Coprococcus sp. ART55/1
Taxonomy ID : 751585
Lineage: cellular organisms; Bacteria; Terrabacteria group; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; Lachnospiraceae; CoprococcusGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
CCU_00400GH25CBK82001.1
CCU_01540GH13CBK82085.1
CCU_01570CBM48,GH13CBK82088.1
CCU_02070GT2CBK82124.1
CCU_02230GH26CBK82137.1
CCU_03150GH13CBK82207.1
CCU_05510GT2CBK82385.1
CCU_05520GT2CBK82386.1
CCU_06230 (fragment)GH51CBK82432.1
CCU_06600CBM48,GH13CBK82463.1
CCU_07170GH32CBK82500.1
CCU_07610CE2CBK82539.1
CCU_08490GH5CBK82603.1
CCU_08540GH42CBK82608.1
CCU_08830GH36CBK82630.1
CCU_09070GH113CBK82649.1
CCU_09540GH13CBK82683.1
CCU_09660GH31CBK82691.1
CCU_10650 (short fragment)GH77CBK82769.1
CCU_11020 (fragment)GT2CBK82792.1
CCU_11260 (fragment)GH25CBK82807.1
CCU_11270GH25CBK82808.1
CCU_12900GH1CBK82929.1
CCU_13560GH3CBK82973.1
CCU_13660GH1CBK82982.1
CCU_14190GH32CBK83023.1
CCU_14330GH13CBK83034.1
CCU_15110GH77,GT35CBK83088.1
CCU_16460GH25CBK83179.1
CCU_17380GH32CBK83251.1
CCU_17750CBM4,GH9CBK83282.1
CCU_17970GH73CBK83300.1
CCU_18770CBM27,GH26,CBM23CBK83362.1
CCU_19750GT2CBK83437.1
CCU_19870GH36CBK83446.1
CCU_20010GT35CBK83457.1
CCU_20020GH5CBK83458.1
CCU_20060GH94CBK83462.1
CCU_20280GH77CBK83480.1
CCU_20410GT28CBK83493.1
CCU_20620GH5CBK83512.1
CCU_20810CBM48,GH13CBK83529.1
CCU_20980GH53CBK83542.1
CCU_21440GH2CBK83573.1
CCU_21580GTncCBK83580.1
CCU_21590GT2CBK83581.1
CCU_21620GT2CBK83583.1
CCU_21880CBM34,GH13CBK83607.1
CCU_22010GH3CBK83616.1
CCU_22950GH36CBK83691.1
CCU_23020GH130CBK83696.1
CCU_23030GH130CBK83697.1
CCU_23620GH36CBK83747.1
CCU_24460GT5CBK83806.1
CCU_24920GH9CBK83841.1
CCU_25500CBM2,GH5CBK83877.1
CCU_25640GH94CBK83883.1
CCU_28230GT2CBK84035.1
 Last update: 2018-07-09 © Copyright 1998-2018
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille