Sugiyamaella lignohabitans CBS 10342
Taxonomy ID : 796027
Lineage: cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; saccharomyceta; Saccharomycotina; Saccharomycetes; Saccharomycetales; Trichomonascaceae; SugiyamaellaGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
AWJ20_1022 (Exg1)GH5ANB12754.1
AWJ20_1044GH36ANB12774.1
AWJ20_1060 (Gph1)GT35ANB12790.1
AWJ20_111GH20ANB11885.1
AWJ20_1120 (Fks1) (fragment) GT48ANB12845.1
AWJ20_1124 (Tps1) (fragment) GT20ANB12848.1
AWJ20_1163 (Chs2)GT2ANB12885.1
AWJ20_1185 (Smp3)GT22ANB12907.1
AWJ20_12 (Chs3) (fragment) GT2ANB11792.1
AWJ20_123GT41ANB11896.1
AWJ20_1264 (Alg9)GT22ANB12986.1
AWJ20_13 (Chs3) (fragment) GT2ANB11793.1
AWJ20_130GT69ANB11903.1
AWJ20_1302GH51ANB13024.1
AWJ20_133 (Mnn10)GT34ANB11906.1
AWJ20_134 (Hoc1)GT32ANB11907.1
AWJ20_1374GH3ANB13095.1
AWJ20_1377 (Mnt2)GT71ANB13098.1
AWJ20_1420 (Crh1)GH16ANB13139.1
AWJ20_1470 (Ecm33) (fragment) GHncANB13188.1
AWJ20_1500 (Chs2) (fragment) GT2ANB13218.1
AWJ20_1533 (Kre5)GT24ANB13251.1
AWJ20_1562 (Ktr1)GT15ANB13278.1
AWJ20_1708 (Ktr4)GT15ANB13417.1
AWJ20_174 (Gpi10)GT22ANB11947.1
AWJ20_1781 (Ath1) (fragment) GH65ANB13488.1
AWJ20_1782 (Ath1) (fragment) GH65ANB13489.1
AWJ20_1785 (Spt14) (fragment) GT4ANB13492.1
AWJ20_1809 (Gas3) (fragment) GH72ANB13514.1
AWJ20_1844 (Gdb1)GH13,GH133ANB13548.1
AWJ20_1873GH132ANB13577.1
AWJ20_1894 (Mnl2) (fragment) GH47ANB13597.1
AWJ20_191 (Mnn9)GT62ANB11964.1
AWJ20_1932GH2ANB13633.1
AWJ20_1938GH10ANB13639.1
AWJ20_1939 (Cgt1)GT21ANB13640.1
AWJ20_1966GH2ANB14378.1
AWJ20_2073 (Cwh41)GH63ANB14481.1
AWJ20_2112 (Gal83)CBM48ANB14517.1
AWJ20_2126 (Cda2)CE4ANB14531.1
AWJ20_2147GH88ANB14550.1
AWJ20_2270 (Ktr5)GT15ANB14665.1
AWJ20_2370 (fragment) GH92ANB14763.1
AWJ20_2371 (fragment) GH92ANB14764.1
AWJ20_2403 (Van1) (fragment) GT62ANB14796.1
AWJ20_2483 (Ktr1)GT15ANB14870.1
AWJ20_2484 (Alg6)GT57ANB14871.1
AWJ20_2485GH17ANB14872.1
AWJ20_2486 (fragment) GH17ANB14873.1
AWJ20_2541 (Pmt1) (fragment) GT39ANB14924.1
AWJ20_2544GH2ANB14927.1
AWJ20_2551 (fragment) GHncANB14934.1
AWJ20_2574 (Mnn11)GT34ANB14955.1
AWJ20_2580 (Cts1)GH18,CBM19ANB14961.1
AWJ20_2609GH5ANB14990.1
AWJ20_2695 (Scw4)GH17ANB15075.1
AWJ20_2699 (Utr2)CBM18,GH16ANB15079.1
AWJ20_270 (Gac1)CBM21ANB12037.1
AWJ20_2714 (Pst2)AA6ANB15094.1
AWJ20_2756 (Mnn2)GT71ANB15134.1
AWJ20_2771 (Dse4)GH81ANB15149.1
AWJ20_2784CE15ANB15160.1
AWJ20_2800 (Atg26)GT1ANB15176.1
AWJ20_2826 (Gpi14)GT50ANB15202.1
AWJ20_2858 (Glc3)CBM48,GH13ANB15232.1
AWJ20_2865 (Alg2)GT4ANB15239.1
AWJ20_2958 (Anp1)GT62ANB15331.1
AWJ20_2970 (Tps3)GT20ANB15343.1
AWJ20_2975 (Rot2)GH31ANB15348.1
AWJ20_3051GH3ANB15424.1
AWJ20_3079GH3ANB15451.1
AWJ20_315GT31ANB12080.1
AWJ20_3198 (Scw11)GHncANB15570.1
AWJ20_3254 (Ams1)GH38ANB15617.1
AWJ20_3398 (Cts2)GH18ANB15754.1
AWJ20_3406GH154ANB15762.1
AWJ20_3455 (Stt3)GT66ANB15811.1
AWJ20_3481 (Pmt2)GT39ANB15837.1
AWJ20_3491 (Ktr1)GT15ANB15847.1
AWJ20_3499 (Sur1) (fragment) GT32ANB15855.1
AWJ20_3557 (Mnn11)GT34ANB15913.1
AWJ20_3567 (Pst2) (fragment) AA6ANB15923.1
AWJ20_3568 (Ycp4)AA6ANB15924.1
AWJ20_357GT31ANB12119.1
AWJ20_3597 (Glg1)GT8ANB15950.1
AWJ20_3629 (Alg12) (fragment) GT22ANB15980.1
AWJ20_3672 (Alg5) (fragment) GT2ANB16021.1
AWJ20_3692 (Utr2)CBM18,GH16ANB16040.1
AWJ20_3725 (Pmt1) (fragment) GT39ANB10931.1
AWJ20_3727 (Mnn10)GT34ANB10933.1
AWJ20_3769 (Chs1)GT2ANB10975.1
AWJ20_3811 (Cda1)CE4ANB11015.1
AWJ20_382 (Nth1)GH37ANB12144.1
AWJ20_3915 (Alg13)GT1ANB11117.1
AWJ20_4022CE9ANB11220.1
AWJ20_4023GH3ANB11221.1
AWJ20_4030 (Sga1)GH15ANB11228.1
AWJ20_404 (Cts1)GH18ANB12166.1
AWJ20_4072 (Kre6)GH16ANB11269.1
AWJ20_4106 (Ams1)GH38ANB11302.1
AWJ20_4133 (Gsy1)GT3ANB11329.1
AWJ20_4170 (Dse4)GH81ANB11364.1
AWJ20_4188 (Mnn2)GT71ANB11379.1
AWJ20_4192 (Bgl7)GH1ANB11383.1
AWJ20_4200 (Fks1)GT48ANB11391.1
AWJ20_4201 (Gas1)GH72,CBM43ANB11392.1
AWJ20_4243 (Ktr2) (fragment) GT15ANB11433.1
AWJ20_4278 (Scw11)GH17ANB11466.1
AWJ20_4361 (Dcw1)GH76ANB11543.1
AWJ20_4362 (Dcw1)GH76ANB11544.1
AWJ20_4366 (Mug136)GT8ANB11547.1
AWJ20_4533 (Alg11)GT4ANB11712.1
AWJ20_4547 (Tps2)GT20ANB11726.1
AWJ20_4559 (Anp1)GT62ANB11737.1
AWJ20_4580 (Gas1)GH72ANB11758.1
AWJ20_4583GH35ANB11761.1
AWJ20_4584GH35ANB11762.1
AWJ20_4611 (Mns1)GH47ANB13668.1
AWJ20_4640 (Mnn10)GT34ANB13697.1
AWJ20_4678 (Mnl1)GH47ANB13734.1
AWJ20_4743 (Alg1) (fragment) GT33ANB13796.1
AWJ20_4772 (Crh1)GH16ANB13825.1
AWJ20_4786GH76ANB13839.1
AWJ20_4793 (Pmt4)GT39ANB13845.1
AWJ20_4814 (Ktr4)GT15ANB13863.1
AWJ20_4861 (Chs3)GT2ANB13910.1
AWJ20_487 (Bgl2)GH17ANB12238.1
AWJ20_489GH5ANB12240.1
AWJ20_4948 (Chs3)GT2ANB13994.1
AWJ20_5026 (Fet3) (fragment) AA1ANB14070.1
AWJ20_5047 (Mnn10)GT34ANB14090.1
AWJ20_5073 (Sun4)GH132ANB14115.1
AWJ20_5109GH5ANB14150.1
AWJ20_5116GT8ANB14157.1
AWJ20_5156GH154ANB14195.1
AWJ20_5205 (Exg2)GH5ANB14244.1
AWJ20_5237 (Mnn2)GT71ANB14272.1
AWJ20_5260GH125ANB14295.1
AWJ20_568GH30ANB12318.1
AWJ20_61GH5ANB11837.1
AWJ20_620 (Pgu1)GH28ANB12369.1
AWJ20_629 (Gas4) (fragment) GH72ANB12378.1
AWJ20_662 (Fet3)AA1ANB12409.1
AWJ20_717GH10ANB12462.1
AWJ20_731GT31ANB12476.1
AWJ20_757GH5ANB12501.1
AWJ20_922GH3ANB12660.1
AWJ20_923 (fragment) GH115ANB12661.1
AWJ20_924 (fragment) GH115ANB12662.1
AWJ20_99 (Cts1)GH18ANB11874.1
 Last update: 2021-04-22 © Copyright 1998-2021
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille