Fusarium fujikuroi CSV1
Taxonomy ID : 5127
Lineage: cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; saccharomyceta; Pezizomycotina; leotiomyceta; sordariomyceta; Sordariomycetes; Hypocreomycetidae; Hypocreales; Nectriaceae; Fusarium; species complex; Fusarium fujikuroiGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
CEK27_000005 (fragment) GH20QGI57880.1
CEK27_000054GH3QGI57929.1
CEK27_000062GH36QGI57937.1
CEK27_000164GH1QGI58039.1
CEK27_000186GT1QGI58061.1
CEK27_000196GT4QGI58071.1
CEK27_000215GH5QGI58090.1
CEK27_000233PL1QGI58108.1
CEK27_000278CE5QGI58153.1
CEK27_000310GT39QGI58185.1
CEK27_000316GT1QGI58191.1
CEK27_000435GT90QGI58310.1
CEK27_000445AA6QGI58320.1
CEK27_000479 (fragment) GH127QGI58354.1
CEK27_000502GH114QGI58377.1
CEK27_000504GH132QGI58379.1
CEK27_000571GH20QGI58446.1
CEK27_000582GT2QGI58457.1
CEK27_000600GH17QGI58475.1
CEK27_000608 (fragment) AA2QGI58483.1
CEK27_000618GH13QGI58493.1
CEK27_000620GT22QGI58495.1
CEK27_000746GH18QGI58621.1
CEK27_000751GH15QGI58626.1
CEK27_000829GH78QGI58704.1
CEK27_000875PL4QGI58750.1
CEK27_000906GH47QGI58781.1
CEK27_000911GT39QGI58786.1
CEK27_000912GT69QGI58787.1
CEK27_000945GH7,CBM1QGI58820.1
CEK27_000994GH5QGI58869.1
CEK27_001065CE4QGI58940.1
CEK27_001085GT66QGI58960.1
CEK27_001143GT31QGI59018.1
CEK27_001213GH128QGI59088.1
CEK27_001225GHncQGI59100.1
CEK27_001265GT1QGI59140.1
CEK27_001338GH36QGI59213.1
CEK27_001360GH18QGI59235.1
CEK27_001369GT4QGI59244.1
CEK27_001395AA11QGI59270.1
CEK27_001414GH47QGI59289.1
CEK27_001463GT2QGI59338.1
CEK27_001484GH47QGI59359.1
CEK27_001531GH3QGI59406.1
CEK27_001547CE5,CE5QGI59422.1
CEK27_001578GH2QGI59453.1
CEK27_001595GHncQGI59470.1
CEK27_001639CBM32,AA5QGI59514.1
CEK27_001665AA3QGI59540.1
CEK27_001712AA3QGI59587.1
CEK27_001727GH16QGI59602.1
CEK27_001736GH16QGI59611.1
CEK27_001741GH3QGI59616.1
CEK27_001742 (fragment) GH105QGI59617.1
CEK27_001743 (fragment) GH105QGI59618.1
CEK27_001762GH13QGI59637.1
CEK27_001769GT90QGI59644.1
CEK27_001794GH3QGI59669.1
CEK27_001850GT1QGI59725.1
CEK27_001855GH106QGI59730.1
CEK27_001865GH2QGI59740.1
CEK27_001874GH12QGI59749.1
CEK27_001875PL1QGI59750.1
CEK27_001877GH81QGI59752.1
CEK27_001913GT64QGI59788.1
CEK27_001963CE4QGI69634.1
CEK27_001964GH2QGI69635.1
CEK27_001966GH105QGI69637.1
CEK27_001974 (fragment) GH18QGI69645.1
CEK27_002011CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM50QGI69682.1
CEK27_002016GH115QGI69687.1
CEK27_002017GH17QGI69688.1
CEK27_002019CE12QGI69690.1
CEK27_002065PL1QGI69736.1
CEK27_002103GT1QGI69774.1
CEK27_002119GH31QGI69790.1
CEK27_002121GH81QGI69792.1
CEK27_002136AA3QGI69807.1
CEK27_002140CE5QGI69811.1
CEK27_002158AA3QGI69829.1
CEK27_002184CBM50QGI69855.1
CEK27_002219CBM32,AA5QGI69890.1
CEK27_002220GH3QGI69891.1
CEK27_002233GH18QGI69904.1
CEK27_002246GH71QGI69917.1
CEK27_002260GH93QGI69931.1
CEK27_002272GH3QGI69943.1
CEK27_002280GH43QGI69951.1
CEK27_002284CE16QGI69955.1
CEK27_002289GH11QGI69960.1
CEK27_002294CBM1,GH6QGI69965.1
CEK27_002295GH67QGI69966.1
CEK27_002298AA9QGI69969.1
CEK27_002302AA3QGI69973.1
CEK27_002323GT34QGI69994.1
CEK27_002339AA9QGI70010.1
CEK27_002370GH13QGI70041.1
CEK27_002385PL3QGI70056.1
CEK27_002386GH76QGI70057.1
CEK27_002395GH16QGI70066.1
CEK27_002408AA3QGI70079.1
CEK27_002414AA8,AA3QGI70085.1
CEK27_002443GH2QGI70114.1
CEK27_002453GH35QGI70124.1
CEK27_002462GH3QGI70133.1
CEK27_002509GH43QGI70180.1
CEK27_002512 (fragment) GH28QGI70183.1
CEK27_002513CE8QGI70184.1
CEK27_002528GH32QGI70199.1
CEK27_002555GH2QGI70226.1
CEK27_002557CBM32,AA5QGI70228.1
CEK27_002562GT8QGI70233.1
CEK27_002634GH18QGI70305.1
CEK27_002647GH5QGI70318.1
CEK27_002657GH28QGI70328.1
CEK27_002667GT2QGI70338.1
CEK27_002686GH43QGI70357.1
CEK27_002691GH39QGI70362.1
CEK27_002746GH3QGI70417.1
CEK27_002755GH78QGI70426.1
CEK27_002756GT1QGI70427.1
CEK27_002759GH78QGI70430.1
CEK27_002783GH105QGI70454.1
CEK27_002785GH43,CBM6QGI70456.1
CEK27_002786GH43QGI70457.1
CEK27_002819GH16QGI70490.1
CEK27_002825GH154QGI70496.1
CEK27_002826GH88QGI70497.1
CEK27_002836GH27,CBM35QGI70507.1
CEK27_002845GH141QGI70516.1
CEK27_002848GH24QGI70519.1
CEK27_002852GH3QGI70523.1
CEK27_002888 (fragment) GH78QGI70559.1
CEK27_002901GH115QGI70572.1
CEK27_002936GT32QGI70607.1
CEK27_002951GH32QGI70622.1
CEK27_002963GH16QGI70634.1
CEK27_002971GH13QGI70642.1
CEK27_002976GH54,CBM42QGI70647.1
CEK27_002983GT32QGI70654.1
CEK27_002993CBM1,GH5QGI70664.1
CEK27_002994AA1QGI70665.1
CEK27_003003AA9,CBM1QGI70674.1
CEK27_003009GH5QGI70680.1
CEK27_003062AA11QGI70733.1
CEK27_003074GH16QGI70745.1
CEK27_003106AA3QGI70777.1
CEK27_003127GT71QGI70798.1
CEK27_003146GH146QGI70817.1
CEK27_003189GT2QGI70860.1
CEK27_003197GH3QGI70868.1
CEK27_003202CE8QGI70873.1
CEK27_003218PL9QGI70889.1
CEK27_003260PL3QGI70931.1
CEK27_003272AA3QGI70943.1
CEK27_003288GT71QGI70959.1
CEK27_003299GH7QGI70970.1
CEK27_003301GH76QGI70972.1
CEK27_003321GH43QGI70992.1
CEK27_003325PL26QGI70996.1
CEK27_003327GH93QGI70998.1
CEK27_003336 (fragment) CE5QGI71007.1
CEK27_003401GH3QGI71072.1
CEK27_003447GH78QGI71118.1
CEK27_003448GH79QGI71119.1
CEK27_003469GHncQGI71140.1
CEK27_003473GH43QGI71144.1
CEK27_003474GH43QGI71145.1
CEK27_003486AA3QGI71157.1
CEK27_003507AA3QGI71178.1
CEK27_003513GH12QGI71184.1
CEK27_003554GH16QGI71225.1
CEK27_003571GH3QGI71242.1
CEK27_003618GH78QGI71289.1
CEK27_003621GH1QGI71292.1
CEK27_003627CBM18,CBM18,GH18QGI71298.1
CEK27_003760GH54,CBM42QGI71431.1
CEK27_003768AA6QGI71439.1
CEK27_003790GH28QGI59819.1
CEK27_003800GT31QGI59829.1
CEK27_003820CBM21QGI59849.1
CEK27_003853GH16QGI59882.1
CEK27_003962GT20QGI59991.1
CEK27_003974CBM18,CBM18,GH18QGI60003.1
CEK27_003975CBM50QGI60004.1
CEK27_003983GT31QGI60012.1
CEK27_004054GH132QGI60083.1
CEK27_004149AA9,CBM18QGI60178.1
CEK27_004155GT2QGI60184.1
CEK27_004188GT22QGI60217.1
CEK27_004233GT58QGI60262.1
CEK27_004241GT15QGI60270.1
CEK27_004248GT59QGI60277.1
CEK27_004283GH13,GH133QGI60312.1
CEK27_004336GH76QGI60365.1
CEK27_004340GH16QGI60369.1
CEK27_004403GH43QGI60432.1
CEK27_004430AA9QGI60459.1
CEK27_004466AA3QGI60495.1
CEK27_004493GT15QGI60522.1
CEK27_004555GH76QGI60584.1
CEK27_004565AA1QGI60594.1
CEK27_004571GT33QGI60600.1
CEK27_004590GT35QGI60619.1
CEK27_004771GH55QGI60800.1
CEK27_004792GT32QGI60821.1
CEK27_004831GT50QGI60860.1
CEK27_004842GTncQGI60871.1
CEK27_004853GH17QGI60882.1
CEK27_004855 (fragment) GH16QGI60884.1
CEK27_004856PL1QGI60885.1
CEK27_004873 (fragment) AA1QGI60902.1
CEK27_004881GH31QGI60910.1
CEK27_004905GT76QGI60934.1
CEK27_004923AA12QGI60952.1
CEK27_004940GH16QGI60969.1
CEK27_004942PL1QGI60971.1
CEK27_005036CEncQGI61065.1
CEK27_005119GH3QGI61148.1
CEK27_005140CBM50,CBM50QGI61169.1
CEK27_005145CBM50,CBM50QGI61174.1
CEK27_005169GT71QGI61198.1
CEK27_005180GH3QGI61209.1
CEK27_005195GH47QGI61224.1
CEK27_005215AA8,AA3QGI61244.1
CEK27_005216CE12QGI61245.1
CEK27_005220PL3QGI61249.1
CEK27_005236AA9QGI61265.1
CEK27_005269GH5QGI61298.1
CEK27_005270PL1QGI61299.1
CEK27_005283GH95QGI61312.1
CEK27_005285GH1QGI61314.1
CEK27_005301GH5QGI61330.1
CEK27_005349GH29QGI61378.1
CEK27_005396GH5QGI61425.1
CEK27_005400GT8QGI61429.1
CEK27_005407AA3QGI61436.1
CEK27_005444CBM18,GH18QGI61473.1
CEK27_005445CBM18,CBM18,CBM18QGI61474.1
CEK27_005466GH62QGI61495.1
CEK27_005469AA1QGI61498.1
CEK27_005470GH31QGI61499.1
CEK27_005477GH49QGI61506.1
CEK27_005504CBM50,CBM50,CBM18,GH18QGI61533.1
CEK27_005515GH5QGI61544.1
CEK27_005544GH28QGI61573.1
CEK27_005552GH51QGI61581.1
CEK27_005566CE8QGI61595.1
CEK27_005570AA3QGI61599.1
CEK27_005607GH18QGI61636.1
CEK27_005695CBM48QGI61724.1
CEK27_005704GT8QGI61733.1
CEK27_005737GT15QGI61766.1
CEK27_005826GH43QGI61855.1
CEK27_006009GH76QGI62038.1
CEK27_006109GT22QGI62138.1
CEK27_006140GH16QGI62169.1
CEK27_006141GT34QGI62170.1
CEK27_006158GH16QGI62187.1
CEK27_006175GT62QGI62204.1
CEK27_006197GH38QGI62226.1
CEK27_006205GT3QGI62234.1
CEK27_006323GT90QGI62352.1
CEK27_006341GH1QGI62370.1
CEK27_006469GH16QGI62498.1
CEK27_006524GH55QGI62553.1
CEK27_006542GH3QGI62571.1
CEK27_006595CBM18,CE4,CBM18,CBM18QGI62624.1
CEK27_006596GT2QGI62625.1
CEK27_006636AA16QGI62665.1
CEK27_006650CBM21QGI62679.1
CEK27_006658GT2QGI62687.1
CEK27_006670CBM63QGI62699.1
CEK27_006672GH43QGI62701.1
CEK27_006681GH51QGI62710.1
CEK27_006689GH28QGI62718.1
CEK27_006691PL1QGI62720.1
CEK27_006730GH3QGI62759.1
CEK27_006770GH2QGI62799.1
CEK27_006772GT2QGI62801.1
CEK27_006774CE4QGI62803.1
CEK27_006775CE4QGI62804.1
CEK27_006783GH2QGI62812.1
CEK27_006817GH43,CBM35QGI62846.1
CEK27_006818GT2QGI62847.1
CEK27_006847CBM18,CE4QGI62876.1
CEK27_006851GH12QGI62880.1
CEK27_006951GT109QGI62980.1
CEK27_006974GT21QGI63003.1
CEK27_006991GH18QGI63020.1
CEK27_006996GH31QGI63025.1
CEK27_007005AA3QGI63034.1
CEK27_007066GT20QGI63095.1
CEK27_007104AA11QGI63133.1
CEK27_007126AA9QGI63155.1
CEK27_007133PL4QGI63162.1
CEK27_007135GH16QGI63164.1
CEK27_007212AA1QGI63241.1
CEK27_007248GH154QGI63277.1
CEK27_007259GH63QGI63288.1
CEK27_007318GH15,CBM20QGI63347.1
CEK27_007349GH47QGI63378.1
CEK27_007367GH5QGI63396.1
CEK27_007489GT48QGI63518.1
CEK27_007491GH17QGI63520.1
CEK27_007496GT24QGI63525.1
CEK27_007512GT20QGI63541.1
CEK27_007539AA9,CBM1QGI63568.1
CEK27_007556GH12QGI63585.1
CEK27_007557GT2QGI63586.1
CEK27_007568GH18QGI63597.1
CEK27_007584CBM50QGI63613.1
CEK27_007665GH16QGI63694.1
CEK27_007680AA1QGI63709.1
CEK27_007684GH16QGI63713.1
CEK27_007696GH32QGI63725.1
CEK27_007733GH139QGI63762.1
CEK27_007734AA3QGI63763.1
CEK27_007766 (fragment) AA2QGI63795.1
CEK27_007767CE16QGI63796.1
CEK27_007768GH5QGI63797.1
CEK27_007780AA1QGI63809.1
CEK27_007790CBM1,GH10QGI63819.1
CEK27_007842CE12QGI63871.1
CEK27_007849PL42QGI63878.1
CEK27_007851GH29QGI63880.1
CEK27_007873PL1,CBM1QGI63902.1
CEK27_007902AA4QGI63931.1
CEK27_007913CE5QGI63942.1
CEK27_007944GH28QGI63973.1
CEK27_007953CE5QGI63982.1
CEK27_007957 (fragment) GH78QGI63986.1
CEK27_008013CE5QGI64042.1
CEK27_008035GH13QGI64064.1
CEK27_008059CBM1QGI64088.1
CEK27_008103GH13QGI64132.1
CEK27_008121GH78QGI64150.1
CEK27_008165GH10,CBM1QGI64194.1
CEK27_008180AA1QGI64209.1
CEK27_008187GH76QGI64216.1
CEK27_008233GH43QGI64262.1
CEK27_008243GT2QGI64272.1
CEK27_008288GT8QGI64317.1
CEK27_008356GT90QGI64385.1
CEK27_008450GT2QGI64479.1
CEK27_008472GT62QGI64501.1
CEK27_008474GHncQGI64503.1
CEK27_008485GH72QGI64514.1
CEK27_008556 (fragment) PL3QGI64585.1
CEK27_008610GT1QGI64639.1
CEK27_008619GT31QGI64648.1
CEK27_008637GH47QGI64666.1
CEK27_008669GH37QGI64698.1
CEK27_008677CBM48QGI64706.1
CEK27_008679GH114QGI64708.1
CEK27_008780CBM18,GH16QGI64809.1
CEK27_008787GT15QGI64816.1
CEK27_008814GH5QGI64843.1
CEK27_008827GT32QGI64856.1
CEK27_008837GH43QGI64866.1
CEK27_008854GH2QGI64883.1
CEK27_008855GHncQGI64884.1
CEK27_008897GT2QGI64926.1
CEK27_008915AA9QGI64944.1
CEK27_008944AA2QGI64973.1
CEK27_009000GT57QGI65029.1
CEK27_009036GH3QGI65065.1
CEK27_009068GH16QGI65097.1
CEK27_009069GH45,CBM1QGI65098.1
CEK27_009077CE5QGI65106.1
CEK27_009109AA11QGI65138.1
CEK27_009146GH64QGI65175.1
CEK27_009165PL3QGI65194.1
CEK27_009187GH18QGI65216.1
CEK27_009190CE16QGI65219.1
CEK27_009201GH134QGI65230.1
CEK27_009243AA8,AA3,CBM1QGI65272.1
CEK27_009270AA3QGI65299.1
CEK27_009273 (fragment)GH39QGI65302.1
CEK27_009274GH71,CBM24,CBM24QGI65303.1
CEK27_009275GH43QGI65304.1
CEK27_009278GH3QGI65307.1
CEK27_009279GH93QGI65308.1
CEK27_009280 (fragment) GH20QGI65309.1
CEK27_009286GH31QGI65315.1
CEK27_009324GH93QGI65353.1
CEK27_009372GT109QGI65401.1
CEK27_009374GH11QGI65403.1
CEK27_009399GH105QGI65428.1
CEK27_009419GH39QGI65448.1
CEK27_009436GH127QGI65465.1
CEK27_009461GH17QGI65490.1
CEK27_009496GT1QGI65525.1
CEK27_009512GH43QGI65541.1
CEK27_009525GT39QGI65554.1
CEK27_009560GH131QGI65589.1
CEK27_009567GT32QGI65596.1
CEK27_009623GT69QGI65652.1
CEK27_009654GH154QGI65683.1
CEK27_009656GH88QGI65685.1
CEK27_009792GH18QGI65821.1
CEK27_009828 (fragment) GH152QGI65857.1
CEK27_009842GH76QGI65871.1
CEK27_009851GH16QGI65880.1
CEK27_009852GTncQGI65881.1
CEK27_009968GH125QGI65997.1
CEK27_009983CE9QGI66012.1
CEK27_009984GH3QGI66013.1
CEK27_009990AA3QGI66019.1
CEK27_009997GH31QGI66026.1
CEK27_009998GH3QGI66027.1
CEK27_010008GH5QGI66037.1
CEK27_010171GH81QGI66200.1
CEK27_010192GH31QGI66221.1
CEK27_010266GH5QGI66295.1
CEK27_010267GH75QGI66296.1
CEK27_010285GH7QGI66314.1
CEK27_010305GH125QGI66334.1
CEK27_010348AA1QGI66377.1
CEK27_010427GH5QGI66456.1
CEK27_010440GH142QGI66469.1
CEK27_010446 (fragment) GT1QGI66475.1
CEK27_010471GH5QGI66500.1
CEK27_010481GT2QGI66510.1
CEK27_010495GH27QGI66524.1
CEK27_010498GH88QGI66527.1
CEK27_010499GH43QGI66528.1
CEK27_010505AA3QGI66534.1
CEK27_010509GH31QGI66538.1
CEK27_010515GH79QGI66544.1
CEK27_010521GH2QGI66550.1
CEK27_010533AA5QGI66562.1
CEK27_010603GH13QGI66632.1
CEK27_010733GT17QGI66762.1
CEK27_010750GH3QGI66779.1
CEK27_010753 (fragment) GH39QGI66782.1
CEK27_010754GH43QGI66783.1
CEK27_010829CEncQGI66858.1
CEK27_010845CE4QGI66874.1
CEK27_010856AA3QGI66885.1
CEK27_010883GT17QGI66912.1
CEK27_010885GH37QGI66914.1
CEK27_010900GT57QGI66929.1
CEK27_010918GH5QGI66947.1
CEK27_010963GT22QGI66992.1
CEK27_010991GT1QGI67020.1
CEK27_011110GH64QGI67139.1
CEK27_011111GH16QGI67140.1
CEK27_011155 (fragment) GH18QGI67184.1
CEK27_011156 (fragment) GH18QGI67185.1
CEK27_011212AA1QGI67241.1
CEK27_011301GT4QGI67330.1
CEK27_011350GT1QGI67379.1
CEK27_011357GT31QGI67386.1
CEK27_011360CBM63QGI67389.1
CEK27_011386GT8QGI67415.1
CEK27_011388 (fragment) GH18QGI67417.1
CEK27_011400GH20QGI67429.1
CEK27_011402GT8QGI67431.1
CEK27_011410GH43QGI67439.1
CEK27_011414GT2QGI67443.1
CEK27_011422GT90QGI67451.1
CEK27_011444CE1QGI67473.1
CEK27_011473AA7QGI67502.1
CEK27_011490GT15QGI67519.1
CEK27_011520AA3QGI67549.1
CEK27_011526 (fragment) GH95QGI67555.1
CEK27_011542GH43QGI67571.1
CEK27_011561GT31QGI67590.1
CEK27_011562GT2QGI67591.1
CEK27_011563GH78QGI67592.1
CEK27_011585GH36QGI67614.1
CEK27_011593GH33QGI67622.1
CEK27_011638GH128QGI67667.1
CEK27_011639AA13QGI67668.1
CEK27_011668 (fragment)GH39QGI67697.1
CEK27_011684AA8QGI67713.1
CEK27_011731AA1QGI67760.1
CEK27_011800GH32QGI67829.1
CEK27_011808GH27QGI67837.1
CEK27_011836GH43QGI67865.1
CEK27_011849GH72,CBM43QGI67878.1
CEK27_011950GT8QGI67979.1
CEK27_011960GH47QGI67989.1
CEK27_011984GT41QGI68013.1
CEK27_012015CBM50QGI68044.1
CEK27_012032GT2QGI68061.1
CEK27_012044GT2QGI68073.1
CEK27_012045GT2QGI68074.1
CEK27_012061GH11QGI68090.1
CEK27_012086AA9QGI68115.1
CEK27_012109GH43QGI68138.1
CEK27_012139GT1QGI68168.1
CEK27_012144CE2QGI68173.1
CEK27_012189PL42QGI68218.1
CEK27_012191PL1QGI68220.1
CEK27_012310PL9QGI68339.1
CEK27_012319GH43,CBM35QGI68348.1
CEK27_012336GH10QGI68365.1
CEK27_012337AA9QGI68366.1
CEK27_012355GT109QGI68384.1
CEK27_012383GH3QGI68412.1
CEK27_012396AA1QGI68425.1
CEK27_012426GH43QGI68455.1
CEK27_012473GH5QGI68502.1
CEK27_012477GH16QGI68506.1
CEK27_012479GT2QGI68508.1
CEK27_012501GH28QGI68530.1
CEK27_012526GH65QGI68555.1
CEK27_012531AA9QGI68560.1
CEK27_012539GH28QGI68568.1
CEK27_012548CE1QGI68577.1
CEK27_012558CE5QGI68587.1
CEK27_012573GH55,CBM50,CBM50QGI68602.1
CEK27_012574CBM18,CBM18,CBM18,GH18QGI68603.1
CEK27_012578GH30QGI68607.1
CEK27_012579GH43QGI68608.1
CEK27_012584GTncQGI68613.1
CEK27_012585GH128QGI68614.1
CEK27_012586GH16QGI68615.1
CEK27_012603CBM1QGI68632.1
CEK27_012609CE16QGI68638.1
CEK27_012612CE3QGI68641.1
CEK27_012619GH67QGI68648.1
CEK27_012621GH30QGI68650.1
CEK27_012709 (fragment) GT32QGI68738.1
CEK27_012746GH76QGI68775.1
CEK27_012819AA3QGI68848.1
CEK27_012862GT4QGI68891.1
CEK27_012870AA7QGI68899.1
CEK27_012894AAncQGI68923.1
CEK27_012898CE8,CE8,CE8,CE8QGI68927.1
CEK27_012904PL1QGI68933.1
CEK27_012920GT34QGI68949.1
CEK27_012926GT64QGI68955.1
CEK27_012985GT1QGI69014.1
CEK27_013020CBM48,GH13QGI69049.1
CEK27_013055GT62QGI69084.1
CEK27_013079GH125QGI69108.1
CEK27_013090GH128QGI69119.1
CEK27_013102GT4QGI69131.1
CEK27_013105GH75QGI69134.1
CEK27_013193CBM18,CE4,CBM18,CBM18QGI69222.1
CEK27_013194GT2QGI69223.1
CEK27_013196GH18QGI69225.1
CEK27_013264CE5QGI69293.1
CEK27_013286CBM63QGI69315.1
CEK27_013290GT69QGI69319.1
CEK27_013306GT2QGI69335.1
CEK27_013324AA14QGI69353.1
CEK27_013337GH16QGI69366.1
CEK27_013395AA9QGI69424.1
CEK27_013418PL3QGI69447.1
CEK27_013419PL1QGI69448.1
CEK27_013421GH47QGI69450.1
CEK27_013422GH43,GH35QGI69451.1
CEK27_013445GH32QGI69474.1
CEK27_013446GH32,CBM38QGI69475.1
CEK27_013515GH13QGI69544.1
CEK27_013528GH3QGI69557.1
CEK27_013529GH78QGI69558.1
CEK27_013532CBM13QGI69561.1
CEK27_013561CE4QGI69590.1
CEK27_013566GH47QGI69595.1
 Last update: 2021-10-14 © Copyright 1998-2021
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille