Podospora comata
Taxonomy ID : 48703
Lineage: cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; saccharomyceta; Pezizomycotina; leotiomyceta; sordariomyceta; Sordariomycetes; Sordariomycetidae; Sordariales; Chaetomiaceae; PodosporaGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
PODCO_000090CBM18VBB84524.1
PODCO_000270AA9VBB79669.1
PODCO_000280AA8,AA3VBB79670.1
PODCO_000340AA3VBB79654.1
PODCO_000420GT25VBB79661.1
PODCO_000440AA3VBB79663.1
PODCO_000840GH47VBB74955.1
PODCO_000850AA12VBB74956.1
PODCO_000910CBM1,CE15VBB74964.1
PODCO_001250CBM1,GH6VBB75002.1
PODCO_001310GH16VBB75008.1
PODCO_001320GH79VBB75009.1
PODCO_001360GH43,CBM42VBB86010.1
PODCO_001370GH62VBB86008.1
PODCO_001460GH43,CBM35VBB85982.1
PODCO_001530GH5VBB80977.1
PODCO_100045CE3VBB71398.1
PODCO_100070CE5VBB71393.1
PODCO_100250GH11VBB71367.1
PODCO_100470AA3VBB71339.1
PODCO_100500AA9,CBM1VBB71335.1
PODCO_100530GH75VBB71332.1
PODCO_100620GT2VBB71319.1
PODCO_100780CE15VBB71301.1
PODCO_100820GH145VBB71297.1
PODCO_100840AA8VBB71295.1
PODCO_101010GH11VBB71277.1
PODCO_101050GH43VBB71406.1
PODCO_101110AA4VBB71413.1
PODCO_101210CBM50VBB71429.1
PODCO_101480GH2VBB71464.1
PODCO_101760GHncVBB71493.1
PODCO_101830GT2VBB71502.1
PODCO_101970GH79VBB71521.1
PODCO_102050GH37VBB71529.1
PODCO_102250GH18VBB71553.1
PODCO_102430GT90VBB71571.1
PODCO_102850GH5VBB71617.1
PODCO_103410GH47VBB71678.1
PODCO_104780CBM18,CE4,CBM18VBB71839.1
PODCO_104810GH3VBB71843.1
PODCO_104870CE1,CBM1VBB71849.1
PODCO_105180GH2VBB71888.1
PODCO_105310 (fragment) AA11VBB71904.1
PODCO_105680GT20VBB71954.1
PODCO_105970AA2VBB71993.1
PODCO_105990CBM1,GH5VBB71996.1
PODCO_106200GH13,GH133VBB72024.1
PODCO_106390AA6VBB72049.1
PODCO_106640GH31VBB72076.1
PODCO_106820GT1VBB72099.1
PODCO_106880GT22VBB72105.1
PODCO_107180GH47VBB72142.1
PODCO_107300AA5VBB72157.1
PODCO_107520GH7VBB72183.1
PODCO_108450GH131VBB72289.1
PODCO_108840GH3VBB72333.1
PODCO_108880GH18VBB72338.1
PODCO_109090AAncVBB72362.1
PODCO_109230GT62VBB72375.1
PODCO_109310GH125VBB72383.1
PODCO_109470 (fragment) GH16VBB72402.1
PODCO_109530GH20VBB72407.1
PODCO_109690GT57VBB72426.1
PODCO_109810GT17VBB72439.1
PODCO_110350GH38VBB72497.1
PODCO_111070GH45VBB72572.1
PODCO_111480GH47VBB72615.1
PODCO_111790GH15VBB72645.1
PODCO_112210GT34VBB72694.1
PODCO_112220GH16VBB72695.1
PODCO_112320GH17VBB72704.1
PODCO_112340GT2VBB72706.1
PODCO_112480GT39VBB72720.1
PODCO_112690GH13,CBM20VBB72744.1
PODCO_113440 (fragment) GT66VBB72853.1
PODCO_114400GH35VBB72927.1
PODCO_114710GT32VBB72967.1
PODCO_115140GH152VBB73018.1
PODCO_115210CE3,CBM1VBB73025.1
PODCO_115270CE5VBB73035.1
PODCO_115470AA1VBB73055.1
PODCO_115920AA3VBB73104.1
PODCO_115940GH17VBB73106.1
PODCO_116140GH13VBB73129.1
PODCO_116300AA9,CBM1VBB73143.1
PODCO_116350GH71VBB73150.1
PODCO_116469AA1VBB73169.1
PODCO_116660GH53VBB73207.1
PODCO_116850GH132VBB73228.1
PODCO_117160CEncVBB73265.1
PODCO_117690GH55VBB73332.1
PODCO_117983CBM18,CBM18,GH18VBB73365.1
PODCO_117987 (fragment) CBM50,CBM50VBB73366.1
PODCO_118330GH2VBB73406.1
PODCO_118690CE4VBB73446.1
PODCO_119460GH76VBB73525.1
PODCO_119950GH18,CBM50VBB73572.1
PODCO_120990GT39VBB73681.1
PODCO_121018GH43VBB73684.1
PODCO_121326CBM50,CBM50,CBM18,GH18VBB73719.1
PODCO_121360CE3VBB73724.1
PODCO_121380AA8VBB73726.1
PODCO_121410AA8VBB73733.1
PODCO_121430CE5VBB73737.1
PODCO_121450CBM18,GH18,CBM18,CBM18,CBM18VBB73740.1
PODCO_121652GH71,CBM24,CBM24,CBM24VBB73755.1
PODCO_121900AA9VBB73826.1
PODCO_121960AA4VBB73832.1
PODCO_121970AA3VBB73833.1
PODCO_122040AA9,CBM1VBB73840.1
PODCO_122150AA9VBB73851.1
PODCO_122490GT59VBB73890.1
PODCO_122580CE16VBB73900.1
PODCO_122600GH76VBB73902.1
PODCO_122800GT31VBB73924.1
PODCO_123060AA3VBB73951.1
PODCO_123700GH76VBB74023.1
PODCO_123940GT35VBB74050.1
PODCO_124310GT2VBB74086.1
PODCO_124480AA3VBB74103.1
PODCO_124510CE1,CBM1VBB74107.1
PODCO_124580GH128VBB74114.1
PODCO_200060GH31VBB75015.1
PODCO_200530AA1VBB75073.1
PODCO_200930 (fragment) GH18VBB75121.1
PODCO_201040GT2VBB75132.1
PODCO_201570GH16VBB75194.1
PODCO_201620GH72VBB75199.1
PODCO_201700AA9VBB75207.1
PODCO_201970GH55VBB75236.1
PODCO_202500GT41VBB75290.1
PODCO_202920GH43VBB75332.1
PODCO_203190GH78VBB75361.1
PODCO_204280AA7VBB75481.1
PODCO_204290GH10VBB75482.1
PODCO_204390GH72,CBM43VBB75493.1
PODCO_204860AA9VBB75553.1
PODCO_204900GH47VBB75558.1
PODCO_205350GH115VBB75604.1
PODCO_205570GH154VBB75627.1
PODCO_205770GT8VBB75651.1
PODCO_205880 (fragment) GT8VBB75664.1
PODCO_205980GH63VBB75677.1
PODCO_206530AA9,CBM1VBB75739.1
PODCO_206540GT32VBB75740.1
PODCO_206550GT31VBB75741.1
PODCO_207040AA9VBB75800.1
PODCO_207110GH5VBB75808.1
PODCO_207120AA9VBB75809.1
PODCO_207170GT2VBB75815.1
PODCO_207180GT31VBB75816.1
PODCO_207270AA3VBB75829.1
PODCO_207510GT21VBB75855.1
PODCO_207840AA11VBB75894.1
PODCO_208250GH64VBB75932.1
PODCO_208610AA11VBB75972.1
PODCO_209010GH31VBB76009.1
PODCO_209140GH18VBB76027.1
PODCO_209200GT15VBB76034.1
PODCO_209330GH3VBB76051.1
PODCO_209370AAncVBB76056.1
PODCO_209880GH76VBB76109.1
PODCO_210130GH37VBB76134.1
PODCO_210170GTncVBB76138.1
PODCO_210270GH3VBB76150.1
PODCO_210280GH10VBB76151.1
PODCO_211300GT3VBB76258.1
PODCO_211480GH76VBB76277.1
PODCO_211720 (fragment) GH16VBB76303.1
PODCO_212260CBM48VBB76358.1
PODCO_212490GT2VBB76382.1
PODCO_212780GT8VBB76413.1
PODCO_212980GT62VBB76433.1
PODCO_213000GHncVBB76435.1
PODCO_213730GH11,CBM1VBB76545.1
PODCO_213800GH6VBB76538.1
PODCO_214140AA12VBB76502.1
PODCO_300190AA9VBB76591.1
PODCO_300380CE5VBB76614.1
PODCO_300550GH128VBB76632.1
PODCO_300580GH43VBB76635.1
PODCO_300590GH3VBB76637.1
PODCO_300730GH7,CBM1VBB76653.1
PODCO_300780CBM50VBB76658.1
PODCO_300830CE1VBB76664.1
PODCO_301060AA3VBB76690.1
PODCO_301480GT2VBB76725.1
PODCO_301610GT2VBB76752.1
PODCO_301970GH18VBB76788.1
PODCO_302140GH131VBB76803.1
PODCO_302580AA9VBB76847.1
PODCO_302620GH2VBB76852.1
PODCO_302680AA4VBB76857.1
PODCO_302730GH76VBB76866.1
PODCO_302810GH31VBB76880.1
PODCO_303180CBM50,CBM50,CBM18,GH18VBB76934.1
PODCO_303275CBM50,CBM50VBB76945.1
PODCO_303310AA9VBB76950.1
PODCO_303330GT2VBB76952.1
PODCO_303340GT2VBB76953.1
PODCO_303770GH15,CBM20VBB76995.1
PODCO_303900GH17VBB77008.1
PODCO_304480GT2VBB77068.1
PODCO_304910GH15,CBM20VBB77115.1
PODCO_305660GH5VBB77196.1
PODCO_306300 (fragment) GT1VBB77270.1
PODCO_306630GH128VBB77304.1
PODCO_306880GT39VBB77332.1
PODCO_307930GT34VBB77835.1
PODCO_307980GH72VBB77846.1
PODCO_308100GHncVBB77877.1
PODCO_309230GT4VBB78129.1
PODCO_309310GH72VBB78151.1
PODCO_309420AA11VBB78175.1
PODCO_309660CE1VBB78227.1
PODCO_309720GH13VBB78241.1
PODCO_309880GT15VBB78273.1
PODCO_310080GT4VBB78313.1
PODCO_310360GH11VBB78383.1
PODCO_310400 (fragment) GH36VBB78391.1
PODCO_310640GH5VBB78624.1
PODCO_310650 (fragment) AA13,CBM20VBB78622.1
PODCO_310940GH131,CBM1VBB78559.1
PODCO_311130AA3VBB78527.1
PODCO_311202AA3VBB78491.1
PODCO_311480GT1VBB78419.1
PODCO_400350AA9,CBM1VBB79368.1
PODCO_400480 (fragment) GH93VBB79385.1
PODCO_400550GH6,CBM1VBB79393.1
PODCO_400780GH125VBB79435.1
PODCO_400870GH16VBB79446.1
PODCO_400880AA3VBB79447.1
PODCO_400920GT8VBB79452.1
PODCO_401020AA9,CBM1VBB79464.1
PODCO_401170GH7VBB79487.1
PODCO_401210GH115VBB79496.1
PODCO_401290CE3VBB79507.1
PODCO_401460CBM50,CBM50VBB79531.1
PODCO_401490PL3VBB79534.1
PODCO_401710GH45,CBM1VBB79574.1
PODCO_401929 (fragment) GT25VBB79611.1
PODCO_402050GH10VBB79625.1
PODCO_402160GT69VBB79635.1
PODCO_402190GT4VBB79640.1
PODCO_402219GH135VBB79643.1
PODCO_402220GH114VBB79644.1
PODCO_402230CBM87,CE18VBB79645.1
PODCO_402420GH6VBB79686.1
PODCO_402635GT1VBB80562.1
PODCO_402900CBM48VBB80536.1
PODCO_403320GH47VBB79849.1
PODCO_403640AA1VBB79804.1
PODCO_403750GH3VBB79792.1
PODCO_404320AA3VBB80495.1
PODCO_404530GH10VBB80468.1
PODCO_404655AA7VBB80456.1
PODCO_404790AA11VBB80438.1
PODCO_404850AA12VBB80430.1
PODCO_404880GH55VBB80426.1
PODCO_405130AA3VBB80399.1
PODCO_405140GH7VBB80398.1
PODCO_405400GT4VBB80369.1
PODCO_405520CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM50VBB80356.1
PODCO_405560CBM50,CBM50,CBM50,CBM18,GH18VBB80335.1
PODCO_405590GH43VBB80337.1
PODCO_406020GH12VBB80352.1
PODCO_407310AA12VBB80125.1
PODCO_407400GH16VBB80114.1
PODCO_407420GH43VBB80112.1
PODCO_407540GH43VBB80100.1
PODCO_407570AA9VBB80097.1
PODCO_407580CE8VBB80096.1
PODCO_407590GT76VBB80094.1
PODCO_407810 (fragment) GH2VBB80072.1
PODCO_407820GH74,CBM1VBB80071.1
PODCO_407830GT69VBB80070.1
PODCO_407840GT15VBB80069.1
PODCO_407850GTncVBB80068.1
PODCO_408010GH81VBB80051.1
PODCO_408120GH47VBB80036.1
PODCO_408720GH3VBB79973.1
PODCO_408730CE9VBB79972.1
PODCO_408850GH5VBB79958.1
PODCO_409200GH92VBB79923.1
PODCO_409220GH125VBB79922.1
PODCO_409580GH55VBB79880.1
PODCO_409710GH71VBB79714.1
PODCO_409730PL4VBB79716.1
PODCO_409760 (fragment) AA8VBB79719.1
PODCO_500180GH13VBB80949.1
PODCO_500245CBM52VBB80942.1
PODCO_500320CE1,CBM1VBB80928.1
PODCO_500730GT20VBB80866.1
PODCO_500910GH13,GT5VBB80846.1
PODCO_500920GT31VBB80845.1
PODCO_500950GH93VBB80841.1
PODCO_500960GH3VBB80840.1
PODCO_501000CE1VBB80836.1
PODCO_501150CBM50,CBM18,GH18VBB80819.1
PODCO_501200AA1VBB80813.1
PODCO_501280AA3VBB80802.1
PODCO_501370PL1VBB80797.1
PODCO_501420GH31VBB80785.1
PODCO_501560CBM50,CBM50,CBM50,CBM50VBB80752.1
PODCO_501570CBM50,CBM50,CBM50,CBM18,GH18VBB80751.1
PODCO_501650GH18VBB80737.1
PODCO_501750GT4VBB80726.1
PODCO_501860PL1VBB80716.1
PODCO_501950CBM35,GH26VBB80704.1
PODCO_502020CBM50VBB80696.1
PODCO_502280GH72VBB80660.1
PODCO_502720GH93VBB80613.1
PODCO_502730GH13,GT5VBB80612.1
PODCO_502740GH13VBB80611.1
PODCO_502780GH76VBB80607.1
PODCO_502950GH5VBB80589.1
PODCO_502960GT31VBB80588.1
PODCO_503290GH18VBB81056.1
PODCO_503310GH30VBB81058.1
PODCO_503320CEncVBB81060.1
PODCO_503730GH79VBB81107.1
PODCO_503770GH30VBB81111.1
PODCO_503800CBM50VBB81114.1
PODCO_504080CE1VBB81152.1
PODCO_504100 (fragment) AA9VBB81154.1
PODCO_504140 (fragment) AA1VBB81165.1
PODCO_504150AA3VBB81166.1
PODCO_504355GT31VBB81197.1
PODCO_504390GH76VBB81200.1
PODCO_504660AA1VBB81234.1
PODCO_504870AA3VBB81258.1
PODCO_504930GT50VBB81264.1
PODCO_505160GH18VBB81290.1
PODCO_505180AA3VBB81292.1
PODCO_506310GT24VBB81405.1
PODCO_506580GT1VBB81657.1
PODCO_506660AA4VBB81650.1
PODCO_506680GH27VBB81648.1
PODCO_506730GH43,CBM6VBB81518.1
PODCO_506810GH11VBB81634.1
PODCO_506950AA9VBB81620.1
PODCO_507040CBM1,GH10VBB81606.1
PODCO_507260GT20VBB81574.1
PODCO_507280 (fragment) AA14VBB81572.1
PODCO_507825GT31VBB81723.1
PODCO_508380GT48VBB81799.1
PODCO_508940AA9,CBM1VBB81860.1
PODCO_509310GH3VBB81898.1
PODCO_509360GH5VBB81904.1
PODCO_509390GH47VBB81906.1
PODCO_509820AA3VBB81952.1
PODCO_509860AA1VBB81961.1
PODCO_509980AA9VBB81975.1
PODCO_510100CE4VBB81990.1
PODCO_510190GT1VBB82001.1
PODCO_510290GH10VBB82168.1
PODCO_510380 (fragment) GH43VBB82158.1
PODCO_510430GH43VBB82153.1
PODCO_510470GH2VBB82149.1
PODCO_510660AA9VBB82131.1
PODCO_510670CE1VBB82130.1
PODCO_510760AA9VBB82113.1
PODCO_510960PL3VBB82090.1
PODCO_511119GH55VBB82074.1
PODCO_511140GT90VBB82067.1
PODCO_511170GH67VBB82064.1
PODCO_511240CE1VBB82055.1
PODCO_511250GH62,CBM1VBB82054.1
PODCO_511290CBM1,CE16VBB82050.1
PODCO_511520GH115VBB82023.1
PODCO_511620CE15VBB82012.1
PODCO_511630AA9VBB82011.1
PODCO_511670GH51VBB81410.1
PODCO_512190AA3VBB81475.1
PODCO_512200AA3VBB81476.1
PODCO_512330CE5,CBM1VBB81490.1
PODCO_512430GH10,CBM1VBB81502.1
PODCO_512540 (fragment) AA7VBB81530.1
PODCO_512590GH94VBB80987.1
PODCO_512620CE1,CBM1VBB80984.1
PODCO_512770GH7VBB81035.1
PODCO_513040AAncVBB80999.1
PODCO_600140GT69VBB84264.1
PODCO_600490GH5VBB84225.1
PODCO_600510CE3VBB84219.1
PODCO_600610GH47VBB84193.1
PODCO_601080AA3VBB84128.1
PODCO_601100AA9VBB84126.1
PODCO_601240GH125VBB84114.1
PODCO_601530GH132VBB84081.1
PODCO_602080GT62VBB84024.1
PODCO_602550AA1VBB83984.1
PODCO_603590CBM50VBB83868.1
PODCO_604220AA1VBB83654.1
PODCO_604530GT4VBB83687.1
PODCO_605600CBM48,GH13VBB83794.1
PODCO_605620CE1VBB83796.1
PODCO_605840GT2VBB83821.1
PODCO_606310GT32VBB84288.1
PODCO_606400GH11VBB84300.1
PODCO_606430AA3VBB84304.1
PODCO_606620GT22VBB84341.1
PODCO_606700 (fragment) CE1VBB84349.1
PODCO_606805 (fragment) CBM13VBB84362.1
PODCO_606990GH18,CBM1VBB84387.1
PODCO_607390GH27VBB84423.1
PODCO_607410CE1VBB84426.1
PODCO_607550AA3VBB84441.1
PODCO_607690GH76VBB84458.1
PODCO_607780AA9VBB84479.1
PODCO_607880AA1VBB84489.1
PODCO_608160CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM18,GH18VBB84538.1
PODCO_608230GT1VBB84545.1
PODCO_608300CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM18,GH18VBB84551.1
PODCO_608400GT15VBB84561.1
PODCO_608480GT58VBB84570.1
PODCO_608775GH45VBB84601.1
PODCO_609260GH92VBB84661.1
PODCO_609320GT33VBB84667.1
PODCO_609520GH72VBB84688.1
PODCO_609640PL1VBB84703.1
PODCO_610540GH16VBB84807.1
PODCO_610630AA1VBB84816.1
PODCO_610680GH16VBB84821.1
PODCO_610850GH55VBB84839.1
PODCO_610900GTncVBB84844.1
PODCO_610910GH16VBB84845.1
PODCO_610960GH3VBB84851.1
PODCO_611040CBM18,CBM18,CBM18VBB84860.1
PODCO_611140CE5VBB84870.1
PODCO_611220AA9VBB83529.1
PODCO_611360 (fragment) AA3VBB83543.1
PODCO_611370AA9VBB83544.1
PODCO_611470AA9VBB83557.1
PODCO_611480GH7VBB83558.1
PODCO_611490AA3VBB83559.1
PODCO_611500PL1VBB83560.1
PODCO_611590 (fragment) GH24VBB83567.1
PODCO_611630GT31VBB83571.1
PODCO_700010AA8VBB87352.1
PODCO_700015AA16VBB87351.1
PODCO_700240AA8VBB87326.1
PODCO_700490GT55VBB87296.1
PODCO_700630CBM18,GH16VBB87277.1
PODCO_700680GT15VBB87273.1
PODCO_701090CBM1VBB87226.1
PODCO_701340GH17VBB87201.1
PODCO_701500CE4VBB87181.1
PODCO_701950GT109VBB86456.1
PODCO_701975CBM18,CE4,CBM18,CBM18VBB86453.1
PODCO_702000GH30VBB86450.1
PODCO_702650AA8,AA3,CBM1VBB86384.1
PODCO_703160AA9,CBM1VBB86331.1
PODCO_703190GH3VBB86328.1
PODCO_703320GT32VBB86315.1
PODCO_703370GH12VBB86310.1
PODCO_703380GT2VBB86309.1
PODCO_703390AA9VBB86308.1
PODCO_703560AA1VBB86288.1
PODCO_703570CBM1VBB86287.1
PODCO_703600GH55VBB86284.1
PODCO_703680GT32VBB86275.1
PODCO_703770AA9VBB86266.1
PODCO_704200AA1VBB86211.1
PODCO_704250AA3VBB86206.1
PODCO_704370GH10VBB86180.1
PODCO_704780AA3VBB86080.1
PODCO_704990CBM21VBB86032.1
PODCO_705030AA9VBB86024.1
PODCO_705350GT57VBB86520.1
PODCO_706040GH131VBB86580.1
PODCO_706120GT1VBB86589.1
PODCO_707410GT22VBB86718.1
PODCO_707855GH16VBB86764.1
PODCO_709360CE5VBB86927.1
PODCO_709400GH16VBB86931.1
PODCO_710180GT90VBB87010.1
PODCO_710520GH1VBB87046.1
PODCO_710870GT22VBB87087.1
PODCO_711010GH5VBB87102.1
PODCO_711490CBM52VBB87153.1
PODCO_711630AA7VBB87167.1
 Last update: 2021-04-22 © Copyright 1998-2021
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille