members artif taxid cazy modules Paramecium bursaria Chlorella virus 1 1 1 224 10506 1 1 10506 Paramecium bursaria Chlorella virus AP110A 1 1 2496 1278246 1 1 1278246 Paramecium bursaria Chlorella virus CVB-1 1 1 2502 1278247 1 1 1278247 Paramecium bursaria Chlorella virus CVG-1 1 1 2503 1278248 1 1 1278248 Paramecium bursaria Chlorella virus CVM-1 1 1 2504 1278249 1 1 1278249 Paramecium bursaria Chlorella virus CVR-1 1 1 2505 1278250 1 1 1278250 Paramecium bursaria Chlorella virus CZ-2 1 2 2506 1278251 1 2 1278251 Paramecium bursaria Chlorella virus Can18-4 1 1 2499 1278252 1 1 1278252 Paramecium bursaria Chlorella virus CviKI 1 1 2527 1278253 1 1 1278253 Paramecium bursaria Chlorella virus CvsA1 1 1 2528 1278254 1 1 1278254 Paramecium bursaria Chlorella virus Fr5L 1 1 2507 1278255 1 1 1278255 Paramecium bursaria Chlorella virus IL-3A 1 1 2509 1278256 1 1 1278256 Paramecium bursaria Chlorella virus IL-5-2s1 1 1 2510 1278257 1 1 1278257 Paramecium bursaria Chlorella virus KS1B 1 1 2511 1278258 1 1 1278258 Paramecium bursaria Chlorella virus MA-1D 1 1 2512 1278259 1 1 1278259 Paramecium bursaria Chlorella virus MA-1E 1 1 2516 1278260 1 1 1278260 Paramecium bursaria Chlorella virus NE-JV-1 1 1 2514 1278261 1 1 1278261 Paramecium bursaria Chlorella virus NE-JV-4 1 1 2518 1278262 1 1 1278262 Paramecium bursaria Chlorella virus NW665.2 1 1 2524 1278263 1 1 1278263 Paramecium bursaria Chlorella virus NY-2B 1 1 2525 1278264 1 1 1278264 Paramecium bursaria Chlorella virus OR0704.2.2 1 2 2522 1278265 1 2 1278265 Acanthocystis turfacea Chlorella virus Br0604L 1 1 2497 1278268 1 1 1278268 Acanthocystis turfacea Chlorella virus Can0610SP 1 1 2498 1278269 1 1 1278269 Acanthocystis turfacea Chlorella virus Canal-1 1 1 2500 1278270 1 1 1278270 Acanthocystis turfacea Chlorella virus GM0701.1 1 1 2508 1278271 1 1 1278271 Acanthocystis turfacea Chlorella virus MN0810.1 1 1 2517 1278272 1 1 1278272 Acanthocystis turfacea Chlorella virus MO0605SPH 1 1 2513 1278273 1 1 1278273 Acanthocystis turfacea Chlorella virus NE-JV-2 1 1 2515 1278274 1 1 1278274 Acanthocystis turfacea Chlorella virus NE-JV-3 1 1 2520 1278275 1 1 1278275 Acanthocystis turfacea Chlorella virus NTS-1 1 1 2521 1278276 1 1 1278276 Acanthocystis turfacea Chlorella virus OR0704.3 1 1 2529 1278277 1 1 1278277 Acanthocystis turfacea Chlorella virus TN603.4.2 1 1 2523 1278278 1 1 1278278 Acanthocystis turfacea Chlorella virus WI0606 1 1 2519 1278279 1 1 1278279 Only Syngen Nebraska virus 5 1 1 7090 1917232 1 1 1917232 Paramecium bursaria Chlorella virus AN69C 1 1 2495 240269 1 1 240269 Paramecium bursaria Chlorella virus AR158 1 1 616 380598 1 1 380598 35 1.05714 346674 Paramecium bursaria chlorella virus MT325 1 1 613 346932 1 1 346932 Paramecium bursaria Chlorella virus FR483 1 1 614 399781 1 1 399781 Paramecium bursaria Chlorella virus CVA-1 1 1 2501 42683 1 1 42683 3 1 381899 Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A 1 1 612 46021 1 1 46021 Paramecium bursaria Chlorella virus NYs1 1 1 2526 83442 1 1 83442 41 1.04878 181083 Ectocarpus siliculosus virus 1 ESV-1 1 1 10 37665 1 1 37665 1 1 181085 42 1.04762 10501 42 1.04762 2732524 42 1.04762 2732523 42 1.04762 2732007 42 1.04762 2732005 42 1.04762 2732004 42 1.04762 10239 Thalassiosira pseudonana CCMP1335 1 2 11280 296543 1 2 296543 1 2 35128 1 2 35127 1 2 29202 1 2 33847 1 2 33846 1 2 33836 1 2 2836 1 2 2696291 Achlya hypogyna ATCC 48635 1 7 3921 1202772 1 7 1202772 1 7 4765 1 7 4764 1 7 4763 1 7 4762 2 4.5 33634 2 4.5 2698737 Chloropicon primus CCMP1205 1 2 14577 1764295 Chloropicon primus RCC138 1 1 24704 1764295 2 1.5 1764295 2 1.5 2302914 2 1.5 2302913 2 1.5 2302912 2 1.5 2302911 2 1.5 3041 2 1.5 33090 Darwinula stevensoni 1 1 19679 69355 1 1 69355 1 1 69354 1 1 69351 1 1 116575 1 1 116574 Cyprideis torosa 1 2 19678 163714 1 2 163714 1 2 163713 Notodromas monacha 1 5 19666 399045 1 5 399045 1 5 399044 2 3.5 43954 2 3.5 84329 2 3.5 84328 3 2.66667 84318 3 2.66667 43953 3 2.66667 6670 3 2.66667 2172819 Caligus rogercresseyi 1 4 19910 217165 1 4 217165 1 4 217164 Lepeophtheirus salmonis IoA-00 1 6 20584 72036 1 6 72036 1 6 72035 2 5 72034 2 5 72033 2 5 116571 2 5 116569 2 5 6830 2 5 72037 2 5 2172821 5 3.6 6657 Timema shepardi 1 3 19477 629360 1 3 629360 1 3 61471 1 3 213546 1 3 213545 1 3 523712 1 3 7020 1 3 33341 Nezara viridula 1 1 25257 85310 1 1 85310 1 1 85309 1 1 286710 1 1 160513 1 1 33358 1 1 33357 1 1 33351 1 1 33349 1 1 33347 1 1 33345 1 1 33343 Bemisia tabaci 1 2 7038 1 2 7038 1 2 7037 1 2 33379 1 2 7036 1 2 33377 1 2 33373 2 1.5 7524 2 1.5 33342 Brassicogethes aeneus 1 3 23640 1431903 1 3 1431903 1 3 1431902 1 3 577241 1 3 116151 1 3 71526 Phaedon cochleariae 1 4 80249 1 4 80249 1 4 80248 1 4 63708 1 4 63707 Phyllotreta striolata 1 3 444603 1 3 444603 1 3 224132 Psylliodes chrysocephala 1 5 2598218 1 5 2598218 1 5 294691 2 4 131578 Diabrotica balteata 1 4 107213 1 4 107213 1 4 50385 1 4 226749 1 4 226742 1 4 63711 3 4 63710 4 4 27439 4 4 71528 Ceutorhynchus assimilis 1 4 467358 1 4 467358 1 4 201855 1 4 123516 1 4 7042 1 4 71529 6 3.83333 41088 6 3.83333 41084 6 3.83333 7041 Chironomus riparius 1 3 315576 1 3 315576 1 3 1165752 1 3 7150 1 3 72530 1 3 54970 1 3 7149 1 3 41828 1 3 43786 1 3 7148 Drosophila busckii 1 4 7811 30019 1 4 30019 1 4 32280 Drosophila melanogaster 1 5 5 7227 1 5 7227 1 5 32351 1 5 32346 1 5 32341 2 4.5 7215 2 4.5 46877 2 4.5 43845 2 4.5 7214 2 4.5 43746 2 4.5 43741 2 4.5 43738 2 4.5 480117 2 4.5 480118 2 4.5 43733 Hermetia illucens 1 9 19493 343691 1 9 343691 1 9 343581 1 9 343564 1 9 34687 1 9 43734 3 6 7203 4 5.25 7147 Spodoptera exigua 1 4 7107 1 4 7107 Spodoptera littoralis 1 4 7109 1 4 7109 2 4 7106 2 4 95182 Chrysodeixis includens 1 2 689277 1 2 689277 1 2 254717 1 2 95186 3 3.33333 7100 3 3.33333 37570 Brenthis ino 1 5 23477 405034 1 5 405034 1 5 405031 1 5 127312 1 5 40037 1 5 33415 Leptidea sinapis 1 7 14640 189913 1 7 189913 1 7 189907 1 7 151208 1 7 7114 Iphiclides podalirius 1 5 24737 110791 1 5 110791 1 5 157396 1 5 189314 1 5 42289 1 5 7143 3 5.66667 37572 Chilo suppressalis 1 3 168631 1 3 168631 1 3 168630 Diatraea saccharalis 1 3 40085 1 3 40085 1 3 40084 2 3 40081 2 3 268499 2 3 37573 8 4.125 104431 8 4.125 37567 8 4.125 41197 8 4.125 41196 8 4.125 41191 8 4.125 7088 8 4.125 85604 18 4.27778 33392 21 3.95238 33340 21 3.95238 7496 21 3.95238 85512 21 3.95238 50557 21 3.95238 6960 26 3.88462 197562 26 3.88462 197563 Sarcoptes scabiei isolate X4-3 1 1 52283 1 1 52283 1 1 52282 1 1 474019 1 1 52281 1 1 83158 1 1 223472 1 1 6951 1 1 83137 1 1 6946 1 1 6933 1 1 6854 1 1 6843 27 3.77778 6656 27 3.77778 88770 27 3.77778 1206794 Mya arenaria isolate MELC-2E11 1 29 6604 1 29 6604 1 29 6603 1 29 6602 1 29 6601 1 29 278205 1 29 2908833 1 29 2785015 1 29 735337 1 29 6599 1 29 2785011 1 29 6544 1 29 6447 1 29 1206795 Adineta vaga 1 9 23782 104782 1 9 104782 1 9 104781 1 9 104780 1 9 104779 1 9 44578 1 9 2816136 1 9 10190 1 9 2697496 2 19 2697495 29 4.82759 33317 Oikopleura dioica 1 5 21617 34765 1 5 34765 1 5 34763 1 5 41302 1 5 2507557 1 5 30302 Phallusia mammillata 1 1 17359 59560 1 1 59560 1 1 56696 1 1 30274 1 1 7716 1 1 7713 2 3 7712 2 3 7711 2 3 33511 31 4.70968 33213 31 4.70968 6072 31 4.70968 33208 31 4.70968 33154 35 4.51429 2759 35 4.51429 131567 77 2.62338 131567