Fusarium fujikuroi Augusto2
Taxonomy ID : 5127
Lineage: cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; saccharomyceta; Pezizomycotina; leotiomyceta; sordariomyceta; Sordariomycetes; Hypocreomycetidae; Hypocreales; Nectriaceae; Fusarium; species complex; Fusarium fujikuroiGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
CEK26_000005 (fragment) GH20QGI88790.1
CEK26_000055GH3QGI88840.1
CEK26_000063GH36QGI88848.1
CEK26_000165GH1QGI88950.1
CEK26_000188GT1QGI88973.1
CEK26_000199GT4QGI88984.1
CEK26_000218GH5QGI89003.1
CEK26_000236PL1QGI89021.1
CEK26_000281CE5QGI89066.1
CEK26_000313GT39QGI89098.1
CEK26_000319GT1QGI89104.1
CEK26_000437GT90QGI89222.1
CEK26_000447AA6QGI89232.1
CEK26_000480 (fragment) GH127QGI89265.1
CEK26_000503GH114QGI89288.1
CEK26_000505GH132QGI89290.1
CEK26_000571GH20QGI89356.1
CEK26_000582GT2QGI89367.1
CEK26_000600GH17QGI89385.1
CEK26_000607AA2QGI89392.1
CEK26_000617GH13QGI89402.1
CEK26_000619GT22QGI89404.1
CEK26_000745GH18QGI89530.1
CEK26_000750GH15QGI89535.1
CEK26_000829GH78QGI89614.1
CEK26_000875PL4QGI89660.1
CEK26_000906GH47QGI89691.1
CEK26_000911GT39QGI89696.1
CEK26_000912GT69QGI89697.1
CEK26_000945GH7,CBM1QGI89730.1
CEK26_000994GH5QGI89779.1
CEK26_001049AAncQGI89834.1
CEK26_001065CE4QGI89850.1
CEK26_001085GT66QGI89870.1
CEK26_001143GT31QGI89928.1
CEK26_001213GH128QGI89998.1
CEK26_001225GHncQGI90010.1
CEK26_001265GT1QGI90050.1
CEK26_001338GH36QGI90123.1
CEK26_001360GH18QGI90145.1
CEK26_001369GT4QGI90154.1
CEK26_001394AA11QGI90179.1
CEK26_001413GH47QGI90198.1
CEK26_001462GT2QGI90247.1
CEK26_001483GH47QGI90268.1
CEK26_001530GH3QGI90315.1
CEK26_001546CE5,CE5QGI90331.1
CEK26_001577GH2QGI90362.1
CEK26_001594GHncQGI90379.1
CEK26_001638CBM32,AA5QGI90423.1
CEK26_001665AA3QGI90450.1
CEK26_001713AA3QGI90498.1
CEK26_001728GH16QGI90513.1
CEK26_001737GH16QGI90522.1
CEK26_001743GH3QGI90528.1
CEK26_001744GH105QGI90529.1
CEK26_001764GH13QGI90549.1
CEK26_001771GT90QGI90556.1
CEK26_001796GH3QGI90581.1
CEK26_001855GT1QGI90640.1
CEK26_001860GH106QGI90645.1
CEK26_001870GH2QGI90655.1
CEK26_001879GH12QGI90664.1
CEK26_001880PL1QGI90665.1
CEK26_001882GH81QGI90667.1
CEK26_001916GT64QGI90701.1
CEK26_001966CE4QGJ00522.1
CEK26_001967GH2QGJ00523.1
CEK26_001969GH105QGJ00525.1
CEK26_001977 (fragment) GH18QGJ00533.1
CEK26_002014CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM50QGJ00570.1
CEK26_002019GH115QGJ00575.1
CEK26_002020GH17QGJ00576.1
CEK26_002022CE12QGJ00578.1
CEK26_002069PL1QGJ00625.1
CEK26_002107GT1QGJ00663.1
CEK26_002123GH31QGJ00679.1
CEK26_002125GH81QGJ00681.1
CEK26_002139AA3QGJ00695.1
CEK26_002143CE5QGJ00699.1
CEK26_002161AA3QGJ00717.1
CEK26_002187CBM50QGJ00743.1
CEK26_002222CBM32,AA5QGJ00778.1
CEK26_002223GH3QGJ00779.1
CEK26_002236GH18QGJ00792.1
CEK26_002249GH71QGJ00805.1
CEK26_002263GH93QGJ00819.1
CEK26_002276GH3QGJ00832.1
CEK26_002284GH43QGJ00840.1
CEK26_002288CE16QGJ00844.1
CEK26_002293GH11QGJ00849.1
CEK26_002298CBM1,GH6QGJ00854.1
CEK26_002299GH67QGJ00855.1
CEK26_002302AA9QGJ00858.1
CEK26_002306AA3QGJ00862.1
CEK26_002327GT34QGJ00883.1
CEK26_002343AA9QGJ00899.1
CEK26_002375GH13QGJ00931.1
CEK26_002390PL3QGJ00946.1
CEK26_002391GH76QGJ00947.1
CEK26_002400GH16QGJ00956.1
CEK26_002414AA3QGJ00970.1
CEK26_002420AA8,AA3QGJ00976.1
CEK26_002449GH2QGJ01005.1
CEK26_002459GH35QGJ01015.1
CEK26_002466GH3QGJ01022.1
CEK26_002513GH43QGJ01069.1
CEK26_002516GH28QGJ01072.1
CEK26_002517CE8QGJ01073.1
CEK26_002532GH32QGJ01088.1
CEK26_002559GH2QGJ01115.1
CEK26_002561CBM32,AA5QGJ01117.1
CEK26_002566GT8QGJ01122.1
CEK26_002638GH18QGJ01194.1
CEK26_002651GH5QGJ01207.1
CEK26_002661GH28QGJ01217.1
CEK26_002671GT2QGJ01227.1
CEK26_002690GH43QGJ01246.1
CEK26_002695GH39QGJ01251.1
CEK26_002750GH3QGJ01306.1
CEK26_002759GH78QGJ01315.1
CEK26_002760GT1QGJ01316.1
CEK26_002763GH78QGJ01319.1
CEK26_002788GH105QGJ01344.1
CEK26_002790GH43,CBM6QGJ01346.1
CEK26_002791GH43QGJ01347.1
CEK26_002824GH16QGJ01380.1
CEK26_002830GH154QGJ01386.1
CEK26_002831GH88QGJ01387.1
CEK26_002841GH27,CBM35QGJ01397.1
CEK26_002850GH141QGJ01406.1
CEK26_002853GH24QGJ01409.1
CEK26_002857GH3QGJ01413.1
CEK26_002894GH78QGJ01450.1
CEK26_002907GH115QGJ01463.1
CEK26_002941GT32QGJ01497.1
CEK26_002956GH32QGJ01512.1
CEK26_002968GH16QGJ01524.1
CEK26_002976GH13QGJ01532.1
CEK26_002981GH54,CBM42QGJ01537.1
CEK26_002988GT32QGJ01544.1
CEK26_002998CBM1,GH5QGJ01554.1
CEK26_002999AA1QGJ01555.1
CEK26_003008AA9,CBM1QGJ01564.1
CEK26_003014GH5QGJ01570.1
CEK26_003068AA11QGJ01624.1
CEK26_003080GH16QGJ01636.1
CEK26_003112AA3QGJ01668.1
CEK26_003132GT71QGJ01688.1
CEK26_003151GH146QGJ01707.1
CEK26_003194GT2QGJ01750.1
CEK26_003202GH3QGJ01758.1
CEK26_003207CE8QGJ01763.1
CEK26_003223PL9QGJ01779.1
CEK26_003265PL3QGJ01821.1
CEK26_003277AA3QGJ01833.1
CEK26_003293GT71QGJ01849.1
CEK26_003304GH7QGJ01860.1
CEK26_003306GH76QGJ01862.1
CEK26_003326GH43QGJ01882.1
CEK26_003330PL26QGJ01886.1
CEK26_003333GH93QGJ01889.1
CEK26_003409GH3QGJ01965.1
CEK26_003455GH78QGJ02011.1
CEK26_003456GH79QGJ02012.1
CEK26_003477GHncQGJ02033.1
CEK26_003481GH43QGJ02037.1
CEK26_003482GH43QGJ02038.1
CEK26_003494AA3QGJ02050.1
CEK26_003515AA3QGJ02071.1
CEK26_003521GH12QGJ02077.1
CEK26_003562GH16QGJ02118.1
CEK26_003579GH3QGJ02135.1
CEK26_003626GH78QGJ02182.1
CEK26_003629GH1QGJ02185.1
CEK26_003635CBM18,CBM18,GH18QGJ02191.1
CEK26_003771GH54,CBM42QGJ02327.1
CEK26_003779AA6QGJ02335.1
CEK26_003801GH28QGI90732.1
CEK26_003811GT31QGI90742.1
CEK26_003831CBM21QGI90762.1
CEK26_003864GH16QGI90795.1
CEK26_003970GT20QGI90901.1
CEK26_003982CBM18,CBM18,GH18QGI90913.1
CEK26_003983CBM50QGI90914.1
CEK26_003991GT31QGI90922.1
CEK26_004061GH132QGI90992.1
CEK26_004155AA9,CBM18QGI91086.1
CEK26_004161GT2QGI91092.1
CEK26_004192GT22QGI91123.1
CEK26_004236GT58QGI91167.1
CEK26_004244GT15QGI91175.1
CEK26_004251GT59QGI91182.1
CEK26_004286GH13,GH133QGI91217.1
CEK26_004339GH76QGI91270.1
CEK26_004343GH16QGI91274.1
CEK26_004407GH43QGI91338.1
CEK26_004432AA9QGI91363.1
CEK26_004468AA3QGI91399.1
CEK26_004495GT15QGI91426.1
CEK26_004555GH76QGI91486.1
CEK26_004565AA1QGI91496.1
CEK26_004571GT33QGI91502.1
CEK26_004590GT35QGI91521.1
CEK26_004771GH55QGI91702.1
CEK26_004791GT32QGI91722.1
CEK26_004830GT50QGI91761.1
CEK26_004841GTncQGI91772.1
CEK26_004852GH17QGI91783.1
CEK26_004854 (fragment) GH16QGI91785.1
CEK26_004855PL1QGI91786.1
CEK26_004872 (fragment) AA1QGI91803.1
CEK26_004880GH31QGI91811.1
CEK26_004904GT76QGI91835.1
CEK26_004922AA12QGI91853.1
CEK26_004939GH16QGI91870.1
CEK26_004941PL1QGI91872.1
CEK26_005116GH3QGI92047.1
CEK26_005136CBM50,CBM50QGI92067.1
CEK26_005141CBM50,CBM50QGI92072.1
CEK26_005166GT71QGI92097.1
CEK26_005177GH3QGI92108.1
CEK26_005192GH47QGI92123.1
CEK26_005211AA8,AA3QGI92142.1
CEK26_005212CE12QGI92143.1
CEK26_005216PL3QGI92147.1
CEK26_005232AA9QGI92163.1
CEK26_005265GH5QGI92196.1
CEK26_005266PL1QGI92197.1
CEK26_005279GH95QGI92210.1
CEK26_005281GH1QGI92212.1
CEK26_005297GH5QGI92228.1
CEK26_005345GH29QGI92276.1
CEK26_005392GH5QGI92323.1
CEK26_005396GT8QGI92327.1
CEK26_005403 (fragment) AA3QGI92334.1
CEK26_005440CBM18,GH18QGI92371.1
CEK26_005441CBM18,CBM18,CBM18QGI92372.1
CEK26_005462GH62QGI92393.1
CEK26_005468AA1QGI92399.1
CEK26_005469 (fragment) GH31QGI92400.1
CEK26_005475GH49QGI92406.1
CEK26_005501CBM50,CBM50,CBM18,GH18QGI92432.1
CEK26_005512GH5QGI92443.1
CEK26_005542GH28QGI92473.1
CEK26_005550GH51QGI92481.1
CEK26_005567AA3QGI92498.1
CEK26_005604GH18QGI92535.1
CEK26_005692CBM48QGI92623.1
CEK26_005701GT8QGI92632.1
CEK26_005734GT15QGI92665.1
CEK26_005822GH43QGI92753.1
CEK26_006002GH76QGI92933.1
CEK26_006102GT22QGI93033.1
CEK26_006134GH16QGI93065.1
CEK26_006135GT34QGI93066.1
CEK26_006152GH16QGI93083.1
CEK26_006169GT62QGI93100.1
CEK26_006191GH38QGI93122.1
CEK26_006199GT3QGI93130.1
CEK26_006316GT90QGI93247.1
CEK26_006334GH1QGI93265.1
CEK26_006462GH16QGI93393.1
CEK26_006516GH55QGI93447.1
CEK26_006533GH3QGI93464.1
CEK26_006586CBM18,CE4,CBM18,CBM18QGI93517.1
CEK26_006587GT2QGI93518.1
CEK26_006627AA16QGI93558.1
CEK26_006641CBM21QGI93572.1
CEK26_006649GT2QGI93580.1
CEK26_006660CBM63QGI93591.1
CEK26_006662GH43QGI93593.1
CEK26_006671GH51QGI93602.1
CEK26_006679GH28QGI93610.1
CEK26_006681PL1QGI93612.1
CEK26_006718 (fragment) GH3QGI93649.1
CEK26_006757GH2QGI93688.1
CEK26_006759GT2QGI93690.1
CEK26_006762CE4QGI93693.1
CEK26_006770GH2QGI93701.1
CEK26_006802GH43,CBM35QGI93733.1
CEK26_006803GT2QGI93734.1
CEK26_006831CBM18,CE4QGI93762.1
CEK26_006835GH12QGI93766.1
CEK26_006935GT109QGI93866.1
CEK26_006958GT21QGI93889.1
CEK26_006975GH18QGI93906.1
CEK26_006980GH31QGI93911.1
CEK26_006989AA3QGI93920.1
CEK26_007049 (fragment) GT20QGI93980.1
CEK26_007087AA11QGI94018.1
CEK26_007109AA9QGI94040.1
CEK26_007115PL4QGI94046.1
CEK26_007117GH16QGI94048.1
CEK26_007193AA1QGI94124.1
CEK26_007229GH154QGI94160.1
CEK26_007240GH63QGI94171.1
CEK26_007298GH15,CBM20QGI94229.1
CEK26_007329GH47QGI94260.1
CEK26_007347GH5QGI94278.1
CEK26_007469GT48QGI94400.1
CEK26_007471GH17QGI94402.1
CEK26_007476GT24QGI94407.1
CEK26_007492GT20QGI94423.1
CEK26_007518AA9,CBM1QGI94449.1
CEK26_007535GH12QGI94466.1
CEK26_007536GT2QGI94467.1
CEK26_007547GH18QGI94478.1
CEK26_007564CBM50QGI94495.1
CEK26_007645GH16QGI94576.1
CEK26_007660AA1QGI94591.1
CEK26_007664GH16QGI94595.1
CEK26_007677GH32QGI94608.1
CEK26_007714GH139QGI94645.1
CEK26_007715AA3QGI94646.1
CEK26_007746AA2QGI94677.1
CEK26_007747CE16QGI94678.1
CEK26_007748GH5QGI94679.1
CEK26_007760AA1QGI94691.1
CEK26_007770CBM1,GH10QGI94701.1
CEK26_007829PL42QGI94760.1
CEK26_007831GH29QGI94762.1
CEK26_007853PL1,CBM1QGI94784.1
CEK26_007882AA4QGI94813.1
CEK26_007893CE5QGI94824.1
CEK26_007924GH28QGI94855.1
CEK26_007933 (fragment) CE5QGI94864.1
CEK26_007938GH78QGI94869.1
CEK26_007992CE5QGI94923.1
CEK26_008016GH13QGI94947.1
CEK26_008040CBM1QGI94971.1
CEK26_008084GH13QGI95015.1
CEK26_008104GH78QGI95035.1
CEK26_008148GH10,CBM1QGI95079.1
CEK26_008163AA1QGI95094.1
CEK26_008170GH76QGI95101.1
CEK26_008216GH43QGI95147.1
CEK26_008226GT2QGI95157.1
CEK26_008271GT8QGI95202.1
CEK26_008339GT90QGI95270.1
CEK26_008433GT2QGI95364.1
CEK26_008455GT62QGI95386.1
CEK26_008457GHncQGI95388.1
CEK26_008468GH72QGI95399.1
CEK26_008539 (fragment) PL3QGI95470.1
CEK26_008593GT1QGI95524.1
CEK26_008603GT31QGI95534.1
CEK26_008621GH47QGI95552.1
CEK26_008653GH37QGI95584.1
CEK26_008661CBM48QGI95592.1
CEK26_008663GH114QGI95594.1
CEK26_008763CBM18,GH16QGI95694.1
CEK26_008770GT15QGI95701.1
CEK26_008797GH5QGI95728.1
CEK26_008810GT32QGI95741.1
CEK26_008820GH43QGI95751.1
CEK26_008835GH2QGI95766.1
CEK26_008836GHncQGI95767.1
CEK26_008878GT2QGI95809.1
CEK26_008897AA9QGI95828.1
CEK26_008926AA2QGI95857.1
CEK26_008982GT57QGI95913.1
CEK26_009018GH3QGI95949.1
CEK26_009050GH16QGI95981.1
CEK26_009051GH45,CBM1QGI95982.1
CEK26_009059CE5QGI95990.1
CEK26_009091AA11QGI96022.1
CEK26_009126GH64QGI96057.1
CEK26_009145PL3QGI96076.1
CEK26_009167GH18QGI96098.1
CEK26_009170 (fragment) CE16QGI96101.1
CEK26_009181GH134QGI96112.1
CEK26_009223AA8,AA3,CBM1QGI96154.1
CEK26_009250AA3QGI96181.1
CEK26_009253 (fragment) GH39QGI96184.1
CEK26_009254GH71,CBM24,CBM24QGI96185.1
CEK26_009255 (fragment) GH43QGI96186.1
CEK26_009258GH3QGI96189.1
CEK26_009259GH93,GH20QGI96190.1
CEK26_009264GH31QGI96195.1
CEK26_009304GH93QGI96235.1
CEK26_009351GT109QGI96282.1
CEK26_009353GH11QGI96284.1
CEK26_009378GH105QGI96309.1
CEK26_009398GH39QGI96329.1
CEK26_009415GH127QGI96346.1
CEK26_009440GH17QGI96371.1
CEK26_009490GH43QGI96421.1
CEK26_009503GT39QGI96434.1
CEK26_009538GH131QGI96469.1
CEK26_009545GT32QGI96476.1
CEK26_009602GT69QGI96533.1
CEK26_009633GH154QGI96564.1
CEK26_009635GH88QGI96566.1
CEK26_009771GH18QGI96702.1
CEK26_009807 (fragment) GH152QGI96738.1
CEK26_009822GH76QGI96753.1
CEK26_009831GH16QGI96762.1
CEK26_009832 (fragment) GTncQGI96763.1
CEK26_009947GH125QGI96878.1
CEK26_009963CE9QGI96894.1
CEK26_009964GH3QGI96895.1
CEK26_009970AA3QGI96901.1
CEK26_009977GH31QGI96908.1
CEK26_009978GH3QGI96909.1
CEK26_009988GH5QGI96919.1
CEK26_010152GH81QGI97083.1
CEK26_010174GH31QGI97105.1
CEK26_010248GH5QGI97179.1
CEK26_010249GH75QGI97180.1
CEK26_010269GH7QGI97200.1
CEK26_010289GH125QGI97220.1
CEK26_010333AA1QGI97264.1
CEK26_010412GH5QGI97343.1
CEK26_010426GH142QGI97357.1
CEK26_010432 (fragment) GT1QGI97363.1
CEK26_010457GH5QGI97388.1
CEK26_010469GT2QGI97400.1
CEK26_010483GH27QGI97414.1
CEK26_010486GH88QGI97417.1
CEK26_010487GH43QGI97418.1
CEK26_010493AA3QGI97424.1
CEK26_010497GH31QGI97428.1
CEK26_010503GH79QGI97434.1
CEK26_010509GH2QGI97440.1
CEK26_010521AA5QGI97452.1
CEK26_010591GH13QGI97522.1
CEK26_010717GT17QGI97648.1
CEK26_010734GH3QGI97665.1
CEK26_010737GH39QGI97668.1
CEK26_010738GH43QGI97669.1
CEK26_010829CE4QGI97760.1
CEK26_010840AA3QGI97771.1
CEK26_010867GT17QGI97798.1
CEK26_010869GH37QGI97800.1
CEK26_010884GT57QGI97815.1
CEK26_010902GH5QGI97833.1
CEK26_010947GT22QGI97878.1
CEK26_010975GT1QGI97906.1
CEK26_011094GH64QGI98025.1
CEK26_011095GH16QGI98026.1
CEK26_011138 (fragment) GH18QGI98069.1
CEK26_011139 (fragment) GH18QGI98070.1
CEK26_011194AA1QGI98125.1
CEK26_011283 (fragment) GT4QGI98214.1
CEK26_011332GT1QGI98263.1
CEK26_011338GT31QGI98269.1
CEK26_011341CBM63QGI98272.1
CEK26_011366GT8QGI98297.1
CEK26_011368GH18QGI98299.1
CEK26_011380GH20QGI98311.1
CEK26_011382GT8QGI98313.1
CEK26_011390GH43QGI98321.1
CEK26_011394GT2QGI98325.1
CEK26_011402GT90QGI98333.1
CEK26_011424CE1QGI98355.1
CEK26_011454AA7QGI98385.1
CEK26_011471GT15QGI98402.1
CEK26_011501AA3QGI98432.1
CEK26_011522GH43QGI98453.1
CEK26_011541GT31QGI98472.1
CEK26_011542GT2QGI98473.1
CEK26_011543GH78QGI98474.1
CEK26_011567GH36QGI98498.1
CEK26_011575GH33QGI98506.1
CEK26_011620GH128QGI98551.1
CEK26_011621AA13QGI98552.1
CEK26_011651 (fragment)GH39QGI98582.1
CEK26_011667AA8QGI98598.1
CEK26_011714AA1QGI98645.1
CEK26_011785GH32QGI98716.1
CEK26_011793GH27QGI98724.1
CEK26_011821GH43QGI98752.1
CEK26_011833GH72,CBM43QGI98764.1
CEK26_011933GT8QGI98864.1
CEK26_011943GH47QGI98874.1
CEK26_011967 (fragment) GT41QGI98898.1
CEK26_011998CBM50QGI98929.1
CEK26_012015GT2QGI98946.1
CEK26_012027GT2QGI98958.1
CEK26_012028GT2QGI98959.1
CEK26_012044GH11QGI98975.1
CEK26_012071AA9QGI99002.1
CEK26_012096GH43QGI99027.1
CEK26_012126GT1QGI99057.1
CEK26_012132CE2QGI99063.1
CEK26_012177PL42QGI99108.1
CEK26_012179PL1,CBM50QGI99110.1
CEK26_012293GH15,CBM20QGI99224.1
CEK26_012301PL9QGI99232.1
CEK26_012310GH43,CBM35QGI99241.1
CEK26_012327GH10QGI99258.1
CEK26_012328AA9QGI99259.1
CEK26_012345GT109QGI99276.1
CEK26_012373GH3QGI99304.1
CEK26_012386AA1QGI99317.1
CEK26_012416GH43QGI99347.1
CEK26_012463GH5QGI99394.1
CEK26_012467GH16QGI99398.1
CEK26_012469GT2QGI99400.1
CEK26_012491GH28QGI99422.1
CEK26_012515GH65QGI99446.1
CEK26_012520AA9QGI99451.1
CEK26_012527GH28QGI99458.1
CEK26_012536CE1QGI99467.1
CEK26_012546CE5QGI99477.1
CEK26_012561GH55,CBM50,CBM50QGI99492.1
CEK26_012562CBM18,CBM18,CBM18,GH18QGI99493.1
CEK26_012566GH30QGI99497.1
CEK26_012567GH43QGI99498.1
CEK26_012572GTncQGI99503.1
CEK26_012573GH128QGI99504.1
CEK26_012574GH16QGI99505.1
CEK26_012591CBM1QGI99522.1
CEK26_012597CE16QGI99528.1
CEK26_012607GH67QGI99538.1
CEK26_012609GH30QGI99540.1
CEK26_012696 (fragment) GT32QGI99627.1
CEK26_012733GH76QGI99664.1
CEK26_012806AA3QGI99737.1
CEK26_012849GT4QGI99780.1
CEK26_012857AA7QGI99788.1
CEK26_012885CE8,CE8,CE8,CE8QGI99816.1
CEK26_012891PL1QGI99822.1
CEK26_012907GT34QGI99838.1
CEK26_012913GT64QGI99844.1
CEK26_012972GT1QGI99903.1
CEK26_013007CBM48,GH13QGI99938.1
CEK26_013042GT62QGI99973.1
CEK26_013065GH125QGI99996.1
CEK26_013076GH128QGJ00008.1
CEK26_013088GT4QGJ00020.1
CEK26_013091GH75QGJ00023.1
CEK26_013179CBM18,CE4,CBM18,CBM18QGJ00111.1
CEK26_013180GT2QGJ00112.1
CEK26_013182GH18QGJ00114.1
CEK26_013250CE5QGJ00182.1
CEK26_013272CBM63QGJ00204.1
CEK26_013276GT69QGJ00208.1
CEK26_013292GT2QGJ00224.1
CEK26_013310AA14QGJ00242.1
CEK26_013323GH16QGJ00255.1
CEK26_013381AA9QGJ00313.1
CEK26_013404PL3QGJ00336.1
CEK26_013405PL1QGJ00337.1
CEK26_013407GH47QGJ00339.1
CEK26_013408GH43,GH35QGJ00340.1
CEK26_013431GH32QGJ00363.1
CEK26_013432GH32,CBM38QGJ00364.1
CEK26_013500GH13QGJ00432.1
CEK26_013513GH3QGJ00445.1
CEK26_013514GH78QGJ00446.1
CEK26_013517CBM13QGJ00449.1
CEK26_013546CE4QGJ00478.1
CEK26_013551GH47QGJ00483.1
 Last update: 2021-10-14 © Copyright 1998-2021
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille