Ralstonia solanacearum FJAT15304.F50
Taxonomy ID : 305
Lineage: cellular organisms; Bacteria; Pseudomonadota; Betaproteobacteria; Burkholderiales; Burkholderiaceae; Ralstonia; species complex; Ralstonia solanacearum


Glycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
HI808_18240CBM32 QKL68431.1
HI808_18035 (GlgX)CBM48,GH13 QKL68395.1
HI808_18030 (TreZ)CBM48,GH13 QKL68394.1
HI808_18040 (GlgB)CBM48,GH13 QKL68396.1
HI808_10720CBM50 QKL66895.1
HI808_11450CBM50 QKL67020.1
HI808_06400 (LysM)CBM50 QKL66123.1
HI808_16735CBM50 QKL67968.1
HI808_12845CBM63 QKL67262.1
HI808_03010CE11 QKL65499.1
HI808_06530 (PuuE)CE4 QKL66144.1
HI808_18275 (PgaB)CE4,GH153 QKL69640.1
HI808_17535CE8 QKL69623.1
HI808_02795GH102 QKL65464.1
HI808_12180 (MltB)GH103 QKL67155.1
HI808_23290GH103 QKL69292.1
HI808_18045 (TreS)GH13 QKL68397.1
HI808_18020 (TreY)GH13 QKL68392.1
HI808_17200GH135 QKL68257.1
HI808_09380GH15 QKL66655.1
HI808_05560GH166 QKL65968.1
HI808_01380GH166 QKL65213.1
HI808_18220GH18,CBM5 QKL68427.1
HI808_01770GH186 QKL65279.1
HI808_02630GH186 QKL65432.1
HI808_18155GH186 QKL68417.1
HI808_03275GH23 QKL65546.1
HI808_02690GH23 QKL65444.1
HI808_21340GH23 QKL68961.1
HI808_05485GH23 QKL65955.1
HI808_16635GH23 QKL68228.1
HI808_11960GH23 QKL67115.1
HI808_13390GH23 QKL68195.1
HI808_07620GH23,CBM50 QKL66339.1
HI808_12400GH24 QKL67190.1
HI808_01160GH24 QKL65180.1
HI808_21300GH28 QKL68955.1
HI808_21540GH28 QKL68997.1
HI808_08620GH28 QKL66519.1
HI808_11495 (NagZ)GH3 QKL67025.1
HI808_11410GH31 QKL67012.1
HI808_23505GH32 QKL69332.1
HI808_18230 (TreA)GH37 QKL68429.1
HI808_17630GH5 QKL68328.1
HI808_19925GH6,CBM2 QKL69670.1
HI808_18570 (FlgJ)GH73 QKL68491.1
HI808_18025 (MalQ)GH77 QKL68393.1
HI808_23435GHnc QKL69320.1
HI808_05715GHnc QKL65998.1
HI808_18050GHnc,GH13 QKL68398.1
HI808_11485 (EarP)GT104 QKL67024.1
HI808_02970 (FtsW)GT119 QKL65491.1
HI808_16765 (RodA)GT119 QKL67974.1
HI808_05910GT121 QKL66035.1
HI808_14050GT121 QKL67476.1
HI808_13505GT122 QKL68197.1
HI808_09650 (LpxB)GT19 QKL66700.1
HI808_14700GT2 QKL67596.1
HI808_05920GT2 QKL66037.1
HI808_18280 (PgaC)GT2 QKL68436.1
HI808_13510GT2 QKL68198.1
HI808_18650GT2 QKL69644.1
HI808_05915GT2 QKL66036.1
HI808_18755GT2 QKL68524.1
HI808_10135GT2 QKL66791.1
HI808_13500GT2 QKL67381.1
HI808_05925GT2 QKL66038.1
HI808_02625 (MdoH)GT2 QKL65431.1
HI808_22605 (OtsA)GT20 QKL69169.1
HI808_20790 (OtsA)GT20 QKL68861.1
HI808_02975 (MurG)GT28 QKL65492.1
HI808_13475GT30 QKL67376.1
HI808_18760GT32 QKL68525.1
HI808_22100GT4 QKL69086.1
HI808_05585 (PelF)GT4 QKL65973.1
HI808_22120GT4 QKL69090.1
HI808_06710GT4 QKL68119.1
HI808_20205GT4 QKL69678.1
HI808_18055 (GlgA)GT5 QKL68399.1
HI808_03465 (MtgA)GT51 QKL65580.1
HI808_02220GT51 QKL65358.1
HI808_10120GT83 QKL66788.1
HI808_23070GT83 QKL69727.1
HI808_14020 (WaaF)GT9 QKL67471.1
HI808_20200 (WaaC)GT9 QKL68761.1
HI808_13480 (WaaC)GT9 QKL67377.1
HI808_03470PL3 QKL65581.1
HI808_22105PLnc QKL69087.1
 Last update: 2024-03-18 © Copyright 1998-2024
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille