Fusarium fujikuroi IMI 58289
Taxonomy ID : 1279085
Lineage: cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; saccharomyceta; Pezizomycotina; leotiomyceta; sordariomyceta; Sordariomycetes; Hypocreomycetidae; Hypocreales; Nectriaceae; Fusarium; Fusarium fujikuroi species complex; Fusarium fujikuroiGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
FFUJ_00029GT64CCT63336.1
FFUJ_00048GH36CCT63318.1
FFUJ_00069GH81CCT63298.1
FFUJ_00071PL1CCT63296.1
FFUJ_00072GH12CCT63295.1
FFUJ_00085GH2CCT63282.1
FFUJ_00096GH106CCT63273.1
FFUJ_00101GT1CCT63268.1
FFUJ_00124GT2CCT63250.1
FFUJ_00166GH3CCT63210.1
FFUJ_00193GT90CCT63185.1
FFUJ_00201GH13CCT63178.1
FFUJ_00225GH105CCT63153.1
FFUJ_00226GH3CCT63152.1
FFUJ_00234GH16CCT63145.1
FFUJ_00245GH16CCT63135.1
FFUJ_00261AA3CCT63122.1
FFUJ_00317AA3CCT63073.1
FFUJ_00351CBM32,AA5CCT63039.1
FFUJ_00401GHncCCT62992.1
FFUJ_00422GH2CCT62972.1
FFUJ_00452CE5CCT62943.1
FFUJ_00453CE5CCT62942.1
FFUJ_00469GH3CCT62926.1
FFUJ_00516GH47CCT62886.1
FFUJ_00539GT2CCT62864.1
FFUJ_00589GH47CCT62821.1
FFUJ_00611AA11CCT62801.1
FFUJ_00639GT4CCT62775.1
FFUJ_00649GH18CCT62766.1
FFUJ_00677GH36CCT62739.1
FFUJ_00756GT1CCT62669.1
FFUJ_00801GHncCCT62630.1
FFUJ_00816GH128CCT62615.1
FFUJ_00891GT31CCT62550.1
FFUJ_00948GT66CCT62497.1
FFUJ_00970CE4CCT62478.1
FFUJ_01044GH5CCT62409.1
FFUJ_01096GH7,CBM1CCT62360.1
FFUJ_01130GT69CCT62329.1
FFUJ_01131GT39CCT62328.1
FFUJ_01136GH47CCT62324.1
FFUJ_01167PL4CCT62294.1
FFUJ_01216GH78CCT62249.1
FFUJ_01296GH15CCT62177.1
FFUJ_01301GH18CCT62173.1
FFUJ_01427GT22CCT63406.1
FFUJ_01429GH13CCT62058.1
FFUJ_01447GH17CCT62042.1
FFUJ_01468GT2CCT62022.1
FFUJ_01479GH20CCT62012.1
FFUJ_01548GH132CCT61952.1
FFUJ_01550GH114CCT61950.1
FFUJ_01573 (fragment)GH127CCT61927.1
FFUJ_01607AA6CCT61895.1
FFUJ_01617GT90CCT61886.1
FFUJ_01740GT1CCT61772.1
FFUJ_01746GT39CCT61767.1
FFUJ_01779CE5CCT61737.1
FFUJ_01825PL1CCT61695.1
FFUJ_01844GH5CCT61678.1
FFUJ_01864GT4CCT61660.1
FFUJ_01875GT1CCT61649.1
FFUJ_01901GH1CCT61610.1
FFUJ_01918GH47CCT61595.1
FFUJ_02016GH36CCT61505.1
FFUJ_02025GH3CCT61496.1
FFUJ_02081 (fragment)GH20CCT61443.1
FFUJ_02141GH29CCT65213.1
FFUJ_02196GH5CCT65263.1
FFUJ_02205GT8CCT65272.1
FFUJ_02215AA3CCT65282.1
FFUJ_02254CBM18,GH18CCT65320.1
FFUJ_02255CBM18,CBM18,CBM18CCT65321.1
FFUJ_02278GH62CCT65343.1
FFUJ_02281AA1CCT66683.1
FFUJ_02282GH31CCT65346.1
FFUJ_02289GH49CCT65353.1
FFUJ_02318CBM50,CBM50,CBM18,GH18CCT65379.1
FFUJ_02332GH5CCT65393.1
FFUJ_02361GH28CCT65422.1
FFUJ_02370GH51CCT66758.1
FFUJ_02384CE8CCT65443.1
FFUJ_02388AA3CCT65447.1
FFUJ_02425GH18CCT65482.1
FFUJ_02512CBM48CCT65560.1
FFUJ_02521GT8CCT65566.1
FFUJ_02556GT15CCT65600.1
FFUJ_02646GH43CCT65681.1
FFUJ_02838GH76CCT65858.1
FFUJ_02943GT22CCT65953.1
FFUJ_02980GH16CCT65987.1
FFUJ_02981GT34CCT65988.1
FFUJ_03000GH16CCT66007.1
FFUJ_03016GT62CCT66023.1
FFUJ_03041GH38CCT66046.1
FFUJ_03049GT3CCT66054.1
FFUJ_03167GT90CCT66778.1
FFUJ_03187GH1CCT66182.1
FFUJ_03323GH16CCT66306.1
FFUJ_03381GH55CCT66358.1
FFUJ_03399GH3CCT66374.1
FFUJ_03455CBM18,CE4,CBM18,CBM18CCT66426.1
FFUJ_03456GT2CCT66427.1
FFUJ_03505AA16CCT66471.1
FFUJ_03521CBM21CCT66486.1
FFUJ_03528GT2CCT66493.1
FFUJ_03543CBM63CCT66507.1
FFUJ_03545GH43CCT66509.1
FFUJ_03553GH51CCT66517.1
FFUJ_03562GH28CCT66526.1
FFUJ_03566PL1CCT66530.1
FFUJ_03618GH3CCT66579.1
FFUJ_03665GT2CCT66623.1
FFUJ_03667CE4CCT66625.1
FFUJ_03668CE4CCT66626.1
FFUJ_03676GH2CCT66634.1
FFUJ_03702CE3CCT65127.1
FFUJ_03705GH5CCT65024.1
FFUJ_03724GH1CCT65005.1
FFUJ_03726GH95CCT65003.1
FFUJ_03741PL1CCT64989.1
FFUJ_03742GH5CCT64988.1
FFUJ_03777AA9CCT64954.1
FFUJ_03798PL3CCT64935.1
FFUJ_03806 (fragment)CE12CCT64928.1
FFUJ_03837GH47CCT64901.1
FFUJ_03852GH3CCT64887.1
FFUJ_03863GT71CCT64876.1
FFUJ_03894CBM50,CBM50CCT64847.1
FFUJ_03899CBM50,CBM50CCT64842.1
FFUJ_03922GH3CCT64822.1
FFUJ_04117PL1CCT64642.1
FFUJ_04119GH16CCT64640.1
FFUJ_04139AA12CCT64621.1
FFUJ_04156GT76CCT64606.1
FFUJ_04183GH31CCT64583.1
FFUJ_04193AA1CCT64574.1
FFUJ_04210PL1CCT64558.1
FFUJ_04211 (fragment)GH16CCT64557.1
FFUJ_04213GH17CCT64555.1
FFUJ_04237GT50CCT64532.1
FFUJ_04276GT32CCT64497.1
FFUJ_04297GH55CCT64478.1
FFUJ_04485GT35CCT64306.1
FFUJ_04504GT33CCT64289.1
FFUJ_04510AA1CCT64283.1
FFUJ_04520GH76CCT64273.1
FFUJ_04528GH17CCT64267.1
FFUJ_04587GT15CCT64215.1
FFUJ_04616AA3CCT64188.1
FFUJ_04652AA9CCT64153.1
FFUJ_04679GH43CCT64134.1
FFUJ_04743GH16CCT64076.1
FFUJ_04747GH76CCT64072.1
FFUJ_04800GH13,GH133CCT64023.1
FFUJ_04837GT59CCT63987.1
FFUJ_04844GT15CCT63981.1
FFUJ_04852GT58CCT63973.1
FFUJ_04901GT22CCT63927.1
FFUJ_04934GT2CCT63895.1
FFUJ_04940AA9,CBM18CCT63889.1
FFUJ_05036GH132CCT63803.1
FFUJ_05109GT31CCT63735.1
FFUJ_05117CBM50CCT63727.1
FFUJ_05118CBM18,CBM18,GH18CCT65062.1
FFUJ_05131GT20CCT63714.1
FFUJ_05167CBM50,CBM50CCT63680.1
FFUJ_05216CE3CCT63634.1
FFUJ_05244GH16CCT63608.1
FFUJ_05282CBM21CCT65166.1
FFUJ_05305GT31CCT63554.1
FFUJ_05317GH28CCT63542.1
FFUJ_05358AA3CCT69471.1
FFUJ_05361GH39CCT69473.1
FFUJ_05362GH71,CBM24,CBM24CCT69474.1
FFUJ_05363GH43CCT69475.1
FFUJ_05366GH3CCT69478.1
FFUJ_05367GH93CCT69479.1
FFUJ_05368GH20CCT69480.1
FFUJ_05374GH31CCT69486.1
FFUJ_05418GH93CCT69526.1
FFUJ_05470GT109CCT69574.1
FFUJ_05472GH11CCT69575.1
FFUJ_05501GH105CCT69602.1
FFUJ_05526GH39CCT69625.1
FFUJ_05544GH127CCT69642.1
FFUJ_05569GH17CCT69665.1
FFUJ_05605GT1CCT69700.1
FFUJ_05620GH43CCT69715.1
FFUJ_05635GT39CCT69728.1
FFUJ_05667GH131CCT69757.1
FFUJ_05673GT32CCT69762.1
FFUJ_05731GT69CCT69815.1
FFUJ_05763GH154CCT69844.1
FFUJ_05765GH88CCT69846.1
FFUJ_05909GH18CCT69979.1
FFUJ_05964GH76CCT70030.1
FFUJ_05971GH16CCT70036.1
FFUJ_05973GTncCCT70037.1
FFUJ_06088GH125CCT70141.1
FFUJ_06105CE9CCT70158.1
FFUJ_06106GH3CCT70761.1
FFUJ_06112AA3CCT70164.1
FFUJ_06119GH31CCT70171.1
FFUJ_06120GH3CCT70172.1
FFUJ_06131GH5CCT70180.1
FFUJ_06299GH81CCT70774.1
FFUJ_06320GH31CCT70355.1
FFUJ_06400GH5CCT70427.1
FFUJ_06401GH75CCT70428.1
FFUJ_06426GH7CCT70451.1
FFUJ_06448GH125CCT70783.1
FFUJ_06494AA1CCT70515.1
FFUJ_06553 (fragment)GT90CCT70786.1
FFUJ_06597GH5CCT70608.1
FFUJ_06613GH142CCT70624.1
FFUJ_06618GT1CCT70630.1
FFUJ_06648GH5CCT70659.1
FFUJ_06664GT2CCT70674.1
FFUJ_06678GH27CCT70688.1
FFUJ_06682GH88CCT70691.1
FFUJ_06683GH43CCT70692.1
FFUJ_06689AA3CCT70719.1
FFUJ_06693GH31CCT70700.1
FFUJ_06699GH79CCT70706.1
FFUJ_06729AA4CCT67978.1
FFUJ_06741CE5CCT67990.1
FFUJ_06773GH28CCT68019.1
FFUJ_06783CE5CCT68028.1
FFUJ_06855CE5CCT68092.1
FFUJ_06884GH13CCT68120.1
FFUJ_06910CBM1CCT68145.1
FFUJ_06962GH13CCT68193.1
FFUJ_06984GH78CCT68213.1
FFUJ_07040GH10,CBM1CCT68268.1
FFUJ_07054AA1CCT68280.1
FFUJ_07061GH76CCT68287.1
FFUJ_07108GH43CCT68331.1
FFUJ_07120GT2CCT68343.1
FFUJ_07165GT8CCT68386.1
FFUJ_07235GT90CCT68452.1
FFUJ_07335GT2CCT68547.1
FFUJ_07359GT62CCT68569.1
FFUJ_07361GHncCCT68571.1
FFUJ_07372GH72CCT68580.1
FFUJ_07446 (fragment)PL3CCT69361.1
FFUJ_07447 (fragment)PL3CCT68643.1
FFUJ_07506GT1CCT68698.1
FFUJ_07514GT31CCT68705.1
FFUJ_07532GH47CCT68723.1
FFUJ_07566GH37CCT68753.1
FFUJ_07574CBM48CCT68761.1
FFUJ_07576GH114CCT68763.1
FFUJ_07686CBM18,GH16CCT68864.1
FFUJ_07693GT15CCT68870.1
FFUJ_07722GH5CCT68897.1
FFUJ_07735GT32CCT68908.1
FFUJ_07745GH43CCT68918.1
FFUJ_07764GH2CCT68937.1
FFUJ_07811GT2CCT69253.1
FFUJ_07829AA9CCT69268.1
FFUJ_07918GT57CCT68987.1
FFUJ_07959GH3CCT69025.1
FFUJ_07994GH16CCT69058.1
FFUJ_07995GH45,CBM1CCT69059.1
FFUJ_08003CE5CCT69066.1
FFUJ_08038AA11CCT69101.1
FFUJ_08073GH43CCT71818.1
FFUJ_08092 (fragment)GH95CCT71801.1
FFUJ_08099AA3CCT71796.1
FFUJ_08131GT15CCT71764.1
FFUJ_08149AA7CCT71747.1
FFUJ_08182CE1CCT71718.1
FFUJ_08188GH53CCT71713.1
FFUJ_08211GT90CCT71692.1
FFUJ_08219GT2CCT71684.1
FFUJ_08223 (fragment)GH43CCT71884.1
FFUJ_08234GT8CCT71672.1
FFUJ_08236GH20CCT71670.1
FFUJ_08250GH18CCT71657.1
FFUJ_08252GT8CCT71655.1
FFUJ_08276CBM63CCT71632.1
FFUJ_08279GT31CCT71629.1
FFUJ_08287GT1CCT71621.1
FFUJ_08337GT4CCT71576.1
FFUJ_08425AA1CCT71494.1
FFUJ_08481GH18CCT71444.1
FFUJ_08526GH16CCT71404.1
FFUJ_08527GH64CCT71403.1
FFUJ_08649GT1CCT71291.1
FFUJ_08677GT22CCT71266.1
FFUJ_08723GH5CCT71223.1
FFUJ_08742GT57CCT71207.1
FFUJ_08759GH37CCT71191.1
FFUJ_08761GT17CCT71189.1
FFUJ_08788AA3CCT71164.1
FFUJ_08799CE4CCT71153.1
FFUJ_08817CEncCCT71135.1
FFUJ_08896GH43CCT71064.1
FFUJ_08897GH39CCT71063.1
FFUJ_08900GH3CCT71060.1
FFUJ_08919GT17CCT71044.1
FFUJ_09063GH13CCT70913.1
FFUJ_09145AA5CCT70837.1
FFUJ_09158GH2CCT70824.1
FFUJ_09184GH47CCT73980.1
FFUJ_09189CE4CCT73975.1
FFUJ_09220CBM13CCT73945.1
FFUJ_09223GH78CCT73942.1
FFUJ_09224GH3CCT73941.1
FFUJ_09237GH13CCT73931.1
FFUJ_09314GH32,CBM38CCT73860.1
FFUJ_09315GH32CCT73859.1
FFUJ_09341GH35CCT73835.1
FFUJ_09342GH43CCT73834.1
FFUJ_09343GH47CCT73833.1
FFUJ_09345PL1CCT73831.1
FFUJ_09346PL3CCT73830.1
FFUJ_09373AA9CCT73805.1
FFUJ_09437GH16CCT73745.1
FFUJ_09492GT69CCT74083.1
FFUJ_09496CBM63CCT73689.1
FFUJ_09519CE5CCT73669.1
FFUJ_09588GH18CCT73606.1
FFUJ_09590GT2CCT73604.1
FFUJ_09591CBM18,CE4,CBM18,CBM18CCT73603.1
FFUJ_09683GH75CCT73515.1
FFUJ_09686GT4CCT73512.1
FFUJ_09698GH128CCT73500.1
FFUJ_09711GH125CCT73488.1
FFUJ_09737GT62CCT73465.1
FFUJ_09774CBM48,GH13CCT73432.1
FFUJ_09811GT1CCT74071.1
FFUJ_09847GHncCCT74042.1
FFUJ_09875GT64CCT74021.1
FFUJ_09881GT34CCT74016.1
FFUJ_09899PL1CCT73999.1
FFUJ_09906CE8,CE8,CE8,CE8CCT74155.1
FFUJ_09938AA7CCT73375.1
FFUJ_09946GT4CCT73367.1
FFUJ_09992AA3CCT73322.1
FFUJ_10073GH76CCT73245.1
FFUJ_10081CE3,GH43CCT73237.1
FFUJ_10112GT32CCT73207.1
FFUJ_10233CE4CCT74190.1
FFUJ_10234GH2CCT74191.1
FFUJ_10287CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM50CCT74244.1
FFUJ_10294GH115CCT74251.1
FFUJ_10295GH17CCT74252.1
FFUJ_10297CE12CCT74253.1
FFUJ_10348PL1CCT74301.1
FFUJ_10385GT1CCT74337.1
FFUJ_10405GH31CCT74357.1
FFUJ_10407GH81CCT74359.1
FFUJ_10421AA3CCT74373.1
FFUJ_10428CE5CCT74380.1
FFUJ_10449AA3CCT74400.1
FFUJ_10480CBM50CCT74429.1
FFUJ_10517CBM32,AA5CCT74463.1
FFUJ_10518GH3CCT75131.1
FFUJ_10531GH18CCT74476.1
FFUJ_10545GH71CCT74490.1
FFUJ_10559GH93CCT74504.1
FFUJ_10572GH3CCT74517.1
FFUJ_10580GH43CCT74525.1
FFUJ_10584CE16CCT74529.1
FFUJ_10590GH11CCT74535.1
FFUJ_10595CBM1,GH6CCT74540.1
FFUJ_10596GH67CCT74541.1
FFUJ_10599AA9CCT74544.1
FFUJ_10603AA3CCT74547.1
FFUJ_10626GT34CCT74570.1
FFUJ_10643AA9CCT74587.1
FFUJ_10679GH13CCT74621.1
FFUJ_10698PL3CCT74639.1
FFUJ_10699GH76CCT74640.1
FFUJ_10710GH16CCT74650.1
FFUJ_10725AA3CCT74664.1
FFUJ_10731AA8,AA3CCT74670.1
FFUJ_10765GH2CCT74702.1
FFUJ_10776GH35CCT74713.1
FFUJ_10785GH3CCT75117.1
FFUJ_10836GH43CCT74767.1
FFUJ_10841GH28CCT74772.1
FFUJ_10842CE8CCT74773.1
FFUJ_10858GH32CCT74788.1
FFUJ_10887GH2CCT74817.1
FFUJ_10889CBM32,AA5CCT74819.1
FFUJ_10895GT8CCT74825.1
FFUJ_10978GH18CCT74905.1
FFUJ_10992GH5CCT74918.1
FFUJ_11004GH28CCT74930.1
FFUJ_11014GT2CCT74940.1
FFUJ_11037GH43CCT74963.1
FFUJ_11044GH39CCT74970.1
FFUJ_11101GH3CCT75026.1
FFUJ_11112GH78CCT75036.1
FFUJ_11113GT1CCT75037.1
FFUJ_11116GH78CCT75039.1
FFUJ_11146GH105CCT75065.1
FFUJ_11148GH43,CBM6CCT75067.1
FFUJ_11149GH43CCT75068.1
FFUJ_11186GH16CCT75102.1
FFUJ_11192GH154CCT75107.1
FFUJ_11193GH88CCT75108.1
FFUJ_11205GH27,CBM35CCT75166.1
FFUJ_11216GH141CCT75177.1
FFUJ_11223GH24CCT75183.1
FFUJ_11227GH3CCT75186.1
FFUJ_11272GH3CCT75247.1
FFUJ_11275GH78CCT75250.1
FFUJ_11288GH115CCT75269.1
FFUJ_11325GT32CCT75307.1
FFUJ_11340GH32CCT75323.1
FFUJ_11353GH16CCT75335.1
FFUJ_11362GH13CCT75344.1
FFUJ_11367GH54,CBM42CCT75348.1
FFUJ_11378GT32CCT75359.1
FFUJ_11390CBM1,GH5CCT75371.1
FFUJ_11391AA1CCT75372.1
FFUJ_11399AA9,CBM1CCT75380.1
FFUJ_11407GH5CCT75388.1
FFUJ_11473AA11CCT75452.1
FFUJ_11489GH16CCT75467.1
FFUJ_11527AA3CCT75503.1
FFUJ_11551GT71CCT75526.1
FFUJ_11572GH146CCT75545.1
FFUJ_11617GT2CCT75589.1
FFUJ_11626GH3CCT75598.1
FFUJ_11632CE8CCT75603.1
FFUJ_11652PL9CCT75620.1
FFUJ_11703PL3CCT75670.1
FFUJ_11715AA3CCT76068.1
FFUJ_11734GT71CCT75699.1
FFUJ_11746GH7CCT75711.1
FFUJ_11748GH76CCT75713.1
FFUJ_11772GH43CCT75736.1
FFUJ_11779PL26CCT75743.1
FFUJ_11782GH93CCT75746.1
FFUJ_11791 (fragment)CE5CCT75754.1
FFUJ_11863GH3CCT75821.1
FFUJ_11914GH78CCT75869.1
FFUJ_11915GH79CCT75870.1
FFUJ_11939GH43CCT75893.1
FFUJ_11940GH43CCT75894.1
FFUJ_11954AA3CCT75908.1
FFUJ_11976AA3CCT75924.1
FFUJ_11983GH12CCT75931.1
FFUJ_12028GH16CCT75974.1
FFUJ_12047GH3CCT75990.1
FFUJ_12096GH78CCT76033.1
FFUJ_12099GH1CCT76035.1
FFUJ_12107CBM18,CBM18,GH18CCT76082.1
FFUJ_12108CBM50CCT76083.1
FFUJ_12109CBM50,CBM50CCT76043.1
FFUJ_12198GT8CCT72342.1
FFUJ_12208GH47CCT72349.1
FFUJ_12232GT41CCT72371.1
FFUJ_12279GT2CCT72411.1
FFUJ_12292GT2CCT72422.1
FFUJ_12293GT2CCT72423.1
FFUJ_12311GH11CCT72437.1
FFUJ_12340AA9CCT72465.1
FFUJ_12364GH43CCT72489.1
FFUJ_12398GT1CCT72521.1
FFUJ_12404CE2CCT72527.1
FFUJ_12455PL1CCT73126.1
FFUJ_12586GH15,CBM20CCT72695.1
FFUJ_12595PL9CCT72704.1
FFUJ_12604GH43,CBM35CCT72711.1
FFUJ_12620GH10CCT72728.1
FFUJ_12621AA9CCT72729.1
FFUJ_12639GT109CCT72747.1
FFUJ_12674GH3CCT72781.1
FFUJ_12689AA1CCT72796.1
FFUJ_12722GH43CCT72829.1
FFUJ_12776GH5CCT72882.1
FFUJ_12780GH16CCT72886.1
FFUJ_12782GT2CCT72888.1
FFUJ_12807GH28CCT72910.1
FFUJ_12835GH65CCT73100.1
FFUJ_12840AA9CCT72942.1
FFUJ_12850GH28CCT72952.1
FFUJ_12865CE1CCT72967.1
FFUJ_12876CE5CCT72978.1
FFUJ_12891GH55,CBM50,CBM50CCT72993.1
FFUJ_12892CBM18,CBM18,CBM18,GH18CCT72994.1
FFUJ_12899GH30CCT73001.1
FFUJ_12900GH43CCT73002.1
FFUJ_12905GTncCCT73007.1
FFUJ_12906GH128CCT73008.1
FFUJ_12907GH16CCT73009.1
FFUJ_12924CBM1CCT73102.1
FFUJ_12930CE16CCT73030.1
FFUJ_12943GH67CCT73043.1
FFUJ_12945GH30CCT73045.1
FFUJ_12969GH43,CBM35CCT66803.1
FFUJ_12970GT2CCT66804.1
FFUJ_13002CBM18,CE4,CBM18CCT66836.1
FFUJ_13006GH12CCT66840.1
FFUJ_13120GT109CCT66945.1
FFUJ_13145GT21CCT66969.1
FFUJ_13162GH18CCT66985.1
FFUJ_13167GH31CCT66990.1
FFUJ_13176AA3CCT66999.1
FFUJ_13229GH72CCT67518.1
FFUJ_13242GT20CCT67061.1
FFUJ_13282AA11CCT67099.1
FFUJ_13305AA9CCT67119.1
FFUJ_13313PL4CCT67126.1
FFUJ_13315GH16CCT67128.1
FFUJ_13401AA1CCT67207.1
FFUJ_13437GH154CCT67241.1
FFUJ_13448GH63CCT67252.1
FFUJ_13511GH15,CBM20CCT67309.1
FFUJ_13542GH47CCT67337.1
FFUJ_13562GH5CCT67355.1
FFUJ_13685GT48CCT67470.1
FFUJ_13687GH17CCT67472.1
FFUJ_13692GT24CCT67477.1
FFUJ_13709GT20CCT67493.1
FFUJ_13752GH72,CBM43CCT72239.1
FFUJ_13766GH43CCT72226.1
FFUJ_13796GH27CCT72200.1
FFUJ_13805GH32CCT72191.1
FFUJ_13883AA1CCT72117.1
FFUJ_13938AA8CCT72064.1
FFUJ_13957 (fragment)GH39CCT72047.1
FFUJ_13991AA13CCT72014.1
FFUJ_13992GH128CCT72013.1
FFUJ_14037GH33CCT71969.1
FFUJ_14045GH36CCT71961.1
FFUJ_14070GH78CCT71937.1
FFUJ_14071GT2CCT71936.1
FFUJ_14072GT31CCT71935.1
FFUJ_14102AA3CCT76262.1
FFUJ_14104AA6CCT76260.1
FFUJ_14115GH54,CBM42CCT76250.1
FFUJ_14310GH134CCT69197.1
FFUJ_14323CE16CCT69184.1
FFUJ_14326GH18CCT69181.1
FFUJ_14350PL3CCT69159.1
FFUJ_14370GH64CCT69140.1
FFUJ_14411GH105CCT74193.1
FFUJ_14419GH2CCT66619.1
FFUJ_14423AA8,AA3,CBM1CCT69443.1
FFUJ_14514AA9,CBM1CCT67584.1
FFUJ_14533GH12CCT67597.1
FFUJ_14534GT2CCT67598.1
FFUJ_14547 (fragment)GH18CCT67606.1
FFUJ_14657GH16CCT67677.1
FFUJ_14670CEncCCT67685.1
FFUJ_14675AA1CCT67688.1
FFUJ_14679GH16CCT67692.1
FFUJ_14694GH32CCT67704.1
FFUJ_14732AA3CCT67729.1
FFUJ_14765CE16CCT67752.1
FFUJ_14767GH5CCT67754.1
FFUJ_14770AA1CCT67757.1
FFUJ_14780CBM1,GH10CCT67762.1
FFUJ_14839CE12CCT67804.1
FFUJ_14848PL42CCT67810.1
FFUJ_14851GH29CCT67811.1
FFUJ_14876PL1,CBM1CCT67826.1
FFUJ_14905GT2CCT74085.1
 Last update: 2021-10-14 © Copyright 1998-2021
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille