Pasteurella multocida FDAARGOS_644
Taxonomy ID : 747
Lineage: cellular organisms; Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pasteurellales; Pasteurellaceae; PasteurellaGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
FOB52_00110 (MltF)GH23QET99791.1
FOB52_00315 (TreC)GH13QET99830.1
FOB52_00445 (LpxB)GT19QEU01681.1
FOB52_00560 (LysM)CBM50QET99875.1
FOB52_01085GH32QET99974.1
FOB52_01105 (WaaF)GT9QET99978.1
FOB52_01110 (RfaC)GT9QET99979.1
FOB52_02695GT2QEU00261.1
FOB52_02955 (NlpD)CBM50,CBM50QEU00312.1
FOB52_03340GT9QEU00386.1
FOB52_03380GT9QEU01708.1
FOB52_03395GT30QEU00396.1
FOB52_03400GT2QEU00397.1
FOB52_03465 (MltC)GH23QEU00408.1
FOB52_04305GT51QEU00558.1
FOB52_04745GT9QEU00638.1
FOB52_04750GT25QEU00639.1
FOB52_04755GT4QEU00640.1
FOB52_04760GT4QEU00641.1
FOB52_04835GT32QEU00655.1
FOB52_05425GT4QEU00757.1
FOB52_05445GT4QEU00761.1
FOB52_05475GH33QEU00767.1
FOB52_05890 (MltA)GH102QEU00840.1
FOB52_06050CBM50,CBM50QEU00865.1
FOB52_06210 (NagA)CE9QEU00893.1
FOB52_06730GT2QEU01739.1
FOB52_06740GT2,GT2QEU00985.1
FOB52_06750GT107,GT107QEU00987.1
FOB52_07445 (PbpC)GT51QEU01111.1
FOB52_07915GT35QEU01202.1
FOB52_07920 (GlgA)GT5QEU01203.1
FOB52_07930 (GlgX)CBM48,GH13QEU01205.1
FOB52_07935 (GlgB)CBM48,GH13QEU01206.1
FOB52_07940 (MalQ)GH77QEU01207.1
FOB52_08090GH103QEU01234.1
FOB52_08095GT2QEU01748.1
FOB52_08100GT2QEU01235.1
FOB52_08110GT25QEU01237.1
FOB52_08115GT52QEU01238.1
FOB52_08510 (MrcB)GT51QEU01299.1
FOB52_09190GH23QEU01424.1
FOB52_09200 (MtgA)GT51QEU01426.1
FOB52_09930GT80QEU01560.1
FOB52_10135 (LpxC)CE11QEU01599.1
FOB52_10165 (MurG)GT28QEU01605.1
FOB52_10535 (NagZ)GH3QEU01675.1
 Last update: 2020-09-23 © Copyright 1998-2020
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille