Scophthalmus maximus
Taxonomy ID : 52904
Lineage: cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Actinopterygii; Actinopteri; Neopterygii; Teleostei; Osteoglossocephalai; Clupeocephala; Euteleosteomorpha; Neoteleostei; Eurypterygia; Ctenosquamata; Acanthomorphata; Euacanthomorphacea; Percomorphaceae; Carangaria; Pleuronectiformes; Pleuronectoidei; Scophthalmidae; Scophthalmus


Glycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
SMAX5B_003265AA3 AWP09430.1
SMAX5B_008231CBM20 AWP19772.1
SMAX5B_015138CBM20 AWP15012.1
SMAX5B_019613CBM20 AWP20073.1
SMAX5B_010811CBM21 AWP06819.1
SMAX5B_021815CBM21 AWP03423.1
SMAX5B_005442CBM21 AWO97981.1
SMAX5B_002899CBM21 AWP08088.1
SMAX5B_012390CBM21 AWP01674.1
SMAX5B_017720CBM21 AWP14626.1
SMAX5B_014518CBM21 AWP09497.1
SMAX5B_006889CBM21 AWP14762.1
SMAX5B_015135CBM21 AWP15002.1
SMAX5B_014518CBM21 AWP09498.1
SMAX5B_001002CBM21 AWP10360.1
SMAX5B_019916CBM48,GH13 AWO98699.1
SMAX5B_012710CBM50 QGA69876.1
SMAX5B_018759CBM57 AWP06510.1
SMAX5B_000758CE20 AWO99383.1
SMAX5B_000758CE20 AWO99382.1
SMAX5B_000758 (fragment) CE20 AWO99384.1
SMAX5B_020037CE9 AWP19521.1
SMAX5B_010102 (fragment) GH1 AWP08380.1
SMAX5B_016636 (fragment) GH1 AWO97726.1
SMAX5B_016636 (fragment) GH1 AWO97725.1
SMAX5B_016636 (fragment) GH1 AWO97727.1
SMAX5B_002517GH1 AWP01068.1
SMAX5B_006789GH1,GH1 AWO99928.1
SMAX5B_008840GH1,GH1 AWP12111.1
SMAX5B_018535GH1,GH1,GH1 AWP12814.1
SMAX5B_021623GH116 AWO97544.1
SMAX5B_006196 (fragment) GH13 AWP03762.1
SMAX5B_012882GH13 AWP00908.1
SMAX5B_006196GH13 AWP03763.1
SMAX5B_006196GH13 AWP03764.1
SMAX5B_020505GH13 AWP15957.1
SMAX5B_017119GH13 AWP13734.1
SMAX5B_001269GH13,GH133 AWP04719.1
SMAX5B_001965GH13,GH133 AWP21015.1
SMAX5B_019533 (fragment) GH18 AWP10325.1
SMAX5B_019539GH18 AWP10327.1
chitinase 1 (Chit1)GH18,CBM14 AQY61713.1
chitinase 2 (Chit2)GH18,CBM14 AQY61714.1
chitinase 3 (Chit3)GH18,CBM14 AQY61715.1
SMAX5B_007051 (fragment) GH18,CBM14 AWP03519.1
SMAX5B_007053GH18,CBM14 AWP03520.1
SMAX5B_007053 (fragment) GH18,CBM14 AWP03521.1
SMAX5B_000981GH18,CBM14 AWP10329.1
SMAX5B_000981GH18,CBM14 AWP10330.1
SMAX5B_019544GH18,GH18 AWP10326.1
SMAX5B_004065GH2 AWP00424.1
SMAX5B_009121GH2 AWP16047.1
SMAX5B_016979GH20 AWP00708.1
SMAX5B_016979GH20 AWP00707.1
SMAX5B_020447 (fragment) GH20 AWP17279.1
SMAX5B_020447GH20 AWP17281.1
SMAX5B_020447 (fragment) GH20 AWP17282.1
SMAX5B_020447GH20 AWP17280.1
lysozyme (LysC;SmLysC)GH22 CAB59841.1
SMAX5B_021277GH22 AWP05015.1
G-type lysozyme (LysG;SmLysG)GH23 ADN06441.1
SMAX5B_007349GH23 AWP05855.1
SMAX5B_007349 (fragment) GH23 AWP05859.1
SMAX5B_007349GH23 AWP05857.1
SMAX5B_007349GH23 AWP05856.1
SMAX5B_004483GH23 AWO97326.1
SMAX5B_007349 (fragment) GH23 AWP05858.1
SMAX5B_009290GH27 AWP11824.1
SMAX5B_008254GH27 AWP19888.1
SMAX5B_009040GH29 AWP16141.1
SMAX5B_012011GH30 AWO96549.1
SMAX5B_014208GH31 AWP03191.1
SMAX5B_010530GH31 AWP07377.1
SMAX5B_011578GH31 AWP05261.1
SMAX5B_010046GH31 AWP08726.1
SMAX5B_009327GH31 AWP11990.1
SMAX5B_009037GH31 AWP16061.1
SMAX5B_009327GH31 AWP11986.1
SMAX5B_020778GH31 AWP18877.1
SMAX5B_009327GH31 AWP11989.1
SMAX5B_020778GH31 AWP18876.1
SMAX5B_009327GH31 AWP11988.1
SMAX5B_009327GH31 AWP11987.1
SMAX5B_010161GH31,GH31 AWO99215.1
SMAX5B_013492GH33 AWO98938.1
SMAX5B_004198GH33 AWP00131.1
SMAX5B_015811 (fragment) GH33 AWP21371.1
SMAX5B_015811GH33 AWP21373.1
SMAX5B_015811GH33 AWP21372.1
SMAX5B_011350GH35 AWP05527.1
SMAX5B_000720GH35 AWO99389.1
SMAX5B_000720GH35 AWO99390.1
SMAX5B_004872GH35 AWP00498.1
SMAX5B_018223GH35 AWP13020.1
SMAX5B_018223GH35 AWP13019.1
SMAX5B_019828GH37 AWO98658.1
SMAX5B_010032GH38 AWP08416.1
SMAX5B_003783GH38 AWO97522.1
SMAX5B_010032 (fragment) GH38 AWP08417.1
SMAX5B_012976GH38 AWP05172.1
SMAX5B_010002GH38 AWP08689.1
SMAX5B_010002 (fragment) GH38 AWP08688.1
SMAX5B_006864GH38 AWP14773.1
SMAX5B_018736GH39 AWP06535.1
SMAX5B_018736GH39 AWP06536.1
SMAX5B_002568 (fragment) GH47 AWO96150.1
SMAX5B_018745GH47 AWP06495.1
SMAX5B_002205GH47 AWP02669.1
SMAX5B_022335GH47 AWP11087.1
SMAX5B_000035GH47 AWP20361.1
SMAX5B_014599GH47 AWP09979.1
SMAX5B_015185GH47 AWP14956.1
SMAX5B_003530GH47 AWP15113.1
SMAX5B_001158GH47 AWP13560.1
SMAX5B_002219GH56 AWP02765.1
SMAX5B_007737GH56 AWO98026.1
SMAX5B_002682GH56 AWP09387.1
SMAX5B_002618GH56 AWP09369.1
SMAX5B_002348GH56,GH56 AWP02649.1
SMAX5B_011659GH56,GH56,GH56 AWP07919.1
SMAX5B_000252GH59 AWP16858.1
ORF (fragment)GH63 AGD96025.1
SMAX5B_011378GH63 AWP05519.1
SMAX5B_009943GH65 AWP08343.1
SMAX5B_017932GH79 AWP14008.1
SMAX5B_001569GH84 AWP06120.1
SMAX5B_012943 (fragment) GH84 AWP00874.1
SMAX5B_018086GH84 AWP14034.1
SMAX5B_021474GH85 AWP18362.1
SMAX5B_016695 (fragment) GH89 AWP17188.1
SMAX5B_012027GH99 AWO96264.1
SMAX5B_016224GH99 AWP04785.1
SMAX5B_009870GHnc AWP08357.1
SMAX5B_018232 (fragment) GHnc,GH1,GH1,GH1 AWP12813.1
SMAX5B_015239GT1 AWP07760.1
SMAX5B_012475GT1 AWO99778.1
SMAX5B_007587GT1 AWP05597.1
SMAX5B_013182GT1 AWP01871.1
SMAX5B_012939GT1 AWP00831.1
SMAX5B_010369GT1 AWP07463.1
SMAX5B_005804GT1 AWP04529.1
SMAX5B_009928GT1 AWP08264.1
SMAX5B_013068 (fragment) GT1 AWP01873.1
SMAX5B_002063GT1 AWP21010.1
SMAX5B_014723GT1 AWP10089.1
SMAX5B_020640GT1 AWP18134.1
SMAX5B_009375 (fragment) GT1 AWP11939.1
SMAX5B_006736GT1 AWP12759.1
SMAX5B_013212 (fragment) GT1,GT1,GT1 AWP01874.1
SMAX5B_016740GT10 AWO98131.1
SMAX5B_008011GT10 AWO97449.1
SMAX5B_013469GT10 AWO98935.1
SMAX5B_018766GT10 AWP06486.1
SMAX5B_016740GT10 AWO98133.1
SMAX5B_016740GT10 AWO98132.1
SMAX5B_015777GT10 AWP21752.1
SMAX5B_019233GT10 AWP12266.1
SMAX5B_003698GT10 AWP15111.1
SMAX5B_015671GT10 AWP21750.1
SMAX5B_021908GT10 AWP16315.1
SMAX5B_009618GT10 AWP21793.1
SMAX5B_009633GT10,GT10 AWP21792.1
SMAX5B_005461GT105 AWO97891.1
SMAX5B_022069GT105 AWP07866.1
SMAX5B_007792GT105 AWO98090.1
SMAX5B_018173GT105 AWP13422.1
SMAX5B_012816GT105 AWP08804.1
SMAX5B_005525GT109 AWP05192.1
SMAX5B_012783GT110 AWP08784.1
SMAX5B_000261GT117 AWP16550.1
SMAX5B_014044GT12 AWP02940.1
SMAX5B_015016GT12 AWP09672.1
SMAX5B_021308GT13 AWP04987.1
SMAX5B_013536GT13 AWO96095.1
SMAX5B_009258GT13 AWP10460.1
SMAX5B_016604GT14 AWP07192.1
SMAX5B_001600GT14 AWP06178.1
SMAX5B_017006GT14 AWP00669.1
SMAX5B_009986GT14 AWP08437.1
SMAX5B_020683GT14 AWP19374.1
SMAX5B_020947GT14 AWP18718.1
SMAX5B_008225GT16 AWP19671.1
SMAX5B_008303GT16 AWP19817.1
SMAX5B_008303GT16 AWP19818.1
SMAX5B_011400GT17 AWP05216.1
SMAX5B_007325GT18 AWP05848.1
SMAX5B_003896GT18 AWO95611.1
SMAX5B_020383 (fragment) GT18 AWP17578.1
SMAX5B_018481GT18 AWP12849.1
SMAX5B_021020GT18 AWP18706.1
SMAX5B_011835GT2 AWO97000.1
SMAX5B_012609 (fragment) GT2 AWP01707.1
SMAX5B_006768GT2 AWO99915.1
SMAX5B_007451GT2 AWP06037.1
SMAX5B_006768GT2 AWO99916.1
SMAX5B_012131GT2 AWO96825.1
SMAX5B_003139GT2 AWP21146.1
SMAX5B_003196 (fragment) GT2 AWP21147.1
SMAX5B_011629GT2 AWP09156.1
SMAX5B_015424GT2 AWP09006.1
SMAX5B_006877GT21 AWP14771.1
SMAX5B_006877 (fragment) GT21 AWP14772.1
SMAX5B_012419GT22 AWP01624.1
SMAX5B_005402 (fragment) GT22 AWO97938.1
SMAX5B_000067GT23 AWP20284.1
ORF (fragment)GT24 ABI54125.1
SMAX5B_021889GT24 AWP16294.1
SMAX5B_018493GT24 AWP13176.1
SMAX5B_006396 (fragment) GT25 AWP04378.1
SMAX5B_007347GT25 AWP05996.1
SMAX5B_020804GT25 AWP19074.1
SMAX5B_003566GT25 AWP15129.1
SMAX5B_022267GT25 AWP11084.1
SMAX5B_019945GT27,CBM13 AWO98632.1
SMAX5B_018821 (fragment) GT27,CBM13 AWP06544.1
SMAX5B_004952GT27,CBM13 AWP06361.1
SMAX5B_017077GT27,CBM13 AWO99563.1
SMAX5B_019945 (fragment) GT27,CBM13 AWO98631.1
SMAX5B_018821 (fragment) GT27,CBM13 AWP06545.1
SMAX5B_016774GT27,CBM13 AWO99562.1
SMAX5B_010583GT27,CBM13 AWO97443.1
SMAX5B_011898GT27,CBM13 AWO96649.1
SMAX5B_012571GT27,CBM13 AWP01554.1
SMAX5B_012457GT27,CBM13 AWP01747.1
SMAX5B_014687GT27,CBM13 AWP09642.1
SMAX5B_008986GT27,CBM13 AWP16066.1
SMAX5B_015375GT27,CBM13 AWP08968.1
SMAX5B_017850GT27,CBM13 AWP08821.1
SMAX5B_018525GT27,CBM13 AWP13071.1
SMAX5B_014687 (fragment) GT27,CBM13 AWP09643.1
SMAX5B_000117GT27,CBM13 AWP20412.1
SMAX5B_014687 (fragment) GT27,CBM13 AWP09644.1
SMAX5B_015650GT27,CBM13 AWP21783.1
SMAX5B_018472GT27,CBM13 AWP13035.1
SMAX5B_009668GT27,CBM13 AWP21834.1
SMAX5B_018270GT27,CBM13 AWP13031.1
SMAX5B_015641GT27,CBM13 AWP21784.1
SMAX5B_006324GT29 AWP04321.1
SMAX5B_015312GT29 AWO99580.1
SMAX5B_006324GT29 AWP04318.1
SMAX5B_005838GT29 AWP03707.1
SMAX5B_000667GT29 AWO99396.1
SMAX5B_006324GT29 AWP04317.1
SMAX5B_006324GT29 AWP04319.1
SMAX5B_007793GT29 AWO98084.1
SMAX5B_006324GT29 AWP04320.1
SMAX5B_005778GT29 AWP03706.1
SMAX5B_010435GT29 AWP07471.1
SMAX5B_002805GT29 AWP02332.1
SMAX5B_022634 (fragment) GT29 AWP11001.1
SMAX5B_017992GT29 AWP14011.1
SMAX5B_013966 (fragment) GT29 AWP15464.1
SMAX5B_019103GT29 AWP12516.1
SMAX5B_013838GT29 AWP15501.1
SMAX5B_003966GT29 AWP08891.1
SMAX5B_002963GT29 AWP14892.1
SMAX5B_019103GT29 AWP12515.1
SMAX5B_018246GT29 AWP13316.1
SMAX5B_009940 (fragment) GT29 AWP08490.1
SMAX5B_013773GT29 AWP15500.1
SMAX5B_022323 (fragment) GT29 AWP11000.1
SMAX5B_020548GT29 AWP18162.1
SMAX5B_011210GT29 AWP19332.1
SMAX5B_007693GT3 AWO97851.1
SMAX5B_021018GT3 AWP18747.1
SMAX5B_003891GT31 AWO95575.1
SMAX5B_004011GT31 AWP00296.1
SMAX5B_011429GT31 AWP05241.1
SMAX5B_006775GT31 AWO99934.1
SMAX5B_003806GT31 AWP01006.1
SMAX5B_011596GT31 AWP05245.1
SMAX5B_011596GT31 AWP05244.1
SMAX5B_014139GT31 AWP03103.1
SMAX5B_011596GT31 AWP05243.1
SMAX5B_011321GT31 AWP05322.1
SMAX5B_014305 (fragment) GT31 AWP02942.1
SMAX5B_004554GT31 AWO98778.1
SMAX5B_012974GT31 AWP05175.1
SMAX5B_011556GT31 AWP05242.1
SMAX5B_006096GT31 AWP04391.1
SMAX5B_002632GT31 AWP09336.1
SMAX5B_020491GT31 AWP10557.1
SMAX5B_016850GT31 AWP14258.1
SMAX5B_019219GT31 AWP12466.1
SMAX5B_009410GT31 AWP11851.1
SMAX5B_011107GT31 AWP21915.1
SMAX5B_016715GT31 AWP17185.1
SMAX5B_022346GT31 AWP10831.1
SMAX5B_022652GT31 AWP10851.1
SMAX5B_017842GT31 AWP08869.1
SMAX5B_016479 (fragment) GT31 AWP11598.1
SMAX5B_009410GT31 AWP11850.1
SMAX5B_008702GT31 AWP19183.1
SMAX5B_016715 (fragment) GT31 AWP17184.1
SMAX5B_018967GT31 AWP12500.1
SMAX5B_022348GT31 AWP10797.1
SMAX5B_011107GT31 AWP21916.1
SMAX5B_011107GT31 AWP21913.1
SMAX5B_022346GT31 AWP10830.1
SMAX5B_016788GT31 AWP14702.1
SMAX5B_013989GT31 AWP15483.1
SMAX5B_015202GT31 AWP15033.1
SMAX5B_014743GT31 AWP09893.1
SMAX5B_018228GT31 AWP13074.1
SMAX5B_011107GT31 AWP21914.1
SMAX5B_014632GT31 AWP09671.1
SMAX5B_003809GT31,GT31 AWP01003.1
SMAX5B_003219GT31,GT7 AWP02059.1
SMAX5B_010723 (fragment) GT31,GT7 AWP17011.1
SMAX5B_010723GT31,GT7 AWP17012.1
SMAX5B_018611GT31,GT7 AWP12893.1
SMAX5B_016022GT33 AWP19471.1
SMAX5B_004199GT35 AWP00083.1
SMAX5B_009029GT35 AWP16135.1
SMAX5B_015225GT39 AWP07746.1
SMAX5B_000325GT39 AWP16612.1
SMAX5B_011766GT4 AWO96647.1
SMAX5B_010995GT4 AWP06713.1
SMAX5B_002428GT4 AWO95773.1
SMAX5B_013262 (fragment) GT4 AWP13666.1
SMAX5B_018465GT4 AWP13284.1
SMAX5B_004774GT4 AWP13593.1
SMAX5B_013262 (fragment) GT4 AWP13667.1
SMAX5B_013262GT4 AWP13668.1
SMAX5B_013262GT4 AWP13665.1
SMAX5B_019199GT41 AWP12261.1
SMAX5B_000617GT43 AWO99388.1
SMAX5B_012884GT43 AWP00889.1
SMAX5B_004854GT43 AWP00499.1
SMAX5B_008742GT43 AWP14433.1
SMAX5B_012740GT47,GT64 AWP01519.1
SMAX5B_011797GT47,GT64 AWO96941.1
SMAX5B_015554GT47,GT64 AWP21414.1
SMAX5B_000020GT47,GT64 AWP20275.1
SMAX5B_000176GT47,GT64 AWP20339.1
SMAX5B_015881GT47,GT64 AWP21401.1
SMAX5B_010658GT49 AWO97439.1
SMAX5B_001776GT50 AWP20910.1
SMAX5B_022070GT54,CBM94 AWP07891.1
SMAX5B_022083GT54,CBM94 AWP07874.1
SMAX5B_018674GT54,CBM94 AWP13333.1
SMAX5B_006925 (fragment) GT54,CBM94 AWP12599.1
SMAX5B_006925 (fragment) GT54,CBM94 AWP12600.1
SMAX5B_007656GT54,CBM94 AWP09106.1
SMAX5B_017226GT54,CBM94 AWP11573.1
SMAX5B_012258GT57 AWO99595.1
SMAX5B_022564GT57 AWP10663.1
SMAX5B_006507GT58 AWP04161.1
SMAX5B_006507 (fragment) GT58 AWP04162.1
SMAX5B_006507 (fragment) GT58 AWP04163.1
SMAX5B_005411GT59 AWO97954.1
SMAX5B_005618GT6 AWP01192.1
SMAX5B_014079GT6 AWP03209.1
SMAX5B_002275GT6 AWP02610.1
SMAX5B_014304 (fragment) GT61 AWP03252.1
SMAX5B_014304GT61 AWP03253.1
SMAX5B_014304GT61 AWP03254.1
SMAX5B_013693GT61 AWO97146.1
SMAX5B_005767GT64 AWP04127.1
SMAX5B_005767 (fragment) GT64 AWP04126.1
SMAX5B_019523GT65 AWP09083.1
SMAX5B_013680GT66 AWO97176.1
SMAX5B_004834 (fragment) GT66 AWP00490.1
SMAX5B_004834GT66 AWP00492.1
SMAX5B_004834 (fragment) GT66 AWP00491.1
SMAX5B_015852 (fragment)GT66 AWP21361.1
SMAX5B_015852 (fragment)GT66 AWP21360.1
SMAX5B_018416GT68 AWP12966.1
SMAX5B_006090 (fragment) GT7 AWP03887.1
SMAX5B_004095GT7 AWP00118.1
SMAX5B_003645GT7 AWO96227.1
SMAX5B_010453GT7 AWP07344.1
SMAX5B_014454GT7 AWP09801.1
SMAX5B_008516GT7 AWP14328.1
SMAX5B_009953GT7 AWP08531.1
SMAX5B_018944GT7 AWP11648.1
SMAX5B_008516GT7 AWP14329.1
SMAX5B_009803GT7 AWP08720.1
SMAX5B_014454GT7 AWP09802.1
SMAX5B_009953GT7 AWP08530.1
SMAX5B_014627GT7 AWP09768.1
SMAX5B_013922GT7 AWP15431.1
SMAX5B_011926GT76 AWO96857.1
SMAX5B_000903GT8 AWO95835.1
SMAX5B_001364 (fragment) GT8 AWP08159.1
SMAX5B_014179GT8 AWP03091.1
SMAX5B_007782GT8 AWO98003.1
SMAX5B_000858 (fragment) GT8 AWP00974.1
SMAX5B_014191GT8 AWP03384.1
SMAX5B_014179GT8 AWP03092.1
SMAX5B_021940GT8 AWP16236.1
SMAX5B_001748GT8 AWP20584.1
SMAX5B_016617 (fragment) GT8 AWP09143.1
SMAX5B_001748GT8 AWP20585.1
SMAX5B_017104GT8,GT49 AWP01046.1
SMAX5B_007690 (fragment) GT8,GT49 AWO97858.1
SMAX5B_015274GT90 AWO95633.1
SMAX5B_018495GT90 AWP12883.1
SMAX5B_015397GT90 AWP08960.1
SMAX5B_021939GT92 AWP16278.1
SMAX5B_003211GT98 AWP02021.1
SMAX5B_018125GT98 AWP15703.1
SMAX5B_015706GT98 AWP21313.1
SMAX5B_007048GTnc AWO97227.1
SMAX5B_012746GTnc AWP09403.1
SMAX5B_001635GTnc AWP20574.1
 Last update: 2023-11-16 © Copyright 1998-2023
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille