Serratia liquefaciens FDAARGOS_125
Taxonomy ID : 614
Lineage: cellular organisms; Bacteria; Pseudomonadota; Gammaproteobacteria; Enterobacterales; Yersiniaceae; Serratia


Glycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
AL485_19260AA10 AMH01131.1
AL485_07450CBM34,GH13 AMG99016.1
AL485_13545CBM48,GH13 AMH00110.1
AL485_13550CBM48,GH13 AMH00111.1
AL485_22430CBM50 AMH01687.1
AL485_10780CBM50 AMG99622.1
AL485_22745CBM50 AMH01750.1
AL485_08495CBM50 AMG99206.1
AL485_08495CBM50 AMG99206.2
AL485_10560CBM50,CBM50 AMG99585.1
AL485_08865 (LpxC)CE11 AMG99274.1
AL485_08110CE4 AMG99143.1
AL485_06285 (NagA)CE9 AMG98813.1
AL485_11800GH1 AMG99795.1
AL485_09805GH1 AMG99446.1
AL485_08470GH1 AMG99201.1
AL485_15605GH1 AMH00482.1
AL485_24385GH1 AMH02055.1
AL485_00580GH1 AMG97774.1
AL485_17265 (MltA)GH102 AMH00779.1
AL485_19715GH103 AMH01205.1
AL485_22840GH103 AMH01766.1
AL485_10040GH13 AMG99490.1
AL485_12135 (MalS)GH13 AMG99858.1
AL485_24340GH13 AMH02048.1
AL485_05410GH13 AMG98658.1
AL485_11735GH18 AMG99785.1
AL485_23000GH18 AMH01796.1
AL485_06300GH18,CBM12 AMG98816.1
AL485_19270GH18,CBM5 AMH01133.1
AL485_03110 (MdoG)GH186 AMG98237.2
AL485_23355GH19 AMH01859.1
AL485_20850 (LacZ)GH2 AMH01402.1
AL485_02275 (EbgA)GH2 AMG98083.1
AL485_10015GH20 AMG99485.1
AL485_06255GH20 AMG98807.1
AL485_18380GH23 AMH02278.1
AL485_23440GH23 AMH01874.1
AL485_15545GH23 AMH00472.1
AL485_01560GH23 AMG97950.1
AL485_09330GH23 AMG99360.1
AL485_18240GH23 AMH00945.1
AL485_16125 (MltC)GH23 AMH00570.1
AL485_08155 (MltD)GH23,CBM50,CBM50 AMG99151.1
AL485_02815GH3 AMG98181.1
AL485_05495GH3 AMG98673.1
AL485_18645GH31 AMH01021.1
AL485_01775GH32 AMG97990.1
AL485_15675GH32 AMH02245.1
AL485_04315 (fragment)GH39 AMH02136.2
AL485_02095GH4 AMG98049.1
AL485_13850GH4 AMH00165.1
AL485_21310GH4 AMH01479.1
AL485_24330GH4 AMH02046.1
AL485_03170GH4 AMG98248.1
AL485_02290GH63 AMG98085.1
AL485_21875 (FlgJ)GH73 AMH01584.1
AL485_13645 (MalQ)GH77 AMH00126.1
AL485_11670GH8 AMG99772.1
AL485_21575GHnc AMH01527.1
AL485_24085GHnc AMH02000.1
AL485_09180GT1 AMH02181.1
AL485_08900GT119 AMG99281.2
AL485_06445GT119 AMG98839.1
AL485_11565GT120 AMG99752.1
AL485_12740GT121 AMG99968.1
AL485_15825GT121 AMH00520.1
AL485_06775GT121 AMG98891.1
AL485_22235GT124 AMH01652.1
AL485_17430 (LpxB)GT19 AMH00808.1
AL485_22225GT2 AMH01650.1
AL485_08220GT2 AMG99163.1
AL485_03105GT2 AMG98236.1
AL485_12700GT2 AMG99960.1
AL485_22565GT2 AMH01714.1
AL485_22230GT2 AMH01651.1
AL485_22215GT2 AMH01648.1
AL485_11680 (BcsA)GT2 AMG99774.1
AL485_04255 (fragment) GT2 AMH02135.1
AL485_22205GT2 AMH01646.1
AL485_01450GT2 AMG97930.1
AL485_09760 (fragment) GT20 AMG99441.1
AL485_11560GT26 AMG99751.1
AL485_08895 (MurG)GT28 AMG99280.1
AL485_12705GT30 AMG99961.1
AL485_13640GT35 AMH00125.1
AL485_13565GT35 AMH00113.1
AL485_12720GT4 AMG99964.1
AL485_22210GT4 AMH01647.1
AL485_04345GT4 AMG98460.1
AL485_04320GT4 AMH02137.1
AL485_04260GT4 AMG98447.1
AL485_04340GT4 AMG98459.1
AL485_04330GT4 AMH02138.1
AL485_04265GT4 AMG98448.1
AL485_12715GT4 AMG99963.1
AL485_13560GT5 AUW40019.1
AL485_13745 (MrcA)GT51 AMH00146.1
AL485_15060 (MtgA)GT51 AMH00385.1
AL485_16410 (MrcB)GT51 AMH00622.1
AL485_17330GT51 AMH00788.1
AL485_11570GT56 AMG99753.1
AL485_12745GT73 AMG99969.1
AL485_01435 (ArnT)GT83 AMG97928.1
AL485_20280GT84,GH189,GH94 AMH01306.1
AL485_06780GT9 AMG98892.1
AL485_15830GT9 AMH00521.1
AL485_12755GT9 AMG99971.1
AL485_12725GT9 AMG99965.1
AL485_12750GT9 AMG99970.1
AL485_12710GT9 AMG99962.1
AL485_12735GT9 AMG99967.1
 Last update: 2024-04-25 © Copyright 1998-2024
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille