Oikopleura dioica
Taxonomy ID : 34765
Lineage: cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Tunicata; Appendicularia; Copelata; Oikopleuridae; OikopleuraGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
OKIOD_ LOCUS 10075GT32CAG5104532.1
OKIOD_ LOCUS 10080GT27CAG5104537.1
OKIOD_ LOCUS 10153 (fragment) GT90CAG5104613.1
OKIOD_ LOCUS 10260GT54CAG5104738.1
OKIOD_ LOCUS 10261 (fragment)GT54CAG5104739.1
OKIOD_ LOCUS 10306GT54CAG5104787.1
OKIOD_ LOCUS 10310 (fragment) GT14CAG5104791.1
OKIOD_ LOCUS 10317 (fragment) GT2CAG5104798.1
OKIOD_ LOCUS 10322 (fragment) GT10CAG5104803.1
OKIOD_ LOCUS 10353 (fragment) GT12CAG5104836.1
OKIOD_ LOCUS 10434GH20CAG5104917.1
OKIOD_ LOCUS 1046GT12CAG5080152.1
OKIOD_ LOCUS 10618GT31CAG5105122.1
OKIOD_ LOCUS 10687GT31CAG5105206.1
OKIOD_ LOCUS 10886GT12CAG5105428.1
OKIOD_ LOCUS 11012GT41CAG5105570.1
OKIOD_ LOCUS 1104GH9CAG5080343.1
OKIOD_ LOCUS 11090GTncCAG5105651.1
OKIOD_ LOCUS 11310GT21CAG5105894.1
OKIOD_ LOCUS 11498GT90CAG5106196.1
OKIOD_ LOCUS 11696GH13CAG5106638.1
OKIOD_ LOCUS 11759GH9CAG5106773.1
OKIOD_ LOCUS 11772GT31CAG5106805.1
OKIOD_ LOCUS 11897 (fragment) GH9CAG5107072.1
OKIOD_ LOCUS 11929 (fragment) GH9CAG5107137.1
OKIOD_ LOCUS 11977AA1CAG5107221.1
OKIOD_ LOCUS 12031GT2CAG5107329.1
OKIOD_ LOCUS 12039 (fragment) GHncCAG5107345.1
OKIOD_ LOCUS 12095GH20CAG5107453.1
OKIOD_ LOCUS 12104GT27,CBM13CAG5107464.1
OKIOD_ LOCUS 12122GT27CAG5107500.1
OKIOD_ LOCUS 12145GT31CAG5107548.1
OKIOD_ LOCUS 12205GT31CAG5107680.1
OKIOD_ LOCUS 1224GH79CAG5080627.1
OKIOD_ LOCUS 1234GT2CAG5080657.1
OKIOD_ LOCUS 12340GT2,GH6CAG5107970.1
OKIOD_ LOCUS 12343 (fragment) GT2CAG5107976.1
OKIOD_ LOCUS 12347GH9CAG5107984.1
OKIOD_ LOCUS 12392GH9CAG5108090.1
OKIOD_ LOCUS 12392GH9CAG5108088.1
OKIOD_ LOCUS 12437CBM2,GH9CAG5108182.1
OKIOD_ LOCUS 1256GH31CAG5080747.1
OKIOD_ LOCUS 12613GT27,CBM13CAG5108547.1
OKIOD_ LOCUS 12614GT27,CBM13CAG5108549.1
OKIOD_ LOCUS 12646GT31CAG5108627.1
OKIOD_ LOCUS 12647GT31CAG5108629.1
OKIOD_ LOCUS 12665 (fragment) GH9CAG5108665.1
OKIOD_ LOCUS 12665 (fragment) GH9CAG5108667.1
OKIOD_ LOCUS 12693GT35CAG5108733.1
OKIOD_ LOCUS 12742GT31CAG5109442.1
OKIOD_ LOCUS 12748 (fragment) AA1CAG5109449.1
OKIOD_ LOCUS 12794GT105CAG5109501.1
OKIOD_ LOCUS 12818 (fragment) GH13CAG5109531.1
OKIOD_ LOCUS 12819 (fragment) GH13CAG5109532.1
OKIOD_ LOCUS 1287GH18,CBM14CAG5080888.1
OKIOD_ LOCUS 12951GT12CAG5109672.1
OKIOD_ LOCUS 12952GT12CAG5109673.1
OKIOD_ LOCUS 12977 (fragment) AA1CAG5109708.1
OKIOD_ LOCUS 12991 (fragment) GT10CAG5109724.1
OKIOD_ LOCUS 13026 (fragment) GT2CAG5109769.1
OKIOD_ LOCUS 13029 (fragment) GH128CAG5109774.1
OKIOD_ LOCUS 13074 (fragment) GT8CAG5109826.1
OKIOD_ LOCUS 1308 (fragment) GH79CAG5080955.1
OKIOD_ LOCUS 13203 (fragment) AA1CAG5109977.1
OKIOD_ LOCUS 13204 (fragment) AA1CAG5109980.1
OKIOD_ LOCUS 13265 (fragment) GT8CAG5110051.1
OKIOD_ LOCUS 13343GT7CAG5110146.1
OKIOD_ LOCUS 13356GT7CAG5110162.1
OKIOD_ LOCUS 13376 (fragment) GT31,GT7CAG5110184.1
OKIOD_ LOCUS 13382GH31CAG5110190.1
OKIOD_ LOCUS 13424 (fragment) GT31CAG5110240.1
OKIOD_ LOCUS 13437GT10CAG5110256.1
OKIOD_ LOCUS 13464 (fragment) GT31CAG5110284.1
OKIOD_ LOCUS 13507GH18,CBM14CAG5110330.1
OKIOD_ LOCUS 13533GT12CAG5110357.1
OKIOD_ LOCUS 1361 (fragment) GT31CAG5081165.1
OKIOD_ LOCUS 1362 (fragment) GT7CAG5081168.1
OKIOD_ LOCUS 1363GT31CAG5081172.1
OKIOD_ LOCUS 1364GT7CAG5081176.1
OKIOD_ LOCUS 13650GT12CAG5110486.1
OKIOD_ LOCUS 13666 (fragment) GT10CAG5110502.1
OKIOD_ LOCUS 13686GH1CAG5110528.1
OKIOD_ LOCUS 13695GT14CAG5110539.1
OKIOD_ LOCUS 13722GH16CAG5110571.1
OKIOD_ LOCUS 13737 (fragment) GT31CAG5110586.1
OKIOD_ LOCUS 13750 (fragment) CBM14CAG5110601.1
OKIOD_ LOCUS 13756 (fragment) GT31,GT7CAG5110607.1
OKIOD_ LOCUS 13802 (fragment) GT59CAG5110657.1
OKIOD_ LOCUS 13812 (fragment) AA1CAG5110669.1
OKIOD_ LOCUS 13813 (fragment) AA1CAG5110670.1
OKIOD_ LOCUS 13858CBM14CAG5110719.1
OKIOD_ LOCUS 13960GT31CAG5110839.1
OKIOD_ LOCUS 14029 (fragment) GT10CAG5110917.1
OKIOD_ LOCUS 14154GH16CAG5111053.1
OKIOD_ LOCUS 14196 (fragment) GT2CAG5111095.1
OKIOD_ LOCUS 14225GT10CAG5111126.1
OKIOD_ LOCUS 14229 (fragment) GT31CAG5111130.1
OKIOD_ LOCUS 14411GT31CAG5111326.1
OKIOD_ LOCUS 14424GH18CAG5111342.1
OKIOD_ LOCUS 1443GH31CAG5081470.1
OKIOD_ LOCUS 1451GT31CAG5081503.1
OKIOD_ LOCUS 14512GT4CAG5111436.1
OKIOD_ LOCUS 14524 (fragment) GT31,GT7CAG5111449.1
OKIOD_ LOCUS 14534GH23CAG5111462.1
OKIOD_ LOCUS 14576GT49CAG5111509.1
OKIOD_ LOCUS 14587GH13,GH133CAG5111520.1
OKIOD_ LOCUS 14631GT27,CBM13CAG5111572.1
OKIOD_ LOCUS 14631GT27,CBM13CAG5111571.1
OKIOD_ LOCUS 14753 (fragment) GT31CAG5111710.1
OKIOD_ LOCUS 14829GT47,GT64CAG5111790.1
OKIOD_ LOCUS 15005GT10CAG5111975.1
OKIOD_ LOCUS 1502GT31CAG5081712.1
OKIOD_ LOCUS 15077GT12CAG5112056.1
OKIOD_ LOCUS 15129 (fragment) GT76CAG5112111.1
OKIOD_ LOCUS 15145 (fragment) GT31CAG5112129.1
OKIOD_ LOCUS 15146GT7CAG5112130.1
OKIOD_ LOCUS 15175GT12CAG5112167.1
OKIOD_ LOCUS 15219 (fragment) GT49CAG5112212.1
OKIOD_ LOCUS 15271GT31,GT7CAG5112276.1
OKIOD_ LOCUS 15271GT31,GT7CAG5112275.1
OKIOD_ LOCUS 15271GT31,GT7CAG5112274.1
OKIOD_ LOCUS 15273 (fragment) GT66CAG5112278.1
OKIOD_ LOCUS 15338 (fragment) GT49CAG5112348.1
OKIOD_ LOCUS 154PL14,PL14CAG5076953.1
OKIOD_ LOCUS 15411GT18CAG5112430.1
OKIOD_ LOCUS 15414AA15,CBM14CAG5112433.1
OKIOD_ LOCUS 15415AA15,CBM14CAG5112434.1
OKIOD_ LOCUS 15461GH20CAG5112484.1
OKIOD_ LOCUS 15465GT31CAG5112488.1
OKIOD_ LOCUS 15522GT31CAG5112558.1
OKIOD_ LOCUS 15546GT7CAG5112583.1
OKIOD_ LOCUS 15607GH20CAG5112651.1
OKIOD_ LOCUS 15860GT27CAG5112931.1
OKIOD_ LOCUS 15860GT27CAG5112932.1
OKIOD_ LOCUS 15932GT12CAG5113016.1
OKIOD_ LOCUS 16017CBM14,CBM14CAG5113111.1
OKIOD_ LOCUS 1602GT4,GH47CAG5082152.1
OKIOD_ LOCUS 16040 (fragment) GH28CAG5113135.1
OKIOD_ LOCUS 1605GT31CAG5082164.1
OKIOD_ LOCUS 16077 (fragment) GT31,GT7CAG5113181.1
OKIOD_ LOCUS 16080CBM14,CBM14CAG5113186.1
OKIOD_ LOCUS 16089GT47,GT64CAG5113196.1
OKIOD_ LOCUS 16212GH20CAG5113336.1
OKIOD_ LOCUS 16263 (fragment) GT65CAG5113387.1
OKIOD_ LOCUS 16279GH20CAG5113403.1
OKIOD_ LOCUS 16347GT31CAG5113475.1
OKIOD_ LOCUS 16369 (fragment) GT4CAG5113500.1
OKIOD_ LOCUS 16466CBM14CAG5113611.1
OKIOD_ LOCUS 16527GT7CAG5113672.1
OKIOD_ LOCUS 16528 (fragment) GT31CAG5113673.1
OKIOD_ LOCUS 1653GH9CAG5082319.1
OKIOD_ LOCUS 16543GH30CAG5113688.1
OKIOD_ LOCUS 16571 (fragment) CBM47CAG5113716.1
OKIOD_ LOCUS 1663GT31CAG5082357.1
OKIOD_ LOCUS 1675GT16CAG5082400.1
OKIOD_ LOCUS 16785 (fragment) GT50CAG5113930.1
OKIOD_ LOCUS 16789GH9,GH9CAG5113934.1
OKIOD_ LOCUS 16810 (fragment) GT98CAG5113957.1
OKIOD_ LOCUS 16811 (fragment) GT98CAG5113958.1
OKIOD_ LOCUS 16854 (fragment) GH38CAG5114004.1
OKIOD_ LOCUS 16857GT66CAG5114007.1
OKIOD_ LOCUS 16870GT98CAG5114023.1
OKIOD_ LOCUS 17001 (fragment) GT32CAG5114168.1
OKIOD_ LOCUS 1712GH6CAG5082550.1
OKIOD_ LOCUS 176GT12CAG5077043.1
OKIOD_ LOCUS 181GT10CAG5077064.1
OKIOD_ LOCUS 1811GT2CAG5082997.1
OKIOD_ LOCUS 1846GH9CAG5083133.1
OKIOD_ LOCUS 1892GH31,GH31CAG5083282.1
OKIOD_ LOCUS 1920GH29CAG5083375.1
OKIOD_ LOCUS 193 (fragment) GT31,GT31CAG5077130.1
OKIOD_ LOCUS 1939GH9CAG5083453.1
OKIOD_ LOCUS 198GH79CAG5077150.1
OKIOD_ LOCUS 1982 (fragment) GT14CAG5083631.1
OKIOD_ LOCUS 1983 (fragment) GT14CAG5083635.1
OKIOD_ LOCUS 2 (fragment) GT12CAG5076372.1
OKIOD_ LOCUS 2028GH31CAG5083812.1
OKIOD_ LOCUS 2030GH37CAG5083822.1
OKIOD_ LOCUS 2127 (fragment) GT10CAG5084172.1
OKIOD_ LOCUS 2128 (fragment) GT10CAG5084176.1
OKIOD_ LOCUS 242CBM22,CBMnc,GH10,CBMncCAG5077333.1
OKIOD_ LOCUS 2511GT3CAG5085644.1
OKIOD_ LOCUS 2544 (fragment) GH79CAG5085735.1
OKIOD_ LOCUS 2617GH31CAG5085949.1
OKIOD_ LOCUS 2639GT25CAG5086001.1
OKIOD_ LOCUS 264CBM14,CBM14,CBM14CAG5077410.1
OKIOD_ LOCUS 2656AA3CAG5086058.1
OKIOD_ LOCUS 2665CBM48,GH13CAG5086089.1
OKIOD_ LOCUS 2665 (fragment) CBM48,GH13CAG5086092.1
OKIOD_ LOCUS 2801GH31CAG5086521.1
OKIOD_ LOCUS 2811 (fragment) GT31CAG5086545.1
OKIOD_ LOCUS 2860GT57CAG5086653.1
OKIOD_ LOCUS 2873GT31,CBM18CAG5086679.1
OKIOD_ LOCUS 2879GH47CAG5086693.1
OKIOD_ LOCUS 2906 (fragment) GT31CAG5086777.1
OKIOD_ LOCUS 294 (fragment) GH2CAG5077505.1
OKIOD_ LOCUS 295 (fragment) GT57,GH2CAG5077508.1
OKIOD_ LOCUS 2968GT10CAG5086938.1
OKIOD_ LOCUS 2972GT31,CBM18CAG5086946.1
OKIOD_ LOCUS 2976GH85CAG5086954.1
OKIOD_ LOCUS 2983 (fragment) GH47CAG5086971.1
OKIOD_ LOCUS 3040 (fragment) GT58CAG5087206.1
OKIOD_ LOCUS 3059GT7CAG5087263.1
OKIOD_ LOCUS 307GH20CAG5077543.1
OKIOD_ LOCUS 3129GT43CAG5087554.1
OKIOD_ LOCUS 3192GH20CAG5087785.1
OKIOD_ LOCUS 3228 (fragment) GT33CAG5087921.1
OKIOD_ LOCUS 3276 (fragment) GT2,GH6CAG5088061.1
OKIOD_ LOCUS 3287GT31,GT7CAG5088097.1
OKIOD_ LOCUS 3376GT8CAG5088366.1
OKIOD_ LOCUS 338GT47,GT64CAG5077658.1
OKIOD_ LOCUS 3412GT4CAG5088466.1
OKIOD_ LOCUS 3524GT13CAG5088772.1
OKIOD_ LOCUS 3553GH35CAG5088863.1
OKIOD_ LOCUS 3603GTncCAG5089002.1
OKIOD_ LOCUS 3634 (fragment) GT27CAG5089078.1
OKIOD_ LOCUS 3681GH20CAG5089200.1
OKIOD_ LOCUS 3716GT12CAG5089286.1
OKIOD_ LOCUS 3716GT12CAG5089280.1
OKIOD_ LOCUS 3791AA3CAG5089487.1
OKIOD_ LOCUS 3801 (fragment) GT13CAG5089517.1
OKIOD_ LOCUS 3822 (fragment) GT13CAG5089563.1
OKIOD_ LOCUS 3869GT31CAG5089695.1
OKIOD_ LOCUS 3881GT7CAG5089719.1
OKIOD_ LOCUS 3885 (fragment) GT24CAG5089727.1
OKIOD_ LOCUS 3927GH1CAG5089838.1
OKIOD_ LOCUS 3941GT31CAG5089866.1
OKIOD_ LOCUS 4039GT8CAG5090160.1
OKIOD_ LOCUS 4039 (fragment) GT8CAG5090158.1
OKIOD_ LOCUS 4088GT16CAG5090261.1
OKIOD_ LOCUS 4128GT27,CBM13CAG5090358.1
OKIOD_ LOCUS 4136 (fragment) GT22CAG5090378.1
OKIOD_ LOCUS 4149 (fragment) GT7CAG5090413.1
OKIOD_ LOCUS 4155 (fragment) GT14CAG5090431.1
OKIOD_ LOCUS 4244 (fragment) GT31CAG5090685.1
OKIOD_ LOCUS 4265GH35CAG5090742.1
OKIOD_ LOCUS 428GH23CAG5078013.1
OKIOD_ LOCUS 4280GT31CAG5090796.1
OKIOD_ LOCUS 4280 (fragment) GT31CAG5090793.1
OKIOD_ LOCUS 431GT31CAG5078022.1
OKIOD_ LOCUS 4388 (fragment) GH1CAG5091057.1
OKIOD_ LOCUS 4434GH63CAG5091136.1
OKIOD_ LOCUS 451GT7CAG5078078.1
OKIOD_ LOCUS 4520GH9,CBM22,CBM63CAG5091310.1
OKIOD_ LOCUS 4520GH9,CBM22,CBM63CAG5091308.1
OKIOD_ LOCUS 464GT10CAG5078121.1
OKIOD_ LOCUS 470GH16CAG5078142.1
OKIOD_ LOCUS 475GT12CAG5078161.1
OKIOD_ LOCUS 4862GT22CAG5094163.1
OKIOD_ LOCUS 4914 (fragment) GT27CAG5094216.1
OKIOD_ LOCUS 4933 (fragment) GH10,GH10,GT10CAG5094236.1
OKIOD_ LOCUS 5030GT66CAG5094346.1
OKIOD_ LOCUS 5105 (fragment) GT31CAG5094428.1
OKIOD_ LOCUS 5127GT49CAG5094453.1
OKIOD_ LOCUS 5127GT49CAG5094452.1
OKIOD_ LOCUS 515AA15,CBM14CAG5078316.1
OKIOD_ LOCUS 5150GH9CAG5094477.1
OKIOD_ LOCUS 5177GT105CAG5094505.1
OKIOD_ LOCUS 523GH20CAG5078356.1
OKIOD_ LOCUS 5239GT27,CBM13CAG5094581.1
OKIOD_ LOCUS 5239GT27,CBM13CAG5094580.1
OKIOD_ LOCUS 5240GT27CAG5094582.1
OKIOD_ LOCUS 5265GT14CAG5094609.1
OKIOD_ LOCUS 5266 (fragment) GT14CAG5094610.1
OKIOD_ LOCUS 5326 (fragment) GT31CAG5094676.1
OKIOD_ LOCUS 5337GT31CAG5094687.1
OKIOD_ LOCUS 5358GH47CAG5094711.1
OKIOD_ LOCUS 539GT90CAG5078424.1
OKIOD_ LOCUS 5391GH1CAG5094746.1
OKIOD_ LOCUS 5464GT16CAG5094839.1
OKIOD_ LOCUS 5540 (fragment) GT31CAG5094999.1
OKIOD_ LOCUS 5543 (fragment) GT49CAG5095005.1
OKIOD_ LOCUS 5552 (fragment) GT8CAG5095023.1
OKIOD_ LOCUS 5562 (fragment) GH38CAG5095043.1
OKIOD_ LOCUS 5645GH35CAG5095222.1
OKIOD_ LOCUS 5657GT13CAG5095245.1
OKIOD_ LOCUS 57 (fragment) GT49CAG5076596.1
OKIOD_ LOCUS 5799GT7CAG5095562.1
OKIOD_ LOCUS 5824 (fragment) GT2CAG5095624.1
OKIOD_ LOCUS 5825GT2CAG5095626.1
OKIOD_ LOCUS 5850GH9CAG5095683.1
OKIOD_ LOCUS 6143GT12CAG5096369.1
OKIOD_ LOCUS 6145 (fragment) GH38CAG5096373.1
OKIOD_ LOCUS 6146 (fragment) GH38CAG5096375.1
OKIOD_ LOCUS 617GT31CAG5078692.1
OKIOD_ LOCUS 6295GT27,CBM13CAG5096693.1
OKIOD_ LOCUS 6323 (fragment) GT68CAG5096758.1
OKIOD_ LOCUS 6330 (fragment) GT1CAG5096772.1
OKIOD_ LOCUS 6388 (fragment) GT1CAG5096888.1
OKIOD_ LOCUS 6389 (fragment) GT1CAG5096890.1
OKIOD_ LOCUS 6390 (fragment) GT2CAG5096892.1
OKIOD_ LOCUS 6393 (fragment) GT10CAG5096898.1
OKIOD_ LOCUS 6793GT31CAG5097794.1
OKIOD_ LOCUS 6951 (fragment) GT49CAG5098128.1
OKIOD_ LOCUS 6971GT31CAG5098153.1
OKIOD_ LOCUS 7052GT31CAG5098243.1
OKIOD_ LOCUS 7052GT31CAG5098242.1
OKIOD_ LOCUS 7053GT7CAG5098244.1
OKIOD_ LOCUS 7059GH16,GH16CAG5098252.1
OKIOD_ LOCUS 7093 (fragment) GT2CAG5098292.1
OKIOD_ LOCUS 711GT31CAG5079035.1
OKIOD_ LOCUS 717GT31,GT7CAG5079071.1
OKIOD_ LOCUS 719GH35CAG5079079.1
OKIOD_ LOCUS 7199AA15,CBM14,CBM14,GH18CAG5098407.1
OKIOD_ LOCUS 7199CBM14,CBM14,GH18CAG5098408.1
OKIOD_ LOCUS 7310GH1,GH1,GH1CAG5098531.1
OKIOD_ LOCUS 7310GH1,GH1,GH1,GH1,GH1CAG5098530.1
OKIOD_ LOCUS 7331 (fragment) GT18CAG5098557.1
OKIOD_ LOCUS 7363GH99CAG5098592.1
OKIOD_ LOCUS 7384GH9CAG5098615.1
OKIOD_ LOCUS 7467GT31CAG5098713.1
OKIOD_ LOCUS 7490GT35CAG5098738.1
OKIOD_ LOCUS 7664GH13CAG5098939.1
OKIOD_ LOCUS 7671GH35CAG5098947.1
OKIOD_ LOCUS 7684GT2CAG5098960.1
OKIOD_ LOCUS 7847GH27CAG5099142.1
OKIOD_ LOCUS 788CBMnc,CBM22,GH10,CBMncCAG5079342.1
OKIOD_ LOCUS 7891GH47CAG5099194.1
OKIOD_ LOCUS 7922GT66CAG5099231.1
OKIOD_ LOCUS 7965 (fragment) GH84CAG5099281.1
OKIOD_ LOCUS 7965 (fragment) GH84CAG5099282.1
OKIOD_ LOCUS 7970GT90CAG5099287.1
OKIOD_ LOCUS 8003GT49CAG5099322.1
OKIOD_ LOCUS 8119 (fragment)GT54CAG5099516.1
OKIOD_ LOCUS 8188GT31CAG5099676.1
OKIOD_ LOCUS 8321GH18,CBM14CAG5099948.1
OKIOD_ LOCUS 8453GH47CAG5100212.1
OKIOD_ LOCUS 8474 (fragment) GH9CAG5100254.1
OKIOD_ LOCUS 867CBMncCAG5079655.1
OKIOD_ LOCUS 867CBMncCAG5079658.1
OKIOD_ LOCUS 8768 (fragment) GT14CAG5101797.1
OKIOD_ LOCUS 8769 (fragment) GT31CAG5101799.1
OKIOD_ LOCUS 878GT2CAG5079684.1
OKIOD_ LOCUS 8821 (fragment) GT7CAG5101905.1
OKIOD_ LOCUS 8821 (fragment) GT7CAG5101909.1
OKIOD_ LOCUS 8821 (fragment) GT7CAG5101907.1
OKIOD_ LOCUS 8975GH31CAG5102245.1
OKIOD_ LOCUS 9058CBM2,GH9,GH9CAG5102421.1
OKIOD_ LOCUS 9095GH47CAG5102497.1
OKIOD_ LOCUS 9101GT7CAG5102509.1
OKIOD_ LOCUS 9101GT7CAG5102511.1
OKIOD_ LOCUS 912 (fragment) GT14CAG5079754.1
OKIOD_ LOCUS 914GT14CAG5079758.1
OKIOD_ LOCUS 9182 (fragment) GH31,GT7CAG5102679.1
OKIOD_ LOCUS 9183 (fragment) GT31CAG5102681.1
OKIOD_ LOCUS 9217AA15,CBM14,CBM14,GH18,GH18CAG5102757.1
OKIOD_ LOCUS 9227 (fragment) GT31CAG5102779.1
OKIOD_ LOCUS 9349GT12CAG5103038.1
OKIOD_ LOCUS 9357 (fragment) GT31CAG5103054.1
OKIOD_ LOCUS 9358 (fragment) GT31CAG5103056.1
OKIOD_ LOCUS 9359 (fragment) GT31CAG5103058.1
OKIOD_ LOCUS 9364GT31CAG5103068.1
OKIOD_ LOCUS 9397 (fragment) GT31CAG5103134.1
OKIOD_ LOCUS 9401 (fragment) GT31CAG5103142.1
OKIOD_ LOCUS 9407GH128CAG5103154.1
OKIOD_ LOCUS 9433GH9CAG5103212.1
OKIOD_ LOCUS 9459 (fragment) GT10CAG5103270.1
OKIOD_ LOCUS 9562GH1CAG5103494.1
OKIOD_ LOCUS 9580CBM21CAG5103534.1
OKIOD_ LOCUS 9580CBM21CAG5103536.1
OKIOD_ LOCUS 9580CBM21CAG5103538.1
OKIOD_ LOCUS 9640GH20CAG5103660.1
OKIOD_ LOCUS 9671GT7CAG5103722.1
OKIOD_ LOCUS 9682GT14CAG5103746.1
OKIOD_ LOCUS 974GT14CAG5079911.1
OKIOD_ LOCUS 9942GT31CAG5104281.1
OKIOD_ LOCUS 9953GT27,CBM13CAG5104305.1
OKIOD_ LOCUS 9987GT54CAG5104375.1
 Last update: 2022-06-09 © Copyright 1998-2022
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille