20970CBM50QJU41641.1
HMI62_21505 (MrcB)GT51QJU41737.1
HMI62_21795 (MltC)GH23QJU41792.1
HMI62_21975GH23QJU41822.1
HMI62_22180GH32QJU42776.1
HMI62_22235GH23QJU41862.1
HMI62_22670 (MtgA)GT51QJU41943.1
HMI62_23345 (fragment) GH13QJU42071.1
HMI62_23940GH4QJU42182.1
HMI62_24040 (MrcA)GT51QJU42202.1
HMI62_24150 (MalQ)GH77QJU42224.1
HMI62_24155 (MalP)GT35QJU42225.1
HMI62_24225 (GlgP)GT35QJU42238.1
HMI62_24230 (GlgA)GT5QJU42239.1
HMI62_24240 (GlgX)CBM48,GH13QJU42241.1
HMI62_24245 (GlgB)CBM48,GH13QJU42242.1
HMI62_24795GH23QJU42329.1
HMI62_25505 (RfaF)GT9QJU42450.1
HMI62_25510 (RfaC)GT9QJU42451.1
HMI62_25515GT4QJU42452.1
HMI62_25525GT2QJU42454.1
HMI62_25530GT9QJU42455.1
HMI62_25540 (RfaQ)GT9QJU42457.1
HMI62_25545GT4QJU42458.1
HMI62_25550GT4QJU42459.1
HMI62_25555GT9QJU42460.1
HMI62_25560 (WaaA)GT30QJU42461.1
HMI62_25565GT2QJU42462.1
 Last update: 2021-03-02 © Copyright 1998-2021
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille