Rickettsia parkeri Atlantic Rainforest
Taxonomy ID : 35792
Lineage: cellular organisms; Bacteria; Pseudomonadota; Alphaproteobacteria; Rickettsiales; Rickettsiaceae; Rickettsieae; Rickettsia; spotted fever group


Glycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
FEC77_03825 (fragment) AAnc QCS24313.1
FEC77_04555CBM50 QCS24425.1
FEC77_02005CE11 QCS24945.1
FEC77_03240GH23 QCS24225.1
FEC77_04800GH23 QCS24458.1
FEC77_07650 (fragment) GH24 QCS24864.1
FEC77_06530 (NagZ)GH3 QCS24700.1
FEC77_02230 (RodA)GT119 QCS24079.1
FEC77_03325 (FtsW)GT119 QCS24238.1
FEC77_02595GT19 QCS24131.1
FEC77_01750GT2 QCS24011.1
FEC77_03680GT2 QCS24294.1
FEC77_02725GT2,GT2 QCS24152.1
FEC77_03330 (MurG)GT28 QCS24239.1
FEC77_00720GT30 QCS23853.1
FEC77_03410GT4 QCS24250.1
FEC77_02745GT4 QCS24155.1
FEC77_07330GT51 QCS24814.1
 Last update: 2024-03-18 © Copyright 1998-2024
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille