Klebsiella pneumoniae TH1
Taxonomy ID : 573
Lineage: cellular organisms; Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacterales; Enterobacteriaceae; KlebsiellaGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
BAU11_00195GT2ANN50144.1
BAU11_00235GH19ANN50151.1
BAU11_01145GH4ANN50320.1
BAU11_01790GH4ANN50437.1
BAU11_01970GH18ANN50472.1
BAU11_02075GT9ANN50493.1
BAU11_02495GH3ANN50569.1
BAU11_02700GT2ANN50610.1
BAU11_03035GT4ANN50670.1
BAU11_03785GH31ANN50808.1
BAU11_03815GH1ANN50813.1
BAU11_04120CE8ANN50871.1
BAU11_04615CE9ANN50954.1
BAU11_05595GH32ANN51132.1
BAU11_06050GH42ANN51217.1
BAU11_06055GH53ANN51218.1
BAU11_06505CBM34,GH13ANN51304.1
BAU11_07140GH23,CBM50,CBM50ANN51423.1
BAU11_07295GT19ANN51447.1
BAU11_07450GT51ANN51475.1
BAU11_07475CBM41,CBM48,GH13ANN51479.1
BAU11_07735GH43ANN51528.1
BAU11_07810CE11ANN51543.1
BAU11_07840GT28ANN51549.1
BAU11_08340GH23ANN54941.1
BAU11_09035GH43ANN51772.1
BAU11_09060GT4,GT2ANN51776.1
BAU11_09215GH23ANN51805.1
BAU11_09605GH13ANN51876.1
BAU11_09615GH4ANN54952.1
BAU11_09820GH42ANN51915.1
BAU11_10315 (PgaB)CE4,GH153ANN54960.1
BAU11_10320GT2ANN52005.1
BAU11_10380GH4ANN52016.1
BAU11_10710GH23ANN52077.1
BAU11_11490GT26ANN52211.1
BAU11_11500GT56ANN52213.1
BAU11_11975GH36ANN52297.1
BAU11_12560GH4ANN52408.1
BAU11_12920GH31ANN52476.1
BAU11_12930GH4ANN52478.1
BAU11_13155GT2ANN52518.1
BAU11_13160GT30ANN52519.1
BAU11_13165GT2ANN52520.1
BAU11_13170GT4ANN52521.1
BAU11_13175GT4ANN52522.1
BAU11_13180GT9ANN52523.1
BAU11_13190GT2ANN52525.1
BAU11_13200GT4ANN52527.1
BAU11_13205GT9ANN52528.1
BAU11_13210GT9ANN52529.1
BAU11_13230GT2ANN52533.1
BAU11_13345GH13ANN52556.1
BAU11_13350GH73ANN52557.1
BAU11_13575GT2ANN52598.1
BAU11_13595GH8ANN52602.1
BAU11_13625 (BcsA)GT2ANN52608.1
BAU11_13635GH8ANN52610.1
BAU11_13705GH37ANN52624.1
BAU11_13830GT2ANN52647.1
BAU11_13845GT83ANN52650.1
BAU11_14075CBM48,GH13ANN52694.1
BAU11_14080CBM48,GH13ANN52695.1
BAU11_14090GT5ANN52697.1
BAU11_14095GT35ANN52698.1
BAU11_14135GT35ANN52705.1
BAU11_14140GH77ANN52706.1
BAU11_14240GT51ANN52724.1
BAU11_14965GT51ANN52859.1
BAU11_15935GH43ANN53042.1
BAU11_16030GH23ANN53058.1
BAU11_16310GH1ANN53112.1
BAU11_16385CBM50ANN53125.1
BAU11_16720PL22ANN53189.1
BAU11_16755GH32ANN55006.1
BAU11_16815GH1ANN53207.1
BAU11_17245GH102ANN53290.1
BAU11_17575 (NlpD)CBM50ANN53352.1
BAU11_17745GH5,CBM35ANN53385.1
BAU11_17750GH1ANN53386.1
BAU11_17835GH1ANN53403.1
BAU11_17925GH103ANN53421.1
BAU11_18635GH23ANN53548.1
BAU11_18800GT51ANN53580.1
BAU11_18925GH1ANN53605.1
BAU11_20205GH1ANN53843.1
BAU11_20245GH3ANN53850.1
BAU11_20550GT4ANN53909.1
BAU11_20560GTncANN53911.1
BAU11_20565GTncANN53912.1
BAU11_20635GT8ANN53925.1
BAU11_20645GT2ANN53927.1
BAU11_20650GT4ANN53928.1
BAU11_20655GT2ANN53929.1
BAU11_20990GH13ANN53987.1
BAU11_21125GH24ANN54011.1
BAU11_21370GT20ANN54057.1
BAU11_21385GH105ANN54060.1
BAU11_21475CBM50ANN54078.1
BAU11_21840 (EmtA)GH23ANN54145.1
BAU11_21850GH37ANN54147.1
BAU11_23600GH1ANN54464.1
BAU11_23985GH78ANN54537.1
BAU11_24260GH13ANN54590.1
BAU11_24335GH78ANN54605.1
BAU11_24535CE4ANN54643.1
BAU11_24780CBM50ANN54689.1
BAU11_24895GH4ANN54711.1
BAU11_25200GH33ANN54768.1
BAU11_25320 (LacZ)GH2ANN54790.1
BAU11_26415GH23ANN55192.1
 Last update: 2020-02-11 © Copyright 1998-2020
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille