Serratia marcescens FDAARGOS_659
Taxonomy ID : 615
Lineage: cellular organisms; Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacterales; Yersiniaceae; SerratiaGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
FOB67_00195 (SltY)GH23QIX75055.1
FOB67_00355GT1QIX79506.1
FOB67_00615 (MurG)GT28QIX75135.1
FOB67_00645 (LpxC)CE11QIX75141.1
FOB67_00930 (NlpD)CBM50QIX75194.1
FOB67_00975GH1QIX75202.1
FOB67_01110GH24QIX75223.1
FOB67_01220 (MltD)GH23,CBM50,CBM50QIX75238.1
FOB67_01900 (MalZ)CBM34,GH13QIX75365.1
FOB67_02795GH18,CBM12QIX75530.1
FOB67_02810 (NagA)CE9QIX75533.1
FOB67_02840GH20QIX75539.1
FOB67_03635 (BglX)GH3QIX75683.1
FOB67_03730 (AmyA)GH13QIX75701.1
FOB67_04715GT4QIX75881.1
FOB67_04725GT4QIX75883.1
FOB67_04730GT4QIX75884.1
FOB67_04740GT4QIX75886.1
FOB67_04755GH39QIX75889.1
FOB67_04820GT4,GT4,GT4QIX75902.1
FOB67_04825GT4QIX75903.1
FOB67_04830GT4QIX75904.1
FOB67_06035 (MdoH)GT2QIX76124.1
FOB67_06350 (NagZ)GH3QIX76185.1
FOB67_06785GH4QIX76264.1
FOB67_07165GH32QIX76333.1
FOB67_07455GH23QIX76388.1
FOB67_07560 (ArnC)GT2QIX76408.1
FOB67_07575 (ArnT)GT83QIX76410.1
FOB67_08145GH3QIX76516.1
FOB67_08700GT2QIX76616.1
FOB67_08705GT4QIX76617.1
FOB67_09135GH1QIX76693.1
FOB67_09425GHncQIX76749.1
FOB67_10265GH18QIX76907.1
FOB67_10400GH103QIX76933.1
FOB67_10495 (MepM)CBM50QIX76951.1
FOB67_10690GT2QIX76986.1
FOB67_10850 (LysM)CBM50QIX77018.1
FOB67_11020GT2QIX77047.1
FOB67_11025GT4QIX77048.1
FOB67_11030GT2QIX77049.1
FOB67_11365 (FlgJ)GH73QIX77115.1
FOB67_11620GH24QIX79622.1
FOB67_12525GH23QIX77327.1
FOB67_12850GH2QIX77382.1
FOB67_13135GT2QIX77431.1
FOB67_13595GH24QIX77518.1
FOB67_14365 (MltB)GH103QIX77662.1
FOB67_14380GT2QIX77665.1
FOB67_14385 (PgaB)CE4,GH153QIX77666.1
FOB67_14795GH18,CBM5QIX77736.1
FOB67_14805AA10QIX77738.1
FOB67_15370GH31QIX77843.1
FOB67_15615 (MltF)GH23QIX79665.1
FOB67_16230 (LpxB)GT19QIX78006.1
FOB67_16330 (PbpC)GT51QIX78025.1
FOB67_16405 (MltA)GH102QIX78039.1
FOB67_16690CBM50QIX78090.1
FOB67_17355 (MrcB)GT51QIX78212.1
FOB67_17640 (MltC)GH23QIX78266.1
FOB67_17765GH32QIX79688.1
FOB67_17820GH23QIX78296.1
FOB67_18140GH24QIX78355.1
FOB67_18475 (MtgA)GT51QIX78417.1
FOB67_19170 (fragment) GH13QIX78548.1
FOB67_19760GH4QIX78656.1
FOB67_19860 (MrcA)GT51QIX78676.1
FOB67_19970 (MalQ)GH77QIX78698.1
FOB67_19975 (MalP)GT35QIX78699.1
FOB67_20005 (GlgP)GT35QIX78705.1
FOB67_20010 (GlgA)GT5QIX78706.1
FOB67_20020 (GlgX)CBM48,GH13QIX78708.1
FOB67_20025 (GlgB)CBM48,GH13QIX78709.1
FOB67_20860 (RfaF)GT9QIX78864.1
FOB67_20865 (RfaC)GT9QIX78865.1
FOB67_20870GT4QIX78866.1
FOB67_20880GT2QIX78868.1
FOB67_20885GT9QIX78869.1
FOB67_20895 (RfaQ)GT9QIX78871.1
FOB67_20900GT4QIX78872.1
FOB67_20905GT4QIX78873.1
FOB67_20910GT9QIX78874.1
FOB67_20915 (WaaA)GT30QIX78875.1
FOB67_20920GT2QIX78876.1
FOB67_21475GH13QIX78980.1
FOB67_21765 (AscB)GH1QIX79031.1
FOB67_21825GH18QIX79039.1
FOB67_21880 (BcsA)GT2QIX79050.1
FOB67_21890 (BcsZ)GH8QIX79717.1
FOB67_21990GT56QIX79069.1
FOB67_22000 (RffM)GT26QIX79071.1
FOB67_23065 (AmiB)CBM50,CBM50QIX79252.1
FOB67_23600 (TreC)GH13QIX79353.1
FOB67_23620GH20QIX79357.1
FOB67_23785GT84,GHnc,GH94QIX79389.1
FOB67_23875GH1QIX79404.1
FOB67_23900GTncQIX79409.1
FOB67_23965 (fragment) GT20QIX79421.1
 Last update: 2021-03-02 © Copyright 1998-2021
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille