Fusarium fujikuroi I1.3
Taxonomy ID : 5127
Lineage: cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; saccharomyceta; Pezizomycotina; leotiomyceta; sordariomyceta; Sordariomycetes; Hypocreomycetidae; Hypocreales; Nectriaceae; Fusarium; species complex; Fusarium fujikuroiGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
CEK25_000005 (fragment) GH20QGI75099.1
CEK25_000053GH3QGI75147.1
CEK25_000061GH36QGI75155.1
CEK25_000162GH1QGI75256.1
CEK25_000185GT1QGI75279.1
CEK25_000195GT4QGI75289.1
CEK25_000214GH5QGI75308.1
CEK25_000232PL1QGI75326.1
CEK25_000278CE5QGI75372.1
CEK25_000310GT39QGI75404.1
CEK25_000316GT1QGI75410.1
CEK25_000436GT90QGI75530.1
CEK25_000446AA6QGI75540.1
CEK25_000480 (fragment) GH127QGI75574.1
CEK25_000501GH114QGI75595.1
CEK25_000503GH132QGI75597.1
CEK25_000570GH20QGI75664.1
CEK25_000581GT2QGI75675.1
CEK25_000601GH17QGI75695.1
CEK25_000618GH13QGI75712.1
CEK25_000619GT22QGI75713.1
CEK25_000746GH18QGI75840.1
CEK25_000751GH15QGI75845.1
CEK25_000829GH78QGI75923.1
CEK25_000875PL4QGI75969.1
CEK25_000904GH47QGI75998.1
CEK25_000909GT39QGI76003.1
CEK25_000910GT69QGI76004.1
CEK25_000941GH7,CBM1QGI76035.1
CEK25_000990GH5QGI76084.1
CEK25_001061CE4QGI76155.1
CEK25_001081GT66QGI76175.1
CEK25_001139GT31QGI76233.1
CEK25_001208GH128QGI76302.1
CEK25_001220GHncQGI76314.1
CEK25_001258 (fragment) GT1QGI76352.1
CEK25_001329GH36QGI76423.1
CEK25_001352GH18QGI76446.1
CEK25_001387AA11QGI76481.1
CEK25_001406GH47QGI76500.1
CEK25_001453GT2QGI76547.1
CEK25_001474GH47QGI76568.1
CEK25_001520GH3QGI76614.1
CEK25_001536CE5,CE5QGI76630.1
CEK25_001567GH2QGI76661.1
CEK25_001581GHncQGI76675.1
CEK25_001648AA3QGI76742.1
CEK25_001695AA3QGI76789.1
CEK25_001711GH16QGI76805.1
CEK25_001720GH16QGI76814.1
CEK25_001724GH3QGI76818.1
CEK25_001725GH105QGI76819.1
CEK25_001743GH13QGI76837.1
CEK25_001750GT90QGI76844.1
CEK25_001775GH3QGI76869.1
CEK25_001833GT1QGI76927.1
CEK25_001838GH106QGI76932.1
CEK25_001847GH2QGI76941.1
CEK25_001856GH12QGI76950.1
CEK25_001857PL1QGI76951.1
CEK25_001859GH81QGI76953.1
CEK25_001896GT64QGI76990.1
CEK25_001941CE4QGI86985.1
CEK25_001942GH2QGI86986.1
CEK25_001944GH105QGI86988.1
CEK25_001952 (fragment) GH18QGI86996.1
CEK25_001983CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM50QGI87027.1
CEK25_001988GH115QGI87032.1
CEK25_001989GH17QGI87033.1
CEK25_002037PL1QGI87081.1
CEK25_002088GH31QGI87132.1
CEK25_002090GH81QGI87134.1
CEK25_002105AA3QGI87149.1
CEK25_002137CE5QGI87181.1
CEK25_002158AA3QGI87202.1
CEK25_002186CBM50QGI87230.1
CEK25_002221CBM32,AA5QGI87265.1
CEK25_002222GH3QGI87266.1
CEK25_002235GH18QGI87279.1
CEK25_002249GH71QGI87293.1
CEK25_002260GH93QGI87304.1
CEK25_002271GH3QGI87315.1
CEK25_002279GH43QGI87323.1
CEK25_002282CE16QGI87326.1
CEK25_002287GH11QGI87331.1
CEK25_002292CBM1,GH6QGI87336.1
CEK25_002293GH67QGI87337.1
CEK25_002296AA9QGI87340.1
CEK25_002300AA3QGI87344.1
CEK25_002319GT34QGI87363.1
CEK25_002333AA9QGI87377.1
CEK25_002363GH13QGI87407.1
CEK25_002374PL3QGI87418.1
CEK25_002375GH76QGI87419.1
CEK25_002384GH16QGI87428.1
CEK25_002397AA3QGI87441.1
CEK25_002403AA8,AA3QGI87447.1
CEK25_002435GH2QGI87479.1
CEK25_002444GH35QGI87488.1
CEK25_002452GH3QGI87496.1
CEK25_002496GH43QGI87540.1
CEK25_002499GH28QGI87543.1
CEK25_002500CE8QGI87544.1
CEK25_002514GH32QGI87558.1
CEK25_002541GH2QGI87585.1
CEK25_002543CBM32,AA5QGI87587.1
CEK25_002548GT8QGI87592.1
CEK25_002620GH18QGI87664.1
CEK25_002633GH5QGI87677.1
CEK25_002642GH28QGI87686.1
CEK25_002652GT2QGI87696.1
CEK25_002671 (fragment) GH43QGI87715.1
CEK25_002676GH39QGI87720.1
CEK25_002732GH3QGI87776.1
CEK25_002740GH78QGI87784.1
CEK25_002741GT1QGI87785.1
CEK25_002744GH78QGI87788.1
CEK25_002768GH105QGI87812.1
CEK25_002770GH43,CBM6QGI87814.1
CEK25_002771GH43QGI87815.1
CEK25_002807GH154QGI87851.1
CEK25_002808GH88QGI87852.1
CEK25_002817GH27,CBM35QGI87861.1
CEK25_002827GH141QGI87871.1
CEK25_002830GH24QGI87874.1
CEK25_002834GH3QGI87878.1
CEK25_002872 (fragment) GH78QGI87916.1
CEK25_002908GT32QGI87952.1
CEK25_002923GH32QGI87967.1
CEK25_002935GH16QGI87979.1
CEK25_002943GH13QGI87987.1
CEK25_002948GH54,CBM42QGI87992.1
CEK25_002954GT32QGI87998.1
CEK25_002964CBM1,GH5QGI88008.1
CEK25_002965AA1QGI88009.1
CEK25_002974AA9,CBM1QGI88018.1
CEK25_002981GH5QGI88025.1
CEK25_003034AA11QGI88078.1
CEK25_003046GH16QGI88090.1
CEK25_003077AA3QGI88121.1
CEK25_003097GT71QGI88141.1
CEK25_003112GH146QGI88156.1
CEK25_003153GT2QGI88197.1
CEK25_003162GH3QGI88206.1
CEK25_003167CE8QGI88211.1
CEK25_003183PL9QGI88227.1
CEK25_003225PL3QGI88269.1
CEK25_003237AA3QGI88281.1
CEK25_003260GH7QGI88304.1
CEK25_003262GH76QGI88306.1
CEK25_003281GH43QGI88325.1
CEK25_003285PL26QGI88329.1
CEK25_003288GH93QGI88332.1
CEK25_003297 (fragment) CE5QGI88341.1
CEK25_003365 (fragment) GH3QGI88409.1
CEK25_003411GH78QGI88455.1
CEK25_003412GH79QGI88456.1
CEK25_003431GHncQGI88475.1
CEK25_003435GH43QGI88479.1
CEK25_003436GH43QGI88480.1
CEK25_003448AA3QGI88492.1
CEK25_003469AA3QGI88513.1
CEK25_003475GH12QGI88519.1
CEK25_003515GH16QGI88559.1
CEK25_003532GH3QGI88576.1
CEK25_003580GH78QGI88624.1
CEK25_003583GH1QGI88627.1
CEK25_003589CBM18,CBM18,GH18QGI88633.1
CEK25_003717GH54,CBM42QGI88761.1
CEK25_003725 (fragment) AA6QGI88769.1
CEK25_003726AA3QGI88770.1
CEK25_003748 (fragment) GH28QGI77019.1
CEK25_003759GT31QGI77030.1
CEK25_003779CBM21QGI77050.1
CEK25_003815GH16QGI77086.1
CEK25_003922GT20QGI77193.1
CEK25_003933CBM18,CBM18,GH18QGI77204.1
CEK25_003934CBM50QGI77205.1
CEK25_003941GT31QGI77212.1
CEK25_004012GH132QGI77283.1
CEK25_004104AA9,CBM18QGI77375.1
CEK25_004110GT2QGI77381.1
CEK25_004189GT58QGI77460.1
CEK25_004197GT15QGI77468.1
CEK25_004204GT59QGI77475.1
CEK25_004240GH13,GH133QGI77511.1
CEK25_004292GH76QGI77563.1
CEK25_004296GH16QGI77567.1
CEK25_004360GH43QGI77631.1
CEK25_004385AA9QGI77656.1
CEK25_004421AA3QGI77692.1
CEK25_004447GT15QGI77718.1
CEK25_004508GH76QGI77779.1
CEK25_004518 (fragment) AA1QGI77789.1
CEK25_004524GT33QGI77795.1
CEK25_004543GT35QGI77814.1
CEK25_004717GH55QGI77988.1
CEK25_004737GT32QGI78008.1
CEK25_004776GT50QGI78047.1
CEK25_004787GTncQGI78058.1
CEK25_004798GH17QGI78069.1
CEK25_004800 (fragment) GH16QGI78071.1
CEK25_004801PL1QGI78072.1
CEK25_004818 (fragment) AA1QGI78089.1
CEK25_004826GH31QGI78097.1
CEK25_004850 (fragment) GT76QGI78121.1
CEK25_004882GH16QGI78153.1
CEK25_004884PL1QGI78155.1
CEK25_005055GH3QGI78326.1
CEK25_005075CBM50,CBM50QGI78346.1
CEK25_005080CBM50,CBM50QGI78351.1
CEK25_005105GT71QGI78376.1
CEK25_005115GH3QGI78386.1
CEK25_005130GH47QGI78401.1
CEK25_005154AA8,AA3QGI78425.1
CEK25_005155CE12QGI78426.1
CEK25_005159PL3QGI78430.1
CEK25_005174AA9QGI78445.1
CEK25_005207GH5QGI78478.1
CEK25_005208PL1QGI78479.1
CEK25_005221GH95QGI78492.1
CEK25_005223GH1QGI78494.1
CEK25_005239GH5QGI78510.1
CEK25_005242 (fragment) CE3QGI78513.1
CEK25_005288GH29QGI78559.1
CEK25_005336GH5QGI78607.1
CEK25_005344GT8QGI78615.1
CEK25_005351AA3QGI78622.1
CEK25_005388 (fragment) CBM18,GH18QGI78659.1
CEK25_005389CBM18,CBM18,CBM18QGI78660.1
CEK25_005410GH62QGI78681.1
CEK25_005415AA1QGI78686.1
CEK25_005416GH31QGI78687.1
CEK25_005423GH49QGI78694.1
CEK25_005450CBM50,CBM50,CBM18,GH18QGI78721.1
CEK25_005461GH5QGI78732.1
CEK25_005491GH28QGI78762.1
CEK25_005498GH51QGI78769.1
CEK25_005511CE8QGI78782.1
CEK25_005515AA3QGI78786.1
CEK25_005553GH18QGI78824.1
CEK25_005640CBM48QGI78911.1
CEK25_005649GT8QGI78920.1
CEK25_005681GT15QGI78952.1
CEK25_005764 (fragment) GH43QGI79035.1
CEK25_005943GH76QGI79214.1
CEK25_006035GT22QGI79306.1
CEK25_006068 (fragment) GH16QGI79339.1
CEK25_006069GT34QGI79340.1
CEK25_006087GH16QGI79358.1
CEK25_006104GT62QGI79375.1
CEK25_006125 (fragment) GH38QGI79396.1
CEK25_006133GT3QGI79404.1
CEK25_006251GT90QGI79522.1
CEK25_006269GH1QGI79540.1
CEK25_006394GH16QGI79665.1
CEK25_006447GH55QGI79718.1
CEK25_006464GH3QGI79735.1
CEK25_006516CBM18,CE4,CBM18,CBM18QGI79787.1
CEK25_006517GT2QGI79788.1
CEK25_006559AA16QGI79830.1
CEK25_006575CBM21QGI79846.1
CEK25_006583GT2QGI79854.1
CEK25_006594CBM63QGI79865.1
CEK25_006596GH43QGI79867.1
CEK25_006605GH51QGI79876.1
CEK25_006613GH28QGI79884.1
CEK25_006615 (fragment) PL1QGI79886.1
CEK25_006699GH2QGI79970.1
CEK25_006701GT2QGI79972.1
CEK25_006703CE4QGI79974.1
CEK25_006704CE4QGI79975.1
CEK25_006712GH2QGI79983.1
CEK25_006745GH43,CBM35QGI80016.1
CEK25_006746GT2QGI80017.1
CEK25_006775CBM18,CE4QGI80046.1
CEK25_006779 (fragment) GH12QGI80050.1
CEK25_006879GT109QGI80150.1
CEK25_006902GT21QGI80173.1
CEK25_006918GH18QGI80189.1
CEK25_006923GH31QGI80194.1
CEK25_006932AA3QGI80203.1
CEK25_006993GT20QGI80264.1
CEK25_007030AA11QGI80301.1
CEK25_007052AA9QGI80323.1
CEK25_007058PL4QGI80329.1
CEK25_007060GH16QGI80331.1
CEK25_007137AA1QGI80408.1
CEK25_007173GH154QGI80444.1
CEK25_007184GH63QGI80455.1
CEK25_007354GH15,CBM20QGI80625.1
CEK25_007385GH47QGI80656.1
CEK25_007403 (fragment) GH5QGI80674.1
CEK25_007523 (fragment) GT48QGI80794.1
CEK25_007524 (fragment) GT48QGI80795.1
CEK25_007526GH17QGI80797.1
CEK25_007531GT24QGI80802.1
CEK25_007545GT20QGI80816.1
CEK25_007568AA9,CBM1QGI80839.1
CEK25_007585GH12QGI80856.1
CEK25_007586GT2QGI80857.1
CEK25_007597 (fragment) GH18QGI80868.1
CEK25_007613CBM50QGI80884.1
CEK25_007694GH16QGI80965.1
CEK25_007704CEncQGI80975.1
CEK25_007709AA1QGI80980.1
CEK25_007713GH16QGI80984.1
CEK25_007726GH32QGI80997.1
CEK25_007763GH139QGI81034.1
CEK25_007764AA3QGI81035.1
CEK25_007796AA2QGI81067.1
CEK25_007797CE16QGI81068.1
CEK25_007798GH5QGI81069.1
CEK25_007810AA1QGI81081.1
CEK25_007821CBM1,GH10QGI81092.1
CEK25_007870CE12QGI81141.1
CEK25_007877PL42QGI81148.1
CEK25_007879GH29QGI81150.1
CEK25_007901PL1QGI81172.1
CEK25_007930AA4QGI81201.1
CEK25_007941CE5QGI81212.1
CEK25_007971GH28QGI81242.1
CEK25_007980CE5QGI81251.1
CEK25_007985GH78QGI81256.1
CEK25_008043CE5QGI81314.1
CEK25_008060GH13QGI81331.1
CEK25_008084CBM1QGI81355.1
CEK25_008128GH13QGI81399.1
CEK25_008148GH78QGI81419.1
CEK25_008190GH10,CBM1QGI81461.1
CEK25_008203AA1QGI81474.1
CEK25_008210GH76QGI81481.1
CEK25_008255GH43QGI81526.1
CEK25_008265GT2QGI81536.1
CEK25_008309GT8QGI81580.1
CEK25_008377GT90QGI81648.1
CEK25_008467 (fragment) GT2QGI81738.1
CEK25_008489GT62QGI81760.1
CEK25_008491GHncQGI81762.1
CEK25_008503GH72QGI81774.1
CEK25_008577 (fragment) PL3QGI81848.1
CEK25_008630GT1QGI81901.1
CEK25_008639GT31QGI81910.1
CEK25_008657GH47QGI81928.1
CEK25_008688GH37QGI81959.1
CEK25_008696CBM48QGI81967.1
CEK25_008698GH114QGI81969.1
CEK25_008794CBM18,GH16QGI82065.1
CEK25_008801GT15QGI82072.1
CEK25_008829GH5QGI82100.1
CEK25_008842GT32QGI82113.1
CEK25_008852GH43QGI82123.1
CEK25_008865GH2QGI82136.1
CEK25_008866GHncQGI82137.1
CEK25_008908GT2QGI82179.1
CEK25_008927AA9QGI82198.1
CEK25_008956AA2QGI82227.1
CEK25_009012GT57QGI82283.1
CEK25_009048GH3QGI82319.1
CEK25_009080GH16QGI82351.1
CEK25_009081GH45,CBM1QGI82352.1
CEK25_009089CE5QGI82360.1
CEK25_009120AA11QGI82391.1
CEK25_009156GH64QGI82427.1
CEK25_009175PL3QGI82446.1
CEK25_009197GH18QGI82468.1
CEK25_009200CE16QGI82471.1
CEK25_009208GH134QGI82479.1
CEK25_009250AA8,AA3,CBM1QGI82521.1
CEK25_009277AA3QGI82548.1
CEK25_009280 (fragment)GH39QGI82551.1
CEK25_009281GH71,CBM24,CBM24QGI82552.1
CEK25_009282GH43QGI82553.1
CEK25_009285GH3QGI82556.1
CEK25_009286 (fragment) GH93,GH20QGI82557.1
CEK25_009291GH31QGI82562.1
CEK25_009330GH93QGI82601.1
CEK25_009380GT109QGI82651.1
CEK25_009382GH11QGI82653.1
CEK25_009406GH105QGI82677.1
CEK25_009429GH39QGI82700.1
CEK25_009445GH127QGI82716.1
CEK25_009467GH17QGI82738.1
CEK25_009502GT1QGI82773.1
CEK25_009519GH43QGI82790.1
CEK25_009530GT39QGI82801.1
CEK25_009564GH131QGI82835.1
CEK25_009571GT32QGI82842.1
CEK25_009628GT69QGI82899.1
CEK25_009659GH154QGI82930.1
CEK25_009661GH88QGI82932.1
CEK25_009791GH18QGI83062.1
CEK25_009827 (fragment) GH152QGI83098.1
CEK25_009840GH76QGI83111.1
CEK25_009849GH16QGI83120.1
CEK25_009850GTncQGI83121.1
CEK25_009965GH125QGI83236.1
CEK25_009980CE9QGI83251.1
CEK25_009981GH3QGI83252.1
CEK25_009987AA3QGI83258.1
CEK25_009994GH31QGI83265.1
CEK25_009995GH3QGI83266.1
CEK25_010005GH5QGI83276.1
CEK25_010170GH81QGI83441.1
CEK25_010192GH31QGI83463.1
CEK25_010268GH5QGI83539.1
CEK25_010269GH75QGI83540.1
CEK25_010286 (fragment) GH7QGI83557.1
CEK25_010305GH125QGI83576.1
CEK25_010343AA1QGI83614.1
CEK25_010393 (fragment) GT90QGI83664.1
CEK25_010426GH5QGI83697.1
CEK25_010440GH142QGI83711.1
CEK25_010446 (fragment) GT1QGI83717.1
CEK25_010472GH5QGI83743.1
CEK25_010481GT2QGI83752.1
CEK25_010495GH27QGI83766.1
CEK25_010498GH88QGI83769.1
CEK25_010499GH43QGI83770.1
CEK25_010505AA3QGI83776.1
CEK25_010509GH31QGI83780.1
CEK25_010515GH79QGI83786.1
CEK25_010520GH2QGI83791.1
CEK25_010532AA5QGI83803.1
CEK25_010600GH13QGI83871.1
CEK25_010728GT17QGI83999.1
CEK25_010745GH3QGI84016.1
CEK25_010748 (fragment) GH39QGI84019.1
CEK25_010749GH43QGI84020.1
CEK25_010840CE4QGI84111.1
CEK25_010851AA3QGI84122.1
CEK25_010878GT17QGI84149.1
CEK25_010880 (fragment) GH37QGI84151.1
CEK25_010895GT57QGI84166.1
CEK25_010913GH5QGI84184.1
CEK25_010958GT22QGI84229.1
CEK25_010985GT1QGI84256.1
CEK25_011103GH64QGI84374.1
CEK25_011104GH16QGI84375.1
CEK25_011149 (fragment) GH18QGI84420.1
CEK25_011150 (fragment) GH18QGI84421.1
CEK25_011290 (fragment) GT4QGI84561.1
CEK25_011336GT1QGI84607.1
CEK25_011342GT31QGI84613.1
CEK25_011345CBM63QGI84616.1
CEK25_011370GT8QGI84641.1
CEK25_011372GH18QGI84643.1
CEK25_011384GH20QGI84655.1
CEK25_011386GT8QGI84657.1
CEK25_011395GH43QGI84666.1
CEK25_011399GT2QGI84670.1
CEK25_011406GT90QGI84677.1
CEK25_011428CE1QGI84699.1
CEK25_011457AA7QGI84728.1
CEK25_011474GT15QGI84745.1
CEK25_011505 (fragment) AA3QGI84776.1
CEK25_011526GH43QGI84797.1
CEK25_011545GT31QGI84816.1
CEK25_011546GT2QGI84817.1
CEK25_011547GH78QGI84818.1
CEK25_011572GH36QGI84843.1
CEK25_011580GH33QGI84851.1
CEK25_011625GH128QGI84896.1
CEK25_011626AA13QGI84897.1
CEK25_011658 (fragment) GH39QGI84929.1
CEK25_011674AA8QGI84945.1
CEK25_011723AA1QGI84994.1
CEK25_011793GH32QGI85064.1
CEK25_011801GH27QGI85072.1
CEK25_011830GH43QGI85101.1
CEK25_011843GH72,CBM43QGI85114.1
CEK25_011939GT8QGI85210.1
CEK25_011949GH47QGI85220.1
CEK25_011973 (fragment) GT41QGI85244.1
CEK25_012002CBM50QGI85273.1
CEK25_012019GT2QGI85290.1
CEK25_012031GT2QGI85302.1
CEK25_012032GT2QGI85303.1
CEK25_012048GH11QGI85319.1
CEK25_012073AA9QGI85344.1
CEK25_012098GH43QGI85369.1
CEK25_012126GT1QGI85397.1
CEK25_012132CE2QGI85403.1
CEK25_012171 (fragment) PL1QGI85442.1
CEK25_012278GH15,CBM20QGI85549.1
CEK25_012286PL9QGI85557.1
CEK25_012294GH43,CBM35QGI85565.1
CEK25_012309GH10QGI85580.1
CEK25_012310AA9QGI85581.1
CEK25_012325GT109QGI85596.1
CEK25_012352GH3QGI85623.1
CEK25_012364AA1QGI85635.1
CEK25_012387 (fragment) GH43QGI85658.1
CEK25_012428GH5QGI85699.1
CEK25_012433GH16QGI85704.1
CEK25_012435GT2QGI85706.1
CEK25_012455GH28QGI85726.1
CEK25_012480GH65QGI85751.1
CEK25_012485AA9QGI85756.1
CEK25_012494GH28QGI85765.1
CEK25_012507CE1QGI85778.1
CEK25_012517CE5QGI85788.1
CEK25_012532CBM50,GH55,CBM50QGI85803.1
CEK25_012533 (fragment) CBM18,CBM18,CBM18,GH18QGI85804.1
CEK25_012537GH30QGI85808.1
CEK25_012538GH43QGI85809.1
CEK25_012542GTncQGI85813.1
CEK25_012552CBM1QGI85823.1
CEK25_012558CE16QGI85829.1
CEK25_012569GH67QGI85840.1
CEK25_012571GH30QGI85842.1
CEK25_012658 (fragment) GT32QGI85929.1
CEK25_012692 (fragment) GH76QGI85963.1
CEK25_012947AA3QGI86218.1
CEK25_012990GT4QGI86261.1
CEK25_012998AA7QGI86269.1
CEK25_013026CE8,CE8,CE8,CE8QGI86297.1
CEK25_013032PL1QGI86303.1
CEK25_013049GT34QGI86320.1
CEK25_013055GT64QGI86326.1
CEK25_013111GT1QGI86382.1
CEK25_013146CBM48,GH13QGI86417.1
CEK25_013181GT62QGI86452.1
CEK25_013203 (fragment) GH125QGI86474.1
CEK25_013214GH128QGI86485.1
CEK25_013226GT4QGI86497.1
CEK25_013229GH75QGI86500.1
CEK25_013315CBM18,CE4,CBM18,CBM18QGI86586.1
CEK25_013316GT2QGI86587.1
CEK25_013318GH18QGI86589.1
CEK25_013386CE5QGI86657.1
CEK25_013408CBM63QGI86679.1
CEK25_013412GT69QGI86683.1
CEK25_013427GT2QGI86698.1
CEK25_013454GH16QGI86725.1
CEK25_013511AA9QGI86782.1
CEK25_013534PL3QGI86805.1
CEK25_013535PL1QGI86806.1
CEK25_013537GH47QGI86808.1
CEK25_013538GH43QGI86809.1
CEK25_013539GH35QGI86810.1
CEK25_013561GH32QGI86832.1
CEK25_013562GH32,CBM38QGI86833.1
CEK25_013630GH13QGI86901.1
CEK25_013643GH3QGI86914.1
CEK25_013644GH78QGI86915.1
CEK25_013647CBM13QGI86918.1
CEK25_013675CE4QGI86946.1
CEK25_013677GH47QGI86948.1
 Last update: 2021-10-14 © Copyright 1998-2021
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille